Jeden dostęp - wiele możliwości
Orzecznictwo RODO w jednym miejscu
Prezes UODO odnosi się do analizy ryzyka i nakłada prawie 240 000 zł kary

Przyczyną nałożenia przez Prezesa UODO administracyjna kara pieniężna w wysokości 238 35 zł nie jest: zgubienie niezaszyfrowanego pendriv’a; dokonanie zgłoszenia naruszenia naruszenia ochrony danych osobowych; zawartość pednrive – znajdowały się tam dane […]

WSA uchyla nakaz wydania kopii danych osobowych

W tym orzeczeniu WSA w Warszawie uchylił pewną decyzję Prezesa UODO z sierpnia 2022 r.  Nadto w świetnym uzasadnieniu orzeczenia czytam wiele wartościowych komentarzy Sądu, co do prawidłowej interpretacji pojęcia kopii danych osobowych, o którym mowa w art. 15 ust. […]

30 darmowych dni na 6 urodziny RODO!

Świętujemy 6 urodziny RODO! W związku z tym od 13.05.2024 r. udostępniamy możliwość testowania Aktualności PLUS serwisu Judykatura.pl przez 30 dni bez zobowiązań! Przez 30 dni możesz testować wszystkie funkcjonalności Aktualności PLUS. Wystarczy założyć konto, […]

WSA potwierdza, że organ nadzorczy ma dwa miesiące na załatwienie skargi

W tym orzeczeniu WSA w Warszawie odniósł się do zagadnienia oscylującego w temacie terminu, w jakim Prezes UODO zobowiązany jest załatwić skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych. Sąd rozstrzygnął skargę pewnego Obywatela na “działanie” Prezesa UODO, które […]

WSA uchyla decyzję Prezesa UODO nakładającą 250 000 zł kary

W tej sprawie WSA w Warszawie kazał długo czekać na uzasadnienia orzeczenia, gdyż sam wyrok zapadł pod koniec grudnia 2023 r., a dopiero w maju 2024 r. ukazało się uzasadnienie. Treść tego uzasadnienia jest bardzo istotna dla każdego administratora danych, […]

WSA: wyjątek dziennikarski nie jest bezwzględny

WSA w Warszawie kolejny raz podjął się oceny decyzji Prezesa UODO dotyczącej zagadnienia wyjątku dziennikarskiego. Na taki wyjątek pozwalał art. 85 RODO, a polski ustawodawca mając taką możliwość wskazał w art. 2 ust. 1 […]

WSA: kara stanowiąca 1,18% przychodów administratora jest proporcjonalna

WSA w Warszawie oddalił skargę administratora na decyzję Prezesa UODO z listopada 2022 r., która odnosiła się do nakazu dostosowania operacji przetwarzania danych osobowych do przepisów RODO. Prezes UODO dokonał czynności kontrolnych w pewnej spółce cywilnej, która zajmowała się […]

Rzecznik TSUE: nie można żądać nałożenia kary

W niedawno opublikowanej opinii jednego z Rzeczników Trybunału Sprawiedliwości UE wskazano, że do wyłącznych kompetencji organu nadzorczego należy nałożenie administracyjnej kary pieniężnej. Sprawa, w której wypowiadał się Rzecznik, dotyczy pewnego mieszkańca Hesji, który dowiedział się, że jego sąsiadka […]

NSA potwierdza zgodność z RODO przetwarzania danych publicznie dostępnych

NSA wydał bardzo ważne orzeczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych z publicznie dostępnych baz danych. W tym przypadku NSA rozstrzygał kwestię dotyczącą funkcjonowania komercyjnej bazy danych prowadzonej przez pewną Fundację. Baza ta zawierała […]

TSUE: ustne przekazanie danych jest ich przetwarzaniem

TSUE rozpoznał sprawę, w której pewien administrator zażądał ustnych danych osobowych. Podmiot, do którego zgłosił się, ze swoim żądaniem odmówił udzielenia takich danych osobowych, wskazując, że takie działanie nie odnajduje podstaw w RODO. Endemol Shine Finland, wnosząca odwołanie […]

