Black week – 25% rabatu na pierwszą płatność!

Black week – 25% rabatu na pierwszą płatność!

W Black Friday przygotowaliśmy dla Was promocję, jakiej jeszcze nie było. Będzie ona trwać nie jeden dzień, ale cały tydzień! W dniach 18.11.2022 r. do 25.11.2022 r. przy zakupie Subskrypcji 30-dniowej czy Aktualności Plus pierwsza płatność będzie mniejsza o 25%! […]

czytaj więcej >>
NSA: 5000 zł za przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa UODO

NSA: 5000 zł za przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa UODO

Naczelny Sąd Administracyjny opublikował uzasadnienie do orzeczenia oddalającego skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sprawa jaka zawisła przed NSA ma bardzo skomplikowaną historię. Otóż to w marcu 2017 r. R.S. występuje do Generalnego Inspektora Ochrony Danych […]

wykup dostęp >>
WSA: Prezes UODO musi wskazać, na czym polega niewłaściwe zabezpieczenie danych

WSA: Prezes UODO musi wskazać, na czym polega niewłaściwe zabezpieczenie danych

To prawomocne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie porusza problem prawidłowego zabezpieczenia tradycyjnej korespondencji. Sąd uchylił decyzję Prezesa UODO nakładająca karę upomnienia na Bank: w związku z naruszeniem art. 5 ust. 1 lit. 1, art. […]

wykup dostęp >>
TSUE: prawo do bycia zapomnianym to także obowiązek “rozsądnych działań”

TSUE: prawo do bycia zapomnianym to także obowiązek “rozsądnych działań”

Pod koniec października br. Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie Proximus’a, który jest jednym z większych operatorów telekomunikacyjnych w Belgi. Podmiot ten prowadził spis abonentów, które są zasilane danymi swoich klientów jak też danymi otrzymywanymi od innych operatorów […]

czytaj więcej >>
WSA: fakt przekształcenia administratora powinien być znany organowi z urzędu

WSA: fakt przekształcenia administratora powinien być znany organowi z urzędu

W tej, jak by się wydawało prostej sprawie, WSA w Warszawie uchylając decyzję Prezesa UODO wskazał jasno, że w trakcie postępowania administracyjnego organ ma obowiązek badania statusu administratora danych, a już szczególnie, gdy wobec niego chce wydać decyzję […]

czytaj więcej >>
WSA: BIK jako podmiot przetwarzający Banku?

WSA: BIK jako podmiot przetwarzający Banku?

To orzeczenie WSA w Warszawie może wprowadzić pewne zamieszanie w przyjętej przez praktykę relacji w przetwarzaniu danych między taką instytucją jak Bank a Biurem Informacji Kredytowej. Na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się podobna do setek innych […]

wykup dostęp >>
Prezes UODO naruszył przepisy k.p.a. uznając pliki cookies za dane osobowe

Prezes UODO naruszył przepisy k.p.a. uznając pliki cookies za dane osobowe

Wszystkim, w branży ochrony danych osobowych, znana jest doskonale sprawa dotycząca postępowania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania przez administratora danych zbieranych za pomocą plików cookies czy też w zakresie informacji, jakie ten administrator […]

czytaj więcej >>
Prezes UODO i WSA o powierzeniu przetwarzania danych platformie MS Teams

Prezes UODO i WSA o powierzeniu przetwarzania danych platformie MS Teams

Ten wyrok jest jednym z lepiej uzasadnionych orzeczeń, z jakimi udało mi się zapoznać! Jednak co skład Sędziowski to zupełni inna “jakość” rozważań prawnych – czyta się każde zdanie z ogromnym zaciekawieniem.  W niby błahej sprawie, […]

wykup dostęp >>
Obecna cena subskrypcji Judykatura.pl tylko do 20.10.2020!

Obecna cena subskrypcji Judykatura.pl tylko do 20.10.2020!

Jeżeli zastanawiasz się nad subskrypcją serwisu Judykatura.pl – to teraz jest na to najlepszy czas! Od 21 października 2022 r. podnosimy ceny nowych subskrypcji! Kup dowolną subskrypcję do 21 października 2022 r.:   Gwarantuję Ci to otrzymanie obecnych cen:   […]

czytaj więcej >>
WSA: Przedstawienie oferty na telefon ze strony internetowej to prawnie uzasadniony interes

WSA: Przedstawienie oferty na telefon ze strony internetowej to prawnie uzasadniony interes

Nie spodziewałem się takiego orzeczenia WSA w Warszawie. Kilka dni temu opublikowano uzasadnienie orzeczenia, w którym oddalono skargę Pana S.J. na pewną decyzję Prezesa UODO odmawiającą uwzględniania wniosku. Stan faktyczny wyglądał następująco: w dniu […] grudnia […]

wykup dostęp >>
WSA w uzasadnieniu wyroku w sprawie Millenium – słuszna kara 370 000 zł

