Jeden dostęp - wiele możliwości
Orzecznictwo RODO w jednym miejscu
WSA uchyla decyzję Prezesa UODO dotyczącą usunięcia danych

W marcu 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję, którą umorzył postępowanie w sprawie skargi obywatela na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych przez najpopularniejszą wyszukiwarkę internetową. Obywatel ten w uzasadnieniu swojej skargi, […]

Funkcjonalności serwisu Judykatura.pl

Serwis Judykatura.pl pozwala na błyskawiczne odnalezienie poszukiwanych argumentów z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Praca z wynikami wyszukiwania czy treścią szukanego dokumentu jest szybka i intuicyjna. Ze względu na szereg funkcjonalności wdrożonych w serwisie Użytkownik na pierwszy rzut oka […]

NSA wskazuje lukę systemu prawnego

Istota tego sporu polega na żądaniu przez ZUS od Politechniki udostępnienia danych osobowych studenta – D. P., dotyczących statusu studenta, w celu weryfikacji jego uprawnienia do renty rodzinnej. Politechnika odmówiła udostępnienia danych osobowych studenta, a Prezes […]

WSA uchyla decyzję dotyczącą biometrycznej rejestracji czasu pracy

W jednej z decyzji administracyjnych Prezes UODO umorzył postępowanie w zakresie dotyczącym przetwarzania przez administratora (Uczestnikiem/Spółką) danych biometrycznych Skarżącej oraz udzielił Spółce upomnienia za przetwarzanie danych osobowych Skarżącej poprzez prowadzenie monitoringu aktywności wykorzystywania komputerów służbowych/Internetu. Do […]

TSEU: Pośrednie ujawnienie orientacji to przetwarzanie danych szczególnych

Wczoraj Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w bardzo istotnej sprawie. Pytanie prejudycjalne zostało zadane przez okręgowy sąd administracyjny w Wilnie i dotyczyło wykładni przepisów RODO dotyczących podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych tj. art. 6 ust. […]

Zdaniem UODO Banki mają obowiązek kopiować dowód osobisty

Temat związany z kopiowaniem dokumentów tożsamości został już odmieniony przez wszystkie przypadki. Znane są stanowiska czy to Związku Banków Polskich czy też Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Teraz znamy już stanowisko Prezesa UODO z 10 czerwca 2022 r., […]

Pracodawca ma prawo pozyskiwać dane o praktykach

Pracodawca, jeden z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, podjął się sprawdzenia czy zatrudniony przez niego egzaminator prawa jazdy, na pewno odbywa aplikację radcowską w jednej z Okręgowych Izb Radców Prawnych, gdyż z tego tytułu egzaminatorowi przysługuje zwolnienie od pracy. W tym […]

WSA, w kilku orzeczeniach, potwierdza, że wyciek danych to ich udostępnienie

W aktualnościach opisywałem już stanowisko Prezesa UODO wyartykułowane, w kilku identycznych decyzjach, a dotyczące stwierdzenia, że: doszło do udostępnienia jego danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości, NIP, obywatelstwo, miejsce urodzenia, […]

20 000 000 euro kary za naruszenie legalności i transparentności

W lipcu br. Grecki Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję wobec amerykańskiej firmy Clearview AI. Organ nadzorczy zbadał doniesienie jednego z greckich obywateli, który próbował uzyskać informację o przetwarzaniu jego zdjęcia przez firmę z USA. W Judykatura.pl można […]

Monitoring wizyjny – WSA uchyla decyzję Prezesa UODO

Ten wyrok WSA w Warszawie jest ciekawą lekturą dla wszystkich, którzy zamontowali monitoring wizyjny na swojej posiadłości, a obraz z kamer obejmuje także obszar innej nieruchomości. Prezes UODO otrzymał w czerwcu 2019 r. skarga dwóch osób […]

