Znamy uzasadnienie wyroku WSA oddalającego skargę Banku na karę ponad 540 000 zł

Znamy uzasadnienie wyroku WSA oddalającego skargę Banku na karę ponad 540 000 zł

WSA w Warszawie opublikował uzasadnienie swojego orzeczenia z listopada 2022 r., w którym oddalił skargę pewnego Banku na decyzję Prezesa UODO nakazującą zawiadomienie, w terminie 3 dni, ponad 10 000 pracowników o zaistniałym naruszeniu ochrony danych osobowych i nakładającym […]

czytaj więcej >>
NSA: Prezes UODO błędnie zastosował reguły intertemporalne

NSA: Prezes UODO błędnie zastosował reguły intertemporalne

Sprawa będąca u podstaw czerwcowego orzeczenia NSA miała swój początek w skardze Obywatela na pewne nieprawidłowości dotyczące niewypełnienia wobec niego obowiązku informacyjnego, który to wniosek został wniesiony do GIODO w 2014 r. Tak. W 2014 r. W 2016 r. GIODO uwzględnił […]

wykup dostęp >>
NSA uchyla wyrok WSA oraz decyzję Prezesa UODO w sprawie wniosku o wykładnię prawa

NSA uchyla wyrok WSA oraz decyzję Prezesa UODO w sprawie wniosku o wykładnię prawa

Naczelny Sąd Administracyjny nie pozostawił suchej nitki na orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z lutego 2021 r., który dotyczył skargi spółki z o.o. na bezczynności Prezesa UODO.  Pewna spółka w dawnych czasach, bo w kwietniu 2018 r. skierowała do GIODO, a dokładniej do Departamentu […]

wykup dostęp >>
WSA: Prezes UODO prawidłowo odmówił wszczęcia postępowania na wniosek RPO

WSA: Prezes UODO prawidłowo odmówił wszczęcia postępowania na wniosek RPO

W tym orzeczeniu WSA w Warszawie oddalił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z listopada 2022 r. Prezes UODO przywołując art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – […]

wykup dostęp >>
TSUE wypowiada się o możliwości wykorzystania danych osobowych dotyczących łączności elektronicznej

TSUE wypowiada się o możliwości wykorzystania danych osobowych dotyczących łączności elektronicznej

Jedno z najnowszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskie jest szalenie istotne dla podmiotów prowadzących postępowania administracyjne, w trakcie którego miano by wykorzystywać dane zatrzymywane przez dostawców usług łączności elektronicznej, które mogą dostarczać informacji o danych użytkownika […]

czytaj więcej >>
WSA: RODO nie może ingerować w absolutnie każdą sferę życia

WSA: RODO nie może ingerować w absolutnie każdą sferę życia

W sierpniu br. WSA w Warszawie oddalił skargę Obywatela na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w którym organ ten odmówił wszczęcia postępowania.  Obywatel skarżył się na: nieprawidłowości w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez T. P. (Fundacja […], […]

wykup dostęp >>
TSUE zajmie się interpretacją możliwość nierealizowania praw osób

TSUE zajmie się interpretacją możliwość nierealizowania praw osób

Jeden z europejskich organów nadzorczych postanowił nie rozpoznawać skargi złożonej przez osobę, która domagała się udostępniania kopii swoich danych osobowych od administratora danych. Warto teraz zacytować podstawę prawną decyzji organu nadzorczego tj. art. 57 ust. 4 […]

wykup dostęp >>
TSUE: czy kara za naruszenie RODO ma być liczona od obrotu grupy?

TSUE: czy kara za naruszenie RODO ma być liczona od obrotu grupy?

Pewien Sąd z Danii wystąpił do TSUE z pytaniem, w jaki sposób liczyć całkowity roczny światowy obrót administratora – czy tylko od jego obrotu czy tez od obrotu całej grupy przedsiębiorstw, której część stanowi ten administrator. Nie trudno się domyśleć, […]

wykup dostęp >>
WSA oddala skargę administratora na karę prawie 16 000 zł

WSA oddala skargę administratora na karę prawie 16 000 zł

Na pewno pamiętają Państwo sprawę “zgubionego” świadectwa pracy. Pojęcie zgubienia jest dla tego w cudzysłowiu, gdyż dokument ten odnalazł się już po po wydaniu decyzji przez organ nadzorczy. Z oczywistych względów ani organ, ani sąd nie mogły brać […]

wykup dostęp >>
WSA: UODO bezzasadnie odmówił wszczęcia postępowania w sprawie materiału prasowego

WSA: UODO bezzasadnie odmówił wszczęcia postępowania w sprawie materiału prasowego

WSA w Warszawie w orzeczeniu z lipca br., uchylając postanowienie Prezesa UODO o odmowie wszczęcia postępowania związanego ze zbadaniem zgłaszanych nieprawidłowości, co do publikowania “materiału prasowego”, odwołało się do głośnego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lutego 2023 roku […]

wykup dostęp >>
1 2 19 20