WSA w uzasadnieniu wyroku w sprawie Millenium – słuszna kara 370 000 zł

W głośnio omawianej sprawie niezgłoszenia naruszenia ochrony danych i niezawiadomienia osób, których dane dotyczą o tym naruszeniu WSA w Warszawie Wyrok opublikował uzasadnienia orzeczenia. W tej sprawie stan faktyczny nie budził niczyich wątpliwości: Oddział Banku nadał do Centrali […]

czytaj więcej >>
Rzecznik TSUE: samo wzburzenie to za mało na odszkodowanie

Rzecznik TSUE: samo wzburzenie to za mało na odszkodowanie

Poprzedni tydzień obfitował w bardzo ważne wydarzenia w “świecie” ochrony danych osobowych. Jednym z nich była opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE  Manuela Camposa Sancheza-Bordony w sprawie pewnego pytania prejudycjalnego.  Sprawa, w której wydano opinię była […]

wykup dostęp >>
Decyzja UODO w sprawie PLL LOT:  niezrozumiała, nieprecyzyjna i niejednoznaczna

Decyzja UODO w sprawie PLL LOT: niezrozumiała, nieprecyzyjna i niejednoznaczna

Na pewno pamiętają Państwo wpis w aktualnościach dotyczący wyroku WSA w Warszawie z sierpnia 2022 r. uchylającego decyzję Prezesa UODO. W uchylonej decyzji Prezesa UODO nakazał PLL LOT usunąć dane osobowe pewnego pracownika tego administratora “w […]

czytaj więcej >>
WSA o procesie zbierania zgody – uchylona decyzja Prezesa UODO

WSA o procesie zbierania zgody – uchylona decyzja Prezesa UODO

W sierpniu 2021 r. Prezes UODO rozpoznał skargę m. in. Fundacji co do procesu zbierania zgody marketingowej, w tym profilowania przez administratora danych oraz grupę spółek. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych decyzją z sierpnia 2021 r. nie stwierdził naruszenia przepisów […]

wykup dostęp >>
Odpowiedzialność administracyjna w postaci kar pieniężnych jest odpowiedzialnością obiektywną

Odpowiedzialność administracyjna w postaci kar pieniężnych jest odpowiedzialnością obiektywną

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalając skargę, jednego z administratorów danych na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakładającą karę pieniężną, wypowiedział się w zakresie rodzaju odpowiedzialności przewidzianej w RODO. W orzeczeniu tym Sąd badał skargę […]

wykup dostęp >>
Decyzja Prezesa UODO w sprawie GPS narusza przepisy prawa materialnego

Decyzja Prezesa UODO w sprawie GPS narusza przepisy prawa materialnego

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych decyzją z grudnia 2020r. nakazał usunięcie danych osobowych Uczestnika w zakresie danych o lokalizacji, pozyskanych za pośrednictwem monitoringu GPS. Decyzja ta została wydana po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi E. M. […]

wykup dostęp >>
WSA o skip traicingu i podstawie przetwarzania danych

WSA o skip traicingu i podstawie przetwarzania danych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę osoby fizycznej wobec której Bank, kancelaria prawna i firma windykacyjna dokonywały działań zmierzających do wyegzekwowania wierzytelności. Osoba ta, tutaj Pan R.Ż. wniósł do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych […]

wykup dostęp >>
WSA o podstawie umorzenia postępowania oraz o mocy oświadczenia administratora

WSA o podstawie umorzenia postępowania oraz o mocy oświadczenia administratora

W jednym orzeczeń WSA w Warszawie sąd poruszył dwie istotne dla każdego administratora kwestie. Pierwsza z nich dotyczy podstaw umorzenia postępowania przed organem nadzorczym w przypadku zdarzenia dotyczącego ochrony danych osobowych, które rozpoczęło i zakończyło się […]

czytaj więcej >>
Znamy uzasadnienie Sądu Rejonowego w sprawie przekazania danych Poczcie Polskiej

Znamy uzasadnienie Sądu Rejonowego w sprawie przekazania danych Poczcie Polskiej

W serwisie Judykatura.pl pojawiło się uzasadnienie wyroku z 3 marca 2022 r. Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Orzeczenie to dotyczyło, jak się okazało, nielegalnego przekazania danych osobowych obywateli gminy Poczcie Polskiej. Odbiorca danych osobowych miał przeprowadzić […]

wykup dostęp >>
WSA o wewnętrznych celach administracyjnych i prawnie uzasadnionym interesie

WSA o wewnętrznych celach administracyjnych i prawnie uzasadnionym interesie

W tym orzeczeniu WSA w Warszawie odnajdujemy bardzo cenny i praktyczny pogląd Sąd w zakresie pozyskiwania danych osobowych, od innej spółki z grupy podmiotów administratora, w celu udzielenie odpowiedzi na żądanie Prezesa UODO. Orzeczenie Sąd jak i skarżona decyzja […]

czytaj więcej >>
Webinar – 20.09.2022 r. – funkcjonalności Judykatura.pl

Webinar – 20.09.2022 r. – funkcjonalności Judykatura.pl

    Już 20 września  o godzinie 10:00 serdecznie zapraszamy na webinar online „Judykatura.pl – Praktyczne funkcjonalności serwisu”, który poprowadzi pomysłodawca i założyciel serwisu Judykatura.pl – Piotr Liwszic. W trakcie wydarzenie zaprezentujemy działanie wielu […]

czytaj więcej >>
WSA wypowiada się w sprawie decyzji Prezesa UODO wydanej wobec PLL LOT S.A.

WSA wypowiada się w sprawie decyzji Prezesa UODO wydanej wobec PLL LOT S.A.

Wojewódzki Sąd Administracyjny na początku sierpnia 2022 r. rozpoznał skargę Polskich Lini Lotniczy LOT S