TSUE: organ nadzorczy może nakazać administratorowi usunięcie danych osobowych

W ubiegłym tygodniu Trybunał Sprawiedliwości UE wydał istotne orzeczenie dotyczące uprawnień organu nadzorczego. Trybunałowi przedstawiono sprawę, w której węgierski organ nadzorczy nakazał pewnemu urzędowi miasta usunięcie danych osobowych, które były przedmiotem niezgodnego z prawem […]

WSA wskazuje liczne argumenty, że numer telefonu to dane osobowe

W kolejnym orzeczeniu WSA w Warszawie szeroko wypowiada się na temat rozszyfrowania pojęcia danych osobowych. W tej sprawie pewna spółka nabyła “pakiet numerów telefonów” jedynie z przypisaną lokalizacją geograficzną ograniczającą się do danego województwa. Spółka, która kupiła […]

WSA: organ nadzorczy prawidłowo nałożył karę 20 000 zł

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie szeroko uzasadnił poprawność działania organu nadzorczego, który nałożył na pewien podmiot 20 000 zł kary za naruszenie ochrony danych osobowych. Stan faktyczny dotyczył wydania lokalnemu dziennikarzowi kopii dokumentów zawierających […]

Prezes UODO o tym, że numer umowy kredytowej nie stanowi danych osobowych

Z decyzji Prezes UODO opublikowanej jedynie w serwisie Judykatura.pl wynika, że numer umowy kredytowej przekazanej przez bank ubezpieczycielowi nie stanowi dla tego odbiorcy danych osobowych. Sprawa zaczęła się od skargi pewnego małżeństwa skierowanej do Generalnego Inspektora Ochrony […]

Prezes UODO żąda dowodu skutecznego doręczenia kopii danych

W jednej z decyzji Prezes UODO zwrócił się do administratora danych z wezwaniem do uzupełniania informacji o sposobie skutecznego doręczenia pisma zawierającego treść obowiązku informacyjnego. Decyzja została wydana w lutym 2020 r., a w lutym br. opublikowanej jej treść. Z jej […]

Sąd Okręgowy: konsultacje ze związkiem zawodowym muszą być zgodne z RODO

Pewien Sąd Okręgowy wydał wyrok, w którym wskazał wiele interesujących wniosków dotyczących procedury wynikającej z kodeksu pracy, a odnoszącej się do poinformowania związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę.  Takich “konsultacji” wymaga art. 38 kodeksu […]

Prezes UODO zwiększył karę i nie powołał biegłego

Decyzja Prezesa UODO w sprawie Morele.net była nieunikniona. Organ nadzorczy wydał ją w niecały rok od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z lutego 2023 r. NSA uchylił wyrok WSA w Warszawie z września 2020 r. oddalający skargę administratora danych na decyzję […]

WSA wypowiada się o prawidłowym wykorzystaniu uzasadnionego interesu

Administrator danych osobowych, którym był pewien dostawca usługi telekomunikacyjnej podjął decyzję, że zawarcie z nim umowy wymaga pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej potencjalnego klienta. Takie uprawnienie administrator posiada na podstawie art. 57 ust. 2 pkt […]

NSA o nieuprawnionej projekcji domysłów Prezesa UODO w sprawie list poparcia do KRS

Temat udostępnienie przez Kancelarię Sejmu RP list osób popierających kandydatów Krajowej Rady Sądowniczej został prawomocnie zakończony już w czerwcu 2019 r., gdy Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Prezesa UODO. Tym razem zakończyła się przed NSA […]

Prezes UODO nakłada karę za błąd podmiotu przekazującego przesyłkę

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował decyzje, w której stwierdził kilka istotnych kwestii. Ja się skupię na jednej z nich tj. na tym czy to nadawca przesyłki odpowiada za to jak ją nadał/przekazał kolejny nadawca. Pominę dyskusję odnoszącą się do tego czy w tym […]Orzecznictwo RODO w jednym miejscu

