Podcasty

Podcasty Judykatura.pl to nowoczesna forma przedstawienia najbardziej interesujących oraz najważniejszych orzeczeń, wytycznych czy decyzji administracyjnych związanych z Ochroną Danych Osobowych (RODO). Podcasty Judykatura.pl to ważne i aktualne tematy związane z RODO przedstawione w przystępny sposób przez eksperta ochrony danych osobowych Piotr Liwszic.

Judykatura.pl
Judykatura.pl
Przetwarzanie danych na zapas
/

Tym razem poruszamy temat prawnie uzasadnionego interesu jako podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania. Inspiracją do tego tematu były ostatnie stanowiska WSA w zakresie oceny tej podstawy przetwarzania danych. Oceny, można powiedzieć, zupełnie oderwanej od rzeczywistości.

Judykatura.pl
Judykatura.pl
WSA wypowiada się w temacie uprawnień UODO po zaprzestaniu naruszenia
/

Ten odcinek podcastu dotyczy szalenie istotnego wyroku WSA z marca 2021 r., w którym Sąd znacząco rozszerzył sytuację, w których Prezes UODO może przeprowadzić postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Takie stanowisko Sądu zaowocuje w przyszłości znacznie większą liczbą postępowań. Warto wiedzieć jaki sytuacji dotyczy wskazany wyrok.

Judykatura.pl
Judykatura.pl
CNIL wskazuje odpowiednie środki bezpieczeństwa
/

W tym odcinku Podcastu Judykatura.pl opowiadam o jednej z decyzji Francuskiego organu nadzorczego (CNIL) dzięki której administratorzy danych dowiedzą się o odpowiednich środkach bezpieczeństwa stosowanych przy zakładaniu internetowych kont klientów. W trakcie działań CNIL okazało się, że kontrolowany podmiot nie wdrożył wymagań RODO na wielu płaszczyznach co kosztowało go karę 250 000 euro.