4 lata z RODO!

4 lata z RODO!

Niedawno świętowaliśmy pierwsze urodziny serwisu Judykatura.pl, a teraz zaczynamy świętować 4 lata z RODO! Do końca czerwca 2022 r. wprowadzamy możliwość testowania serwisu Judykatura.pl przez 7 dni zupełnie bez zobowiązań! Wystarczy, że wybiorą Państwo dowolny pakiet […]

czytaj więcej >>
WSA o podstawie przetwarzania danych z KRS’u

WSA o podstawie przetwarzania danych z KRS’u

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z marca 2022 r. uchylił decyzję Prezesa UODO dotycząca przetwarzania danych osobowych pobieranych z Krajowego Rejestru Sądowego przez pewną Fundację w celach  “komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, […]

czytaj więcej >>
NSA uznaje badanie satysfakcji klienta za marketing

NSA uznaje badanie satysfakcji klienta za marketing

W kwietniowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego odnajdujemy istotne stanowisko w zakresie dokonywania przez administratorów danych badań poziomu satysfakcji klienta. NSA uchylił wyrok WSA w Warszawie z kwietnia 2018 r.  oraz decyzję GIODO z czerwca 2017 r. (sic! […]

czytaj więcej >>
Nadanie listu to skuteczne poinformowanie o zamiarze przetwarzania danych

Nadanie listu to skuteczne poinformowanie o zamiarze przetwarzania danych

Niejednokrotnie przedmiotem bardzo ożywionych dyskusji prawników są poszczególne słowa użyte w przeróżnych przepisach. Tak też jest w przypadku istotnym dla każdego kredytobiorcy, który przestanie spłacać kredyt, czyli w art. 105a ust. 3 prawa bankowego. Przepis ten […]

czytaj więcej >>
WSA uchyla prawie 2 mln kary w sprawie Virgin Mobile

WSA uchyla prawie 2 mln kary w sprawie Virgin Mobile

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylając nałożoną na Virgin Mobile Polska sp. z o.o. administracyjną karę pieniężną prawie 2 mln zł wskazał Prezesowi UODO bardzo konkretne działania do realizacji z przy ponownym wydawaniu decyzji. Sprawa, jak […]

czytaj więcej >>
Wyciek danych jest ich udostępnieniem?

Wyciek danych jest ich udostępnieniem?

Tylko w serwisie Judykatura.pl można zapoznać się z treścią decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z marca 2021 r., u której podstaw leży tytułowa teza.  Do powyższej tezy dotyczącej “udostępnienia” danych osobowych pochodzących z luki bezpieczeństwa podmiotu […]

czytaj więcej >>
Administratorom danych grozi fala skarg

Administratorom danych grozi fala skarg

Kilka dni temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonał wykładni przepisu RODO dotyczącego nadania, pewnych uprawnień, organizacjom, które uznają, że administrator naruszył prawa osób, których dane dotyczą. Z punktu widzenia administratorów danych najważniejszą […]

czytaj więcej >>
1 Urodziny serwisu! Promocja oraz nowości!

1 Urodziny serwisu! Promocja oraz nowości!

07.04.2021 to dla nas ważna data. Wtedy właśnie uruchomiliśmy serwis Judykatura.pl i oddaliśmy w Państwa ręce. Przez ostatnie 7 dni informowaliśmy na naszych kanałach o nowościach, które pojawią się w związku z urodzinami Judykatura.pl. Pierwszą nowością, ograniczoną do końca 30.04. […]

czytaj więcej >>
Dane osobowe na wokandzie – Sąd Rejonowy oddala powództwo

Dane osobowe na wokandzie – Sąd Rejonowy oddala powództwo

Sąd Rejonowy oddalił powództwo o zapłatę 11 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wytoczone przeciwko Skarbowi Państwa (innemu Sądowi Rejonowemu). W uzasadnieniu powódka wyjaśniła, że na skutek nieprawidłowego zachowania i postępowania pozwanego Sądu doznała krzywdy […]

czytaj więcej >>
Regulamin pracy nie może zobowiązywać do okazania certyfikatu szczepień