Kolejna kara za ujawnienie numerów ksiąg wieczystych

W uzasadnieniu decyzji Prezesa UODO z 6 lipca 2022 r. możemy dostrzec ślad najnowszych orzeczeń WSA uchylających niektóre poprzednie decyzję tego organu. Omawiana decyzja odnosi się do wydarzenia, o którym było głośno na branżowych forach internetowych […]

CNIL – 1 mln euro kary za błędy w realizacji praw podmiotów

W decyzji francuskiego organu ochrony danych z czerwca 2022 r. jasno wynika, że nie warto używać argumentów dotyczących błędów ludzkich przy realizacji prawa podmiotów danych, w sytuacji postępowania dotyczącego RODO. Z niedawno opublikowanej decyzji CNIL wynika […]

Decyzja nakazująca działanie KGP uchylona przez WSA

We wrześniu 2021 r. WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa UODO w części. W uchylonej w części decyzji, z lutego 2021 r., : Prezes UODO nakazał Komendantowi Głównemu Policji w […] wykonanie wobec B. D. obowiązku […]

Aktualności PLUS – nowa usługa Judykatura.pl

To dziś! Rozwijamy Judykatura.pl o kolejną usługę! Aktualności Plus to 30-dniowa subskrypcja najnowszych aktualności związanych z ochroną danych osobowych. Dzięki tej usłudze osoby odpowiedzialne za utrzymywanie zgodności z ochroną danych osobowych w organizacji będą na bieżąco z najnowszymi orzeczeniami, decyzjami […]

WSA utrzymuje karę 140 000 zł w sprawie błędnie wysłanego e-maila

Ten wyrok jest jednym z najlepiej uzasadnionych orzeczeń jakie do tej pory omawiałem na łamach Judykatura.pl. Mimo, że nie zgadzam się, ani z decyzją Prezesa UODO, ani z orzeczeniem oddalającym skargę na tę decyzję to trzeba obiektywnie wskazać, że argumenty użyte przez Sąd […]

NSA o obowiązku informacyjnym

Na niektóre orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego musimy czekać latami choć zdarzają się sprawy szybko rozstrzygnięte, bo w niecałe 11 miesięcy. Tak było w sprawie dotyczącej skarg kasacyjnych złożonych przez obydwie strony postępowania – Prezesa Urzędu […]

TSUE o możliwości odwołania IOD’a

Pod koniec czerwca 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości UE (pierwsza izba) wydał, istotny dla każdego Inspektora Ochrony Danych, wyrok. Orzeczenie w trybie pytania prejudycjalnego dotyczyło wykładni art. 38 ust. 3 zdanie drugie RODO […]

4 lata z RODO!

Niedawno świętowaliśmy pierwsze urodziny serwisu Judykatura.pl, a teraz zaczynamy świętować 4 lata z RODO! Do końca czerwca 2022 r. wprowadzamy możliwość testowania serwisu Judykatura.pl przez 7 dni zupełnie bez zobowiązań! Wystarczy, że wybiorą Państwo dowolny pakiet […]

WSA uchyla nakaz usunięcia danych z bazy Banku

Do serii wpisów dotyczących przetwarzania danych “na zapas”, a więc po zakończeniu świadczenia usługi, warto dodać kolejnej orzeczenie WSA, a dotyczące relacji z Bankiem. Osoba składająca skargę (wnioskodawca) była do któregoś dnia lutego 2019 r. klientem Banku […]

Rejestracja w serwisie, a prawo do bycia zapomnianym

W ramach orzeczeń WSA w Warszawie, które prowadzą do uchylenia decyzji Prezesa UODO zwrócić uwagę na orzeczenie dotyczące założenia konta w internetowej platformie hazardowej i wniosku uczestnika gry o usunięcie jego danych osobowych. Właśnie taki wniosek wpłynął […]Orzecznictwo RODO w jednym miejscu

