Jeden dostęp - wiele możliwości
Orzecznictwo RODO w jednym miejscu
NSA potwierdza zgodność z RODO przetwarzania danych publicznie dostępnych

NSA wydał bardzo ważne orzeczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych z publicznie dostępnych baz danych. W tym przypadku NSA rozstrzygał kwestię dotyczącą funkcjonowania komercyjnej bazy danych prowadzonej przez pewną Fundację. Baza ta zawierała […]

TSUE: ustne przekazanie danych jest ich przetwarzaniem

TSUE rozpoznał sprawę, w której pewien administrator zażądał ustnych danych osobowych. Podmiot, do którego zgłosił się, ze swoim żądaniem odmówił udzielenia takich danych osobowych, wskazując, że takie działanie nie odnajduje podstaw w RODO. Endemol Shine Finland, wnosząca odwołanie […]

TSUE: organ nadzorczy może nakazać administratorowi usunięcie danych osobowych

W ubiegłym tygodniu Trybunał Sprawiedliwości UE wydał istotne orzeczenie dotyczące uprawnień organu nadzorczego. Trybunałowi przedstawiono sprawę, w której węgierski organ nadzorczy nakazał pewnemu urzędowi miasta usunięcie danych osobowych, które były przedmiotem niezgodnego z prawem […]

WSA wskazuje liczne argumenty, że numer telefonu to dane osobowe

W kolejnym orzeczeniu WSA w Warszawie szeroko wypowiada się na temat rozszyfrowania pojęcia danych osobowych. W tej sprawie pewna spółka nabyła “pakiet numerów telefonów” jedynie z przypisaną lokalizacją geograficzną ograniczającą się do danego województwa. Spółka, która kupiła […]

WSA: organ nadzorczy prawidłowo nałożył karę 20 000 zł

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie szeroko uzasadnił poprawność działania organu nadzorczego, który nałożył na pewien podmiot 20 000 zł kary za naruszenie ochrony danych osobowych. Stan faktyczny dotyczył wydania lokalnemu dziennikarzowi kopii dokumentów zawierających […]

Prezes UODO o tym, że numer umowy kredytowej nie stanowi danych osobowych

Z decyzji Prezes UODO opublikowanej jedynie w serwisie Judykatura.pl wynika, że numer umowy kredytowej przekazanej przez bank ubezpieczycielowi nie stanowi dla tego odbiorcy danych osobowych. Sprawa zaczęła się od skargi pewnego małżeństwa skierowanej do Generalnego Inspektora Ochrony […]

Prezes UODO żąda dowodu skutecznego doręczenia kopii danych

W jednej z decyzji Prezes UODO zwrócił się do administratora danych z wezwaniem do uzupełniania informacji o sposobie skutecznego doręczenia pisma zawierającego treść obowiązku informacyjnego. Decyzja została wydana w lutym 2020 r., a w lutym br. opublikowanej jej treść. Z jej […]

Sąd Okręgowy: konsultacje ze związkiem zawodowym muszą być zgodne z RODO

Pewien Sąd Okręgowy wydał wyrok, w którym wskazał wiele interesujących wniosków dotyczących procedury wynikającej z kodeksu pracy, a odnoszącej się do poinformowania związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę.  Takich “konsultacji” wymaga art. 38 kodeksu […]

Prezes UODO zwiększył karę i nie powołał biegłego

Decyzja Prezesa UODO w sprawie Morele.net była nieunikniona. Organ nadzorczy wydał ją w niecały rok od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z lutego 2023 r. NSA uchylił wyrok WSA w Warszawie z września 2020 r. oddalający skargę administratora danych na decyzję […]

WSA wypowiada się o prawidłowym wykorzystaniu uzasadnionego interesu

Administrator danych osobowych, którym był pewien dostawca usługi telekomunikacyjnej podjął decyzję, że zawarcie z nim umowy wymaga pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej potencjalnego klienta. Takie uprawnienie administrator posiada na podstawie art. 57 ust. 2 pkt […]

NSA o nieuprawnionej projekcji domysłów Prezesa UODO w sprawie list poparcia do KRS

Temat udostępnienie przez Kancelarię Sejmu RP list osób popierających kandydatów Krajowej Rady Sądowniczej został prawomocnie zakończony już w czerwcu 2019 r., gdy Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Prezesa UODO. Tym razem zakończyła się przed NSA […]

Prezes UODO nakłada karę za błąd podmiotu przekazującego przesyłkę

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował decyzje, w której stwierdził kilka istotnych kwestii. Ja się skupię na jednej z nich tj. na tym czy to nadawca przesyłki odpowiada za to jak ją nadał/przekazał kolejny nadawca. Pominę dyskusję odnoszącą się do tego czy w tym […]

WSA dwa razy potwierdza nakaz usunięcia danych przez Bank i BiK

W ostatnim czasie pojawiły się dwa bardzo ciekawe uzasadnienia orzeczeń WSA w Warszawie. Obydwa wyroki dotyczą zagadnienia już wielokrotnie wcześnej podnoszonego, a skupiającego się na możliwości przetwarzania danych osobowych osób, które zgłosiły się do Banku […]

NSA potwierdza zasadność nałożenia kary – zgłoszenie naruszenia na korzyść

Naczelny Sąd Administracyjny opublikował obszerne uzasadnienie orzeczenia z grudnia 2023 r., w którym oddalił skargę kasacyjną pewnego administratora danych osobowych. Sprawa miała swój początek w naruszeniu ochrony danych osobowych, które miało miejsce w lipcu 2018 r., a polegało […]

Dwudniowe szkolenie on-line z RODO!

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie online z RODO. Jest to unikalna okazja do zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w dziedzinie ochrony danych osobowych. Szkolenie to prowadzone przez dwóch praktyków prawa ekspertów z zakresu RODO jest skoncentrowane na praktycznym zastosowaniu teorii i przepisów […]

Prezes UODO udziela upomnienia i nakazuje usunięcie danych

Ostatnio na stronie Prezesa UODO została opublikowana decyzja z kwietnia 2022 r., w której poruszono dwa ciekawa zagadnienia.  Pierwsze z nich odnosi się do kwestii przekazania przez pracownika danych dotyczących przyczyn przebywania na zwolnieniu lekarskim i uznania, że takich danych Pracodawca […]

TSUE: nieuprawnione ujawnienie danych nie wystarczy do zadośćuczynienia

TSUE kolejny raz wskazuje, że naruszenie ochrony danych osobowych samo w sobie nie udowadnia błędnego wdrożenia RODO. W orzeczeniu ze stycznia 2024 r. TSUE odpowiedział, aż na siedem pytań pewnego Sądu Rejonowego w Hagen. Do tego Sądu zgłosił […]

WSA: udostępnienie danych osobowych pracownika musi być zgodne z zasadą minimalizacji

W tym orzeczeniu WSA w Warszawie uchylona została decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ze stycznia 2023 r.. Organ nadzorczy: po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi K. K., na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych przez Dyrekcję […]

WSA o braku prawnie uzasadnionego interesu w pobieraniu i publikowaniu danych osobowych

W niedawno opublikowanym uzasadnieniu orzeczenia WSA w Warszawie poruszono – kolejny raz – kwestię pobierania danych osobowych z ogólnodostępnych, publicznych rejestrów oraz ich dalszego rozpowszechniania. Jak wskazał WSA w Warszawie: główna oś sporu w niniejszej sprawie dotyczy […]

TSUE wypowie się o wyłączeniu stosowania RODO, co do danych kontaktowych osób prawnych

Do TSUE trafiło pytanie zadane przez Czeski sąd administracyjny. Sąd ten rozpatrując sprawę dotyczącą udostępnienie informacji publicznej dotyczącej certyfikatów potwierdzających wyprodukowanie testów covidowych zgodnie z przyjętymi normami, nabrał pewnych wątpliwości. Chodzi tutaj mianowicie o dane osób, które […]Orzecznictwo RODO w jednym miejscu

Orzecznictwo RODO w jednym miejscu

Judykatura.pl to wyszukiwarka zawierająca prawie 2000 orzeczeń, wytycznych oraz decyzji administracyjnych związanych z Ochroną Danych Osobowych (RODO). Ta unikatowa platforma łączy orzecznictwo sądów administracyjnych, sądów powszechnych, trybunałów z decyzjami administracyjnymi organów nadzorczych, opiniami oraz wytycznymi. W serwisie [...]
czytaj więcej >>
Aktywny monitoring orzecznictwa RODO

Aktywny monitoring orzecznictwa RODO

Bądź na bieżąco z najnowszym orzecznictwem.  Zastosowaliśmy najnowsze rozwiązania technologiczne monitorujące orzecznictwo. Dzięki temu Judykatura.pl reaguje błyskawicznie i codziennie aktualizuje serwis. Dodatkowo, nasze systemy monitorują kilkanaście źródeł orzecznictwa, abyś w jednym miejscu mógł znaleźć [...]
czytaj więcej >>
Przyjazna nawigacja i posortowane wyniki

Przyjazna nawigacja i posortowane wyniki

Wyniki wyszukiwania w Judykatura.pl zostają automatycznie posortowane i oznaczone odpowiednią ikoną oraz kolorem. Dla przykładu: czerwona ikona z literą “W” oznacza “Wyrok”, natomiast zielone “W” to “Wytyczne”. “Postanowienie”, “Wytyczne”, “Decyzja”, “Uchwała”, itd. Pracę z wynikami [...]
czytaj więcej >>
Twórca Judykatura.pl

Twórca Judykatura.pl

Jestem pomysłodawcą serwisu Judykatura.pl. Zbudowałem go w oparciu o znajomość bieżących potrzeb, problemów i zagadnień związanych z RODO. Na podstawie doświadczeń z wdrażaniem RODO w organizacjach oraz z użyciem mojej najlepszej wiedzy i praktyki stworzyłem platformę, która pozwala dotrzeć do konkretnych argumentów wskazywanych przez organy [...]
czytaj więcej >>
Wiele źródeł wiedzy

Wiele źródeł wiedzy

Judykatura.pl zawiera kilkanaście rodzajów dokumentów, od wyroków sądów po decyzje administracyjne krajowych i zagranicznych organów nadzorczych. Dzięki nim zgromadzisz niezbędne argumenty wsparte konkretami, co pomoże Ci skutecznie wdrożyć oraz egzekwować wymogi RODO. Przeszukuj zasoby serwisu poprzez [...]
czytaj więcej >>

Jeden dostęp - wiele możliwości

Subskrypcja 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki:
249
 PLN z VAT
 • Aktualizowanej Bazy Orzeczeń Sądów i Trybunałów
 • Eksperckich tez wybranych orzeczeń
 • Decyzji Polskiego Organu Nadzorczego
 • Decyzji Europejskich Organów Nadzorczych
 • Wytycznych i Opinii EDPB oraz EDPS
 • Konkretnych argumentów w postępowaniu administracyjnym
Wybieram
Subskrypcja 360 dni
Przez 360 dni masz dostęp do wszystkich funkcjonalności subskrypcji 30 dni
2365
 PLN z VAT
2988
 • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
 • Indywidualnych konsultacji z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (3 konsultacje w ramach obowiązującej subskrypcji)
Wybieram
Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
 • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
 • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
 • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
 • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram

Wiele źródeł orzecznictwa

Jesteśmy centrum wiedzy o RODO. Jedno źródło – wiele możliwości i oszczędności czasu dzięki ultrainteligentnym algorytmom szukania. Błyskawicznie i precyzyjnie pozyskujesz konkretne argumenty. Masz dostęp do najważniejszych baz i kluczowych decyzji. Monitorujemy:

GDPR Risk Tracker Logo

Serwis Judykatura.pl współpracuje z najlepszymi. Dlatego miło nam powitać w gronie partnerów GDPR Risk Tracker.
GDPR Risk Tracker to aplikacja SaaS online stworzona z myślą o podmiotach przetwarzających dane osobowe. Rozwiązanie naszego partnera pozwala w łatwy, szybki i poprawny sposób przeprowadzić analizę ryzyka oraz ocenę skutków dla ochrony danych (DPIA).