Regulamin pracy nie może zobowiązywać do okazania certyfikatu szczepień

Pewien pracodawca nałożył na dwóch pracowników kary porządkowe upomnienia za stawienie się w pracy bez okazania wyników “szybkiego testu antygenowego” oraz certyfikatu szczepień. W dniu 19 sierpnia 2021 roku Dyrektor (…) wydał zarządzenie nr (…), zgodnie z którym m.in. warunkiem […]

czytaj więcej >>
Administrator musi wydać fizyczną kopię nagrania?

Administrator musi wydać fizyczną kopię nagrania?

Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego administrator danych jest zobowiązany do wydania kopii nagrań na określonym nośniku. Takie stanowisko budzi pewne wątpliwości, bo jeśli pominąć dyskusję na temat samego obowiązku udostępniania nagrań, to można je udostępnić bez nośnika np. za pomocą […]

czytaj więcej >>
Sąd Okręgowy uchyla zadośćuczynienie z RODO

Sąd Okręgowy uchyla zadośćuczynienie z RODO

W marcowym wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie pojawia się bardzo istotny wątek dotyczących charakteru odpowiedzialności cywilnej administratora danych w związku z naruszeniem przetwarzania danych osobowych.  Omawiana sprawa prezentuję się następująco:  w grudniu 2017 r. dochodzi […]

czytaj więcej >>
Dark patterns w social media – wytyczne EROD 3/2022

Dark patterns w social media – wytyczne EROD 3/2022

EROD, w połowie marcu 2022 r., przyjął pierwszą wersję Wytycznych 3/2022 dotyczących “dark patterns” w internetowych platformach mediów społecznościowych – jak je rozpoznać i unikać. Trzeba zacząć od samej definicji “dark pattnerns” – EROD wskazuję, […]

czytaj więcej >>
Nagrywanie rozmów to odrębna czynności w RCP?

Nagrywanie rozmów to odrębna czynności w RCP?

Belgijski organ nadzorczy udzielił upomnienia administratorowi danych za niedokładne prowadzenie rejestru czynności przetwarzania (RCP), o którym mowa w art. 30 ust. 1 RODO. W decyzji z marca 2022 r. organ nadzorczy wskazał, że przepisy RODO nie zawierają […]

czytaj więcej >>
NSA w sprawie skargi na decyzję Prezesa UODO

NSA w sprawie skargi na decyzję Prezesa UODO

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał profesjonalnemu pełnomocnikowi, że brak starannej uwagi przy tworzeniu skargi dotyczącej decyzji Prezesa UODO niesie za soba poważne konsekwencje. WSA w Warszawie odrzucił skargę jednego z Banków dotyczącą przetwarzania danych osobowych. […]

czytaj więcej >>
Domniemanie nieprawdziwości to za mało na usunięcie danych

Domniemanie nieprawdziwości to za mało na usunięcie danych

W najnowszej opinii Rzecznika Generalnego TSUE, dotyczącej pytań prejudycjalnych niemieckiego sądu federalnego, może zapoznać się nie tylko z przedstawionym podejściem do zagadnienia usuwania linków z wyników wyszukiwania, ale także z pomysłem rozwiązania istniejącego konfliktu. Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości […]

czytaj więcej >>
Prezes UODO musi zbadać rodzaj szkody

Prezes UODO musi zbadać rodzaj szkody

Nie pierwszy raz mamy do czynienia z uchyleniem przez WSA w Warszawie decyzji Prezesa UODO, ale tym razem uchylenie to jest prawomocne i stoi za nim bardzo ciekawa argumentacja. W sprawie mamy byłe małżeństwo. Pani, która jest lekarzem otrzymała decyzję […]

czytaj więcej >>
Wyrok NSA – portal o znanych lekarzach musi usunąć dane osobowe?