Orzecznictwo RODO w jednym miejscu

Judykatura.pl to wyszukiwarka zawierająca prawie 2000 orzeczeń, wytycznych oraz decyzji administracyjnych związanych z Ochroną Danych Osobowych (RODO). Ta unikatowa platforma łączy orzecznictwo sądów administracyjnych, sądów powszechnych, trybunałów z decyzjami administracyjnymi organów nadzorczych, opiniami oraz wytycznymi. W serwisie [...]
czytaj więcej >>
Aktywny monitoring orzecznictwa RODO

Aktywny monitoring orzecznictwa RODO

Bądź na bieżąco z najnowszym orzecznictwem.  Zastosowaliśmy najnowsze rozwiązania technologiczne monitorujące orzecznictwo. Dzięki temu Judykatura.pl reaguje błyskawicznie i codziennie aktualizuje serwis. Dodatkowo, nasze systemy monitorują kilkanaście źródeł orzecznictwa, abyś w jednym miejscu mógł znaleźć [...]
czytaj więcej >>
Przyjazna nawigacja i posortowane wyniki

Przyjazna nawigacja i posortowane wyniki

Wyniki wyszukiwania w Judykatura.pl zostają automatycznie posortowane i oznaczone odpowiednią ikoną oraz kolorem. Dla przykładu: czerwona ikona z literą “W” oznacza “Wyrok”, natomiast zielone “W” to “Wytyczne”. “Postanowienie”, “Wytyczne”, “Decyzja”, “Uchwała”, itd. Pracę z wynikami [...]
czytaj więcej >>
Twórca Judykatura.pl

Twórca Judykatura.pl

Jestem pomysłodawcą serwisu Judykatura.pl. Zbudowałem go w oparciu o znajomość bieżących potrzeb, problemów i zagadnień związanych z RODO. Na podstawie doświadczeń z wdrażaniem RODO w organizacjach oraz z użyciem mojej najlepszej wiedzy i praktyki stworzyłem platformę, która pozwala dotrzeć do konkretnych argumentów wskazywanych przez organy [...]
czytaj więcej >>
Wiele źródeł wiedzy

Wiele źródeł wiedzy

Judykatura.pl zawiera kilkanaście rodzajów dokumentów, od wyroków sądów po decyzje administracyjne krajowych i zagranicznych organów nadzorczych. Dzięki nim zgromadzisz niezbędne argumenty wsparte konkretami, co pomoże Ci skutecznie wdrożyć oraz egzekwować wymogi RODO. Przeszukuj zasoby serwisu poprzez [...]
czytaj więcej >>

Jeden dostęp - wiele możliwości

Subskrypcja 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki:
129
 PLN z VAT
 • Aktualizowanej Bazy Orzeczeń Sądów i Trybunałów
 • Eksperckich tez wybranych orzeczeń
 • Decyzji Polskiego Organu Nadzorczego
 • Decyzji Europejskich Organów Nadzorczych
 • Wytycznych i Opinii EDPB oraz EDPS
 • Konkretnych argumentów w postępowaniu administracyjnym
Wybieram
Subskrypcja 360 dni
Przez 360 dni masz dostęp do wszystkich funkcjonalności subskrypcji 30 dni
1548
 PLN z VAT
 • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
 • Indywidualnych konsultacji z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (3 konsultacje w ramach obowiązującej subskrypcji)
 • Oszczędność 15% względem pozostałych pakietów
Wybieram
Subskrypcja 180 dni
Przez 180 dni masz dostęp do wszystkich elementów subskrypcji 30 dni:
774
 PLN z VAT
 • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
 • Indywidualną konsultację z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (1 konsultacja w ramach obowiązującej subskrypcji)
 • Oszczędność 10% względem pozostałych pakietów
Wybieram

Wiele źródeł orzecznictwa

Jesteśmy centrum wiedzy o RODO. Jedno źródło – wiele możliwości i oszczędności czasu dzięki ultrainteligentnym algorytmom szukania. Błyskawicznie i precyzyjnie pozyskujesz konkretne argumenty. Masz dostęp do najważniejszych baz i kluczowych decyzji. Monitorujemy: