Funkcjonalności serwisu Judykatura.pl

Serwis Judykatura.pl pozwala na błyskawiczne odnalezienie poszukiwanych argumentów z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Praca z wynikami wyszukiwania czy treścią szukanego dokumentu jest szybka i intuicyjna. Ze względu na szereg funkcjonalności wdrożonych w serwisie Użytkownik na pierwszy rzut oka może zapoznać się z takimi informacjami jak oznaczenie sprawy, organ rozpoznający sprawę, datę wydania orzeczenia czy decyzji, jej status odnoszący się do wyniku orzeczenia (uchylono, oddalono skargę, oddalono skargę kasacyjna) oraz prawomocności takiego orzeczenia lub jej braku. Powiązane dokumenty w wyniku wyszukiwania W tym widoku Użytkownik może także zapoznać się z powiązanymi dokumentami. W widocznym miejscu umieszczono interaktywny link do treści decyzji administracyjnej, czy wyroku, który stanowiły podstawę wydania orzeczenia znajdującego się w wyniku wyszukiwania. To pozwala na natychmiastowe prześledzenie całego “cyklu” sprawy tj. od wydania decyzji administracyjnej po orzeczenie sądu pierwszej oraz drugiej instancji. W niektórych przypadkach powiązane dokumenty odnoszą się do innych orzeczeń sądu pierwszej instancji czy Trybunału Sprawiedliwości związanych tematycznie z przedmiotem rozpoznawanym przez organ. Informacje te widoczne są już w wyniku wyszukiwania-bez konieczności sprawdzania każdego pojedynczego dokumentu: Jak widać przejrzystość wyników wyszukiwania to nie tylko pogrupowanie najważniejszych informacji, w sposób umożliwiający największe skupienie przy zapoznawaniu się z tymi informacjami, ale także dużo więcej. Na pierwszym planie widać przypisane do orzeczenia, czy dokumentu konkretne artykuły rozporządzenia o ochronie danych, które są interaktywne i grupują tematycznie dokumenty. Tagi umieszczone bezpośrednio pod artykułami pozwalają przejrzeć wszystkie dokumenty dotyczące treści tagu np. zgody marketingowej czy kar pieniężnych.   Zachęcamy do obejrzenia poniższego materiału video, w którym pokazano opisane powyżej funkcjonalności:   Dokumenty z podobnych tagów Kolejną funkcjonalnością serwisu Judykatura.pl jest możliwość bezpośredniego zapoznania się z dokumentami odpowiadającymi zakresowi tematycznemu czytanego orzeczenia czy decyzji. Dokumenty znajdujące się w serwisie Judykatura.pl skategoryzowane są także ze względu na tag, który przypisywane jest przez autora serwisu. Taka funkcjonalność pozwala na natychmiastowe przejście do dokumentów powiązanych tematycznie, a pochodzących z kilkunastu źródeł. W jednym miejscu znajdują się informacje o podobnych sprawach prowadzonych przez europejskie organy … Czytaj dalej Funkcjonalności serwisu Judykatura.pl