Wyrok NSA – portal o znanych lekarzach musi usunąć dane osobowe?

Najnowsze orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego  nie wieńczy wieloletniego sporu o przetwarzaniu danych osobowych lekarzy na popularnym portalu internetowym. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z lipca 2018 r., w którym oddalono skargę na decyzję, jeszcze […]

czytaj więcej >>
Nie trzeba usuwać danych po zakończeniu usługi

Nie trzeba usuwać danych po zakończeniu usługi

Wielokrotnie na łamach Judydkatura.pl poruszaliśmy temat przetwarzania danych osobowych “na zapas”. Z zebranych orzeczeń WSA w Warszawie kształtowała się już pewna linia orzecznicza: Prawnie usprawiedliwiony interes nie może prowadzić do przetwarzania na zapas Kolejny wyrok w sprawie […]

czytaj więcej >>
Prawie 5 mln zł kary za błąd pracownika procesora

Prawie 5 mln zł kary za błąd pracownika procesora

Trzeba powiedzieć, że każda kolejna informacja o decyzjach administracyjnych wydawanych przez nasz krajowy organ ochrony danych osobowych pokazuje coraz większą “odwagę” w miarkowani tychże kar. Dziś Prezes UODO opublikował decyzję z połowy stycznia 2022 r., […]

czytaj więcej >>

Podsumowania tygodniowe dla Czytelników newslettera!

Członkowie newslettera Judykatura.pl otrzymają dziś kolejne podsumowanie tygodnia. W każdy piątek przesyłamy, do naszych Czytelników, podsumowanie wniosków z trzech subiektywnie najważniejszych orzeczeń z bieżącego tygodnia. Podsumowania są zwięzłe i przedstawiają kwintesencję argumentów wskazanych m.in. w orzeczeniach, decyzjach czy pytaniach […]

czytaj więcej >>
Kolejny wyrok w sprawie przetwarzania danych “na zapas”

Kolejny wyrok w sprawie przetwarzania danych “na zapas”

We wrześniu 2021 r. informowaliśmy o tym, że powoli, ale skutecznie kształtuję się linia orzecznicza dotycząca braku możliwości przetwarzania danych osobowych “na zapas”, a więc na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora po wykonaniu umowy: Prawnie usprawiedliwiony interes nie może […]

czytaj więcej >>
Zgubione dokumenty nie podlegają RODO?

Zgubione dokumenty nie podlegają RODO?

Czasami zdarzają się takie orzeczenia sądów czy decyzję organu nadzorczego, które pomimo wielokrotnej analizie pozostawiają czytelnika z jeszcze większym wątpliwościami niż przed lekturą takiego stanowiska. I tak właśnie jest w sprawie prawomocnego wyroku WSA w Warszawie […]

czytaj więcej >>
25 000 zł kary utrzymane przez WSA

25 000 zł kary utrzymane przez WSA

Na pewno pamiętają Państwo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ze stycznia 2021 r., w której organ nałożył na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach administracyjną karę pieniężną w wysokości 25 000 zł za brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych […]

czytaj więcej >>
Prezes UODO wylicza błędy Politechniki Warszawskiej

Prezes UODO wylicza błędy Politechniki Warszawskiej

W opublikowanej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajduje się bardzo dużo wartościowych wskazówek dla wszystkich administratorów danych. W przedmiotowej decyzji Prezes UODO nałożył na Politechnikę Warszawską pieniężną karę administracyjną w wysokości 45 […]

czytaj więcej >>
Utrzymano karę ponad 85 000 zł za niewykonanie decyzji Prezesa UODO

Utrzymano karę ponad 85 000 zł za niewykonanie decyzji Prezesa UODO

Dużym echem, w środowisku podmiotów odpowiedzialnych za stosowanie przepisów RODO, odbiła się decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 5.01.2020 r:, w której organ ten nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 85 588 zł:   Prezes […]

czytaj więcej >>
Pierwsza skarga przeciwko decyzji EROD

Pierwsza skarga przeciwko decyzji EROD

Wczoraj opublikowano w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej skargę wniesioną do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w listopadzie 2021 r.  Autorem skargi jest WhatsApp Ireland, który zarzuca Europejskiego Radzie Ochrony Danych naruszenie szeregu przepisów prawa w związku […]

czytaj więcej >>
Brak kompetencji Prezesa UODO w “starych” sprawach

Brak kompetencji Prezesa UODO w “starych” sprawach

Czy można mówić o pewnego rodzaju “odpuszczeniu” win administratorów danych ze względu na brak regulacji materialnoprawnych, które można byłoby zastosować, gdy skarga wpłynęła już po wejściu w życie nowych przepisów, zaś dotyczy zdarzeń przeszłych – pod rządami uprzednich […]

czytaj więcej >>
Bezprawne ujawnienie danych nie zawsze podlega RODO

Bezprawne ujawnienie danych nie zawsze podlega RODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z maja 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz umorzył postępowanie prowadzone przez ten organ nadzorczy. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w swojej decyzji, wobec skargi […]

czytaj więcej >>
TSUE zbada zasady scoringu

TSUE zbada zasady scoringu

W sprawie SCHUFA Holding (C-634/21) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej opublikował wniosek Sądu Administracyjnego w Wiesbaden, w którym sformułowano dwa kluczowe pytania dotyczące tworzenia profili scoringowych. Przedmiotem postępowania jest skarga na wartość scoringu, jaką biorąca udział […]

czytaj więcej >>
Ważny wyrok NSA w sprawie podstawy przetwarzania danych z CEIDG/KRS’u

Ważny wyrok NSA w sprawie podstawy przetwarzania danych z CEIDG/KRS’u

W listopadzie 2021 r. opisywaliśmy przypadek, którym zajął się WSA w Warszawie, a dotyczący przetwarzania danych osobowych strony trzeciej (męża nauczycielki zwalnianej z pracy) i podstawy prawnej do takiego działania upatrzonej przez Sąd w prawnie uzasadnionym interesie prawnym administratora: […]

czytaj więcej >>
Nie każda wiadomość w skrzynce to e-mail

Nie każda wiadomość w skrzynce to e-mail

W bardzo ciekawej sprawie C-102/20, rozstrzygniętej niedawno przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, warto przyjrzeć się nie tylko samemu wyrokowi, ale pytaniu prejudycjalnemu oraz opinii Rzecznika Generalnego. Skargę w lutym 2020 r. złożył Federalny Trybunał Sprawiedliwości Niemiec (Bundesgerichtshof) […]

czytaj więcej >>
KRS stwierdziła naruszenie ochrony danych osobowych

KRS stwierdziła naruszenie ochrony danych osobowych

Jako pierwsi publikujemy pełną treść Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z października 2021 r. dotyczącą naruszenia ochrony danych osobowych. Podstawą wydawania przedmiotowej uchwały przez KRS jest zarówno ustawa o KRS (art. 3 ust. 2 […]

czytaj więcej >>
RODO w pytaniach prejudycjalnych – czego będą dotyczyć kolejne wyroki TSUE

RODO w pytaniach prejudycjalnych – czego będą dotyczyć kolejne wyroki TSUE

    Już 18 listopada o godzinie 10:00 serdecznie zapraszamy na webinar online „RODO w pytaniach prejudycjalnych – czego będą dotyczyć kolejne wyroki TSUE”, który poprowadzi pomysłodawca i założyciel serwisu Judykatura.pl – Piotr Liwszic. Podczas […]

czytaj więcej >>
Judykatura.pl – Jeden dostęp do wszystkich spraw RODO!

Judykatura.pl – Jeden dostęp do wszystkich spraw RODO!

Judykatura.pl to wyszukiwarka zawierająca ponad 2000 orzeczeń, wytycznych oraz decyzji administracyjnych związanych z Ochroną Danych Osobowych (RODO). Ta unikatowa platforma łączy orzecznictwo sądów administracyjnych, sądów powszechnych, trybunałów z decyzjami administracyjnymi organów nadzorczych, opiniami oraz wytycznymi. WYBIERZ […]

czytaj więcej >>
Błąd pracownika, a odpowiednie środki organizacyjne

Błąd pracownika, a odpowiednie środki organizacyjne

W pewnym Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego doszło do naruszenia ochrony danych osobowych spowodowane udostępnieniem skanów dokumentów w systemie EZD z danymi osobowymi jednego z pracowników w/w Inspektoratu osobie do tego nieupoważnionej oraz udostępnienie jego danych osobowych zawartych […]

czytaj więcej >>
Przetwarzanie danych z CEIDG/KRS – prawnie uzasadniony interes strony trzeciej

Przetwarzanie danych z CEIDG/KRS – prawnie uzasadniony interes strony trzeciej

W przypadku zwalniania z pracy nauczyciela Szkoła musi kierować się pewnymi kryteriami doboru takiego pracownika. Jednym z takich kryteriów są informacje dotyczące sytuacji materialnej nauczyciela poparte danymi uzyskanymi z dostępnych publicznie i jawnych rejestrów oraz w jawnym oświadczeniem […]

czytaj więcej >>
Judykatura.pl – Webinar – Prawnie uzasadniony interes w najnowszym orzecznictwie 

Judykatura.pl – Webinar – Prawnie uzasadniony interes w najnowszym orzecznictwie 

  Już 19 października o godzinie 10:00 serdecznie zapraszamy na webinar online „Judykatura.pl – Prawnie uzasadniony interes w najnowszym orzecznictwie”, który poprowadzi pomysłodawca i założyciel serwisu Judykatura.pl – Piotr Liwszic. Podczas webinaru dowiesz się więcej […]

czytaj więcej >>
Prawnie usprawiedliwiony interes nie może prowadzić do przetwarzania na zapas

Prawnie usprawiedliwiony interes nie może prowadzić do przetwarzania na zapas

Administratorzy danych często opierają przetwarzanie danych po zakończeniu np. świadczenia umowy na wskazaniu, że dalsze przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z ich prawnie uzasadnionych interesów. Często takimi interesami administratora jest potrzeba dochodzenia lub obrony […]

czytaj więcej >>
Zbywając “wierzytelność” możesz naruszyć dobra osobiste

Zbywając “wierzytelność” możesz naruszyć dobra osobiste

Na początku bieżącego roku Sąd Rejonowy w Gdyni zasądził kwotę prawie 1500 zł w związku z naruszeniem dobra osobistego powoda w postaci prawa do ochrony danych osobowych, a także prawa do niezakłóconego życia prywatnego (prawa do prywatności). Sąd powyższej […]

czytaj więcej >>
NSA uchyla wyrok WSA w sprawie IPN

NSA uchyla wyrok WSA w sprawie IPN

We wrześniu 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym oddalił skargę obywatela na postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Postanowieniem tym Prezes UODO odmówił wszczęcia postępowania w sprawie skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Prezesa […]

czytaj więcej >>
Wytyczne SOKiK w sprawie marketingu bezpośredniego (wyrok)

Wytyczne SOKiK w sprawie marketingu bezpośredniego (wyrok)