Orzecznictwo RODO w jednym miejscu

Judykatura.pl to wyszukiwarka zawierająca prawie 2000 orzeczeń, wytycznych oraz decyzji administracyjnych związanych z Ochroną Danych Osobowych (RODO). Ta unikatowa platforma łączy orzecznictwo sądów administracyjnych, sądów powszechnych, trybunałów z decyzjami administracyjnymi organów nadzorczych, opiniami oraz wytycznymi. W serwisie [...]
czytaj więcej >>
Aktywny monitoring orzecznictwa RODO

Aktywny monitoring orzecznictwa RODO

Bądź na bieżąco z najnowszym orzecznictwem.  Zastosowaliśmy najnowsze rozwiązania technologiczne monitorujące orzecznictwo. Dzięki temu Judykatura.pl reaguje błyskawicznie i codziennie aktualizuje serwis. Dodatkowo, nasze systemy monitorują kilkanaście źródeł orzecznictwa, abyś w jednym miejscu mógł znaleźć [...]
czytaj więcej >>
Przyjazna nawigacja i posortowane wyniki

Przyjazna nawigacja i posortowane wyniki

Wyniki wyszukiwania w Judykatura.pl zostają automatycznie posortowane i oznaczone odpowiednią ikoną oraz kolorem. Dla przykładu: czerwona ikona z literą “W” oznacza “Wyrok”, natomiast zielone “W” to “Wytyczne”. “Postanowienie”, “Wytyczne”, “Decyzja”, “Uchwała”, itd. Pracę z wynikami [...]
czytaj więcej >>
Twórca Judykatura.pl

Twórca Judykatura.pl

Jestem pomysłodawcą serwisu Judykatura.pl. Zbudowałem go w oparciu o znajomość bieżących potrzeb, problemów i zagadnień związanych z RODO. Na podstawie doświadczeń z wdrażaniem RODO w organizacjach oraz z użyciem mojej najlepszej wiedzy i praktyki stworzyłem platformę, która pozwala dotrzeć do konkretnych argumentów wskazywanych przez organy [...]
czytaj więcej >>
Wiele źródeł wiedzy

Wiele źródeł wiedzy

Judykatura.pl zawiera kilkanaście rodzajów dokumentów, od wyroków sądów po decyzje administracyjne krajowych i zagranicznych organów nadzorczych. Dzięki nim zgromadzisz niezbędne argumenty wsparte konkretami, co pomoże Ci skutecznie wdrożyć oraz egzekwować wymogi RODO. Przeszukuj zasoby serwisu poprzez [...]
czytaj więcej >>

Jeden dostęp - wiele możliwości

Subskrypcja 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki:
249
 PLN z VAT
 • Aktualizowanej Bazy Orzeczeń Sądów i Trybunałów
 • Eksperckich tez wybranych orzeczeń
 • Decyzji Polskiego Organu Nadzorczego
 • Decyzji Europejskich Organów Nadzorczych
 • Wytycznych i Opinii EDPB oraz EDPS
 • Konkretnych argumentów w postępowaniu administracyjnym
Wybieram
Subskrypcja 360 dni
Przez 360 dni masz dostęp do wszystkich funkcjonalności subskrypcji 30 dni
2365
 PLN z VAT
2988
 • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
 • Indywidualnych konsultacji z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (3 konsultacje w ramach obowiązującej subskrypcji)
Wybieram
Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
 • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
 • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
 • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
 • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram

Wiele źródeł orzecznictwa

Jesteśmy centrum wiedzy o RODO. Jedno źródło – wiele możliwości i oszczędności czasu dzięki ultrainteligentnym algorytmom szukania. Błyskawicznie i precyzyjnie pozyskujesz konkretne argumenty. Masz dostęp do najważniejszych baz i kluczowych decyzji. Monitorujemy:

GDPR Risk Tracker Logo

Serwis Judykatura.pl współpracuje z najlepszymi. Dlatego miło nam powitać w gronie partnerów GDPR Risk Tracker.
GDPR Risk Tracker to aplikacja SaaS online stworzona z myślą o podmiotach przetwarzających dane osobowe. Rozwiązanie naszego partnera pozwala w łatwy, szybki i poprawny sposób przeprowadzić analizę ryzyka oraz ocenę skutków dla ochrony danych (DPIA).