Francuski organ nadzorczy wskazuje odpowiednie środki bezpieczeństwa

Francuski organ nadzorczy wskazuje odpowiednie środki bezpieczeństwa

25.07.2021
W jednej z decyzji Francuskiego organu nadzorczego (CNIL) administratorzy danych znajdą wartościowe wskazówki dotyczące odpowiednich środków bezpieczeństwa, które należy zastosować przy umożliwieniu klientom zakładania internetowego konta klienta.  Organizacja, w której CNIL przeprowadził postępowanie kontrolne prowadziła 16 stron internetowych, w tym 13 w krajach Unii Europejskich m.in. w Francji...
czytaj więcej >>
Cypryjski organ nadzorczy: warunki wyrażenia zgody pracownika

Cypryjski organ nadzorczy: warunki wyrażenia zgody pracownika

22.07.2021
W styczniu 2021 r. Cypryjski organ nadzorczy (Commissioner for Personal Data Protection) wydał decyzję odnoszącą się do armatora statków Sea Chefs Cruises Ltd., który pozyskiwał uprzednie zgody pracowników na udostępnianie danych medycznych pracodawcy oraz wielu innym podmiotom.  Organ nadzorczy nakazał pracodawcy, na podstawie art 58 ust. 2 lit. d RODO, zaprzestanie przetwarzania danych dotyczących z...
czytaj więcej >>
WSA wypowiada się w temacie uprawnień UODO po zaprzestaniu naruszenia

WSA wypowiada się w temacie uprawnień UODO po zaprzestaniu naruszenia

19.07.2021
W marcu bieżącego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał bardzo interesujący wyrok w zakresie dotyczącym granic postępowania administracyjnego przeprowadzanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sąd uchylił decyzję Prezesa UODO w przedmiocie udzielenia Bankowi upomnienia za naruszenie art. 6 ust. 1 RODO.  Stan faktyczny przedmiotowej sprawy wyglądał następująco. Obywatel złoży...
czytaj więcej >>
SOKiK utrzymał kary pieniężne za marketing bezpośredni

SOKiK utrzymał kary pieniężne za marketing bezpośredni

28.06.2021
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dwóch kwietniowych wyrokach oddalił odwołania podmiotów wobec, których Prezes UOKiK wydał decyzję nakładające kary pieniężne za bezprawne działania marketingowego. Suma kar pieniężnych w tych dwóch spraw przekroczyła łącznie 100 000 zł.  Dawno temu, bo w listopadzie 2019 r. na blogu jawneprzezpoufne.pl opisywałem jedną z dwóch decyzji administracyjn...
czytaj więcej >>
Prezes UODO nie może wierzyć na słowo administratorowi

Prezes UODO nie może wierzyć na słowo administratorowi

20.06.2021
Kolejny wyrok WSA pokazuje jak ważne jest prawidłowe przeprowadzanie dowodów w postępowaniu administracyjnym. W wyroku z kwietnia 2021 r. wskazany Sąd stwierdził, że Prezes UODO dopuścił się naruszenia przepisów procedury administracyjnej poprzez przyjęcie: “iż spółka I. sp. z o.o. z siedzibą w W., jako administrator danych, spełniła obowiązek, o którym mowa w art. 15 ust. 3 RODO, udostępniaj...
czytaj więcej >>
Sąd wypowiada się w zakres odpowiedzialności z art. 82 RODO

Sąd wypowiada się w zakres odpowiedzialności z art. 82 RODO

13.06.2021
Sąd Okręgowy w Warszawie w opublikowanym w maju 2021 r. wyroku wskazał bardzo ciekawe zapatrywanie w zakresie powiązania naruszenia ochrony danych z odpowiedzialnością administratora danych wynikającą z art. 82 RODO. Jednak zanim przejdę do wskazania poglądu Sądu w przedmiotowym zakresie warto wskazać od czego sprawa się zaczęła. Miała ona swój początek w publikacji albumu ze zdjęciami aut. Wyda...
czytaj więcej >>
Umieszczasz dane osobowe na Facebooku – podlegasz RODO

Umieszczasz dane osobowe na Facebooku – podlegasz RODO

06.06.2021
Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznając skargę obywatela na decyzję Prezesa UODO uchylił ją wskazując naruszenie przepisów procedury administracyjnej. Organ nadzorczy błędnie przyjął, że udostępnienie danych osobowych skarżącej na Facebooku było dokonane, przez inną osobę, w ramach jej działalności o czysto osobistym lub domowym charakterze.  Sprawa zaczęła się od skargi obywatela, zł...
czytaj więcej >>
Kwietniowy wyrok WSA – sam numer telefonu nie jest daną osobową

Kwietniowy wyrok WSA – sam numer telefonu nie jest daną osobową

01.06.2021
W wyroku WSA z 13.04.2021 r. Sąd uchylił decyzję Prezesa UODO wydaną w lipcu 2020 r.     We wskazanej decyzji Prezes UODO udzielił Spółce upomnienia za naruszenie art. 15 ust. 1 lit. g i art. 15 ust. 3 RODO, polegające na odmowie realizacji żądania Wnioskodawcy – udzielenia mu wszelkich dostępnych informacji o źródle pozyskania danych osobowych oraz kopii jego danych osobowych. ...
czytaj więcej >>
Ciągłe naruszenia mają swoją cenę

Ciągłe naruszenia mają swoją cenę

18.05.2021
W opublikowanej dziś decyzji Prezesa UODO z 22.04.2021 r. widzimy, że zarządzanie seriami naruszeń ochrony danych osobowych ma swoją cenę. W tym przypadku wynosi ona 1 136 975 zł (250 000 euro).     Głównymi motywami decyzji Prezesa UODO jest: brak terminowości raportowania naruszeń ochrony danych u podmiotu przetwarzającego przekazywanie zawiadomień o wysokim ryzyku n...
czytaj więcej >>
W kwietniowym wyroku NSA wskazuje warunki łączenia zgód marketingowych

W kwietniowym wyroku NSA wskazuje warunki łączenia zgód marketingowych

10.05.2021
Sprawa rozpoznawana przez NSA miała swój początek w kontroli przeprowadzonej przez Inspektorów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych we wrześniu 2015 roku (!).  Kontrola ta doprowadziła do wszczęcie z urzędu przez GIODO postępowania administracyjnego w sprawie przetwarzania danych osobowych przez spółkę w zakresie przetwarzania przez spółkę danych osobowych potencjalnych klientów i klientó...
czytaj więcej >>
Sąd oddalił odwołanie Orange od decyzji Prezesa UKE

Sąd oddalił odwołanie Orange od decyzji Prezesa UKE

28.04.2021
Osoby interesujące się zagadnieniem marketingu bezpośredniego na pewno kojarzą komunikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z listopada 2018 r. dotyczący nałożenia na Orange S.A. administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 9,1 mln zł za "wysyłanie smsów marketingowych bez posiadania zgody klientów".   Przedmiotową decyzję mocno prześwietliłem na blogu w styczniu 2019 r. omawiają...
czytaj więcej >>
Jako udziałowiec spółki piszesz list…

Jako udziałowiec spółki piszesz list…

06.04.2021
Czy RODO będzie miało zastosowanie w sytuacji, w której wysyłasz list do współudziałowców chcąc przekazać swoje spostrzeżenia co do kondycji spółki? Z poniższej decyzji Prezesa UODO wynika, że nie każdy kontakt udziałowców odbywa się w celach gospodarczych: We wskazanej decyzji możemy przeczytać, że: Zdaniem Prezesa UODO, przepisy te nie dają w przedmiotowej sprawie podstawy do stwierd...
czytaj więcej >>
Piszesz “anonimowo” w sieci – Prezes UODO…

Piszesz “anonimowo” w sieci – Prezes UODO…

06.04.2021
Ktoś napisał w sieci anonimowo komentarz, który może naruszać Twoje dobra osobiste, a usługodawca odmówił udostępnienia posiadanych informacji o osobie dokonującej takiego wpisu? W takiej sytuacji osoba fizyczna zwróciła się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o nakazanie administratorowi spełnienia swojego żądania wynikającego z praw jej przysługujących na podstawie RODO (art. 58 us...
czytaj więcej >>