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmienił zaskarżoną decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 2016 r. obniżając wymierzoną karę pieniężnej do kwoty 216 000 zł, z 270 000 zł, a w pozostałej części oddalił odwołanie w sprawie marketingu […]

czytaj więcej >>
Judykatura.pl – must have każdego, kto zajmuje się RODO

Judykatura.pl – must have każdego, kto zajmuje się RODO

        Już 9 września o godzinie 10:00 serdecznie zapraszamy na webinar online „Judykatura.pl – must have każdego, kto zajmuje się RODO”, który poprowadzi pomysłodawca i założyciel serwisu Judykatura.pl – Piotr Liwszic. […]

czytaj więcej >>
Sąd utrzymał karę za brak współpracy z UODO

Sąd utrzymał karę za brak współpracy z UODO

W maju 2020 r. Prezes UODO nałożył na spółke z Jeleniej Góry administracyjna karę pieniężną w kwocie 15 000 zł za niezapewnienie dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych organowi nadzorczemu w trakcie rozpatrywania skargi. Spółka nie opowiadała […]

czytaj więcej >>
Marketing bezpośredni a przetwarzanie danych osobowych (Wyrok)

Marketing bezpośredni a przetwarzanie danych osobowych (Wyrok)

W niepublikowanym poza zasobami Judykatura.pl wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 21.05.2021 r. doszło do oddalenia powództwa o zapłatę z tytułu wysłania jednej wiadomości sms bez posiadanej uprzedniej zgody. Co ważniejsze Sąd wskazał poprawną podstawę przetwarzania danych osobowych.  […]

czytaj więcej >>
Przesłanki roszczenia odszkodowawczego z RODO

Przesłanki roszczenia odszkodowawczego z RODO

W marcu 2021 r. Sąd drugiej instancji w Stuttgarcie oddalił apelację od wyroku Sądu Okręgowego, który oddalił powództwo związane z naruszeniem ochrony danych osobowych.  Sprawa ta zaczęła się w sierpniu 2019 r., gdy w wyniku ataku hackerskiego dane osobowe […]

czytaj więcej >>
Francuski organ nadzorczy wskazuje odpowiednie środki bezpieczeństwa

Francuski organ nadzorczy wskazuje odpowiednie środki bezpieczeństwa

W jednej z decyzji Francuskiego organu nadzorczego (CNIL) administratorzy danych znajdą wartościowe wskazówki dotyczące odpowiednich środków bezpieczeństwa, które należy zastosować przy umożliwieniu klientom zakładania internetowego konta klienta.  Organizacja, w której CNIL przeprowadził postępowanie kontrolne […]

czytaj więcej >>
Cypryjski organ nadzorczy: warunki wyrażenia zgody pracownika

Cypryjski organ nadzorczy: warunki wyrażenia zgody pracownika

W styczniu 2021 r. Cypryjski organ nadzorczy (Commissioner for Personal Data Protection) wydał decyzję odnoszącą się do armatora statków Sea Chefs Cruises Ltd., który pozyskiwał uprzednie zgody pracowników na udostępnianie danych medycznych pracodawcy oraz wielu […]

czytaj więcej >>
WSA wypowiada się w temacie uprawnień UODO po zaprzestaniu naruszenia

WSA wypowiada się w temacie uprawnień UODO po zaprzestaniu naruszenia

W marcu bieżącego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał bardzo interesujący wyrok w zakresie dotyczącym granic postępowania administracyjnego przeprowadzanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sąd uchylił decyzję Prezesa UODO w przedmiocie udzielenia Bankowi upomnienia […]

czytaj więcej >>
SOKiK utrzymał kary pieniężne za marketing bezpośredni

SOKiK utrzymał kary pieniężne za marketing bezpośredni

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dwóch kwietniowych wyrokach oddalił odwołania podmiotów wobec, których Prezes UOKiK wydał decyzję nakładające kary pieniężne za bezprawne działania marketingowego. Suma kar pieniężnych w tych dwóch spraw przekroczyła łącznie 100 […]

czytaj więcej >>
Prezes UODO nie może wierzyć na słowo administratorowi

Prezes UODO nie może wierzyć na słowo administratorowi

Kolejny wyrok WSA pokazuje jak ważne jest prawidłowe przeprowadzanie dowodów w postępowaniu administracyjnym. W wyroku z kwietnia 2021 r. wskazany Sąd stwierdził, że Prezes UODO dopuścił się naruszenia przepisów procedury administracyjnej poprzez przyjęcie: “iż […]

czytaj więcej >>
Sąd wypowiada się w zakres odpowiedzialności z art. 82 RODO

Sąd wypowiada się w zakres odpowiedzialności z art. 82 RODO

Sąd Okręgowy w Warszawie w opublikowanym w maju 2021 r. wyroku wskazał bardzo ciekawe zapatrywanie w zakresie powiązania naruszenia ochrony danych z odpowiedzialnością administratora danych wynikającą z art. 82 RODO. Jednak zanim przejdę do wskazania poglądu Sądu […]

czytaj więcej >>
Umieszczasz dane osobowe na Facebooku – podlegasz RODO

Umieszczasz dane osobowe na Facebooku – podlegasz RODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznając skargę obywatela na decyzję Prezesa UODO uchylił ją wskazując naruszenie przepisów procedury administracyjnej. Organ nadzorczy błędnie przyjął, że udostępnienie danych osobowych skarżącej na Facebooku było dokonane, przez inną osobę, w ramach jej […]

czytaj więcej >>
Kwietniowy wyrok WSA – sam numer telefonu nie jest daną osobową

Kwietniowy wyrok WSA – sam numer telefonu nie jest daną osobową

W wyroku WSA z 13.04.2021 r. Sąd uchylił decyzję Prezesa UODO wydaną w lipcu 2020 r.     We wskazanej decyzji Prezes UODO udzielił Spółce upomnienia za naruszenie art. 15 ust. 1 lit. g […]

czytaj więcej >>
Ciągłe naruszenia mają swoją cenę

Ciągłe naruszenia mają swoją cenę

W opublikowanej dziś decyzji Prezesa UODO z 22.04.2021 r. widzimy, że zarządzanie seriami naruszeń ochrony danych osobowych ma swoją cenę. W tym przypadku wynosi ona 1 136 975 zł (250 000 euro).     […]

czytaj więcej >>
W kwietniowym wyroku NSA wskazuje warunki łączenia zgód marketingowych

W kwietniowym wyroku NSA wskazuje warunki łączenia zgód marketingowych

Sprawa rozpoznawana przez NSA miała swój początek w kontroli przeprowadzonej przez Inspektorów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych we wrześniu 2015 roku (!).  Kontrola ta doprowadziła do wszczęcie z urzędu przez GIODO postępowania administracyjnego w sprawie przetwarzania danych osobowych przez spółkę […]

czytaj więcej >>
Sąd oddalił odwołanie Orange od decyzji Prezesa UKE

Sąd oddalił odwołanie Orange od decyzji Prezesa UKE

Osoby interesujące się zagadnieniem marketingu bezpośredniego na pewno kojarzą komunikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z listopada 2018 r. dotyczący nałożenia na Orange S.A. administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 9,1 mln zł za “wysyłanie smsów marketingowych […]

czytaj więcej >>
Jako udziałowiec spółki piszesz list…

Jako udziałowiec spółki piszesz list…

Czy RODO będzie miało zastosowanie w sytuacji, w której wysyłasz list do współudziałowców chcąc przekazać swoje spostrzeżenia co do kondycji spółki? Z poniższej decyzji Prezesa UODO wynika, że nie każdy kontakt udziałowców odbywa się w celach gospodarczych: We wskazanej decyzji możemy […]

czytaj więcej >>
Piszesz “anonimowo” w sieci – Prezes UODO…

Piszesz “anonimowo” w sieci – Prezes UODO…

Ktoś napisał w sieci anonimowo komentarz, który może naruszać Twoje dobra osobiste, a usługodawca odmówił udostępnienia posiadanych informacji o osobie dokonującej takiego wpisu? W takiej sytuacji osoba fizyczna zwróciła się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych […]

czytaj więcej >>