Wnioski z uchylenia 2 mln zł w sprawie Virgin Mobile

Judykatura.pl
Judykatura.pl
Wnioski z uchylenia 2 mln zł w sprawie Virgin Mobile
/

Czy możemy mówić o “miarkowaniu” przez Sąd administracyjnej kary pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

Sąd uznał, w orzeczeniu, że zaskarżona decyzja Prezesa UODO naruszała zarówno przepisy prawa procesowego w zakresie sporządzenia uzasadnienia oraz rozważenia i oceny okoliczności faktycznych sprawy, jak również przepisy prawa materialnego wskazane w art. 83 ust. 2 RODO w zakresie wyjaśnienia Skarżącej, z jakich powodów nałożono na Spółkę karę pieniężną.

Jakie argumenty legły u podstaw takiej decyzji?

Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w 8 odcinku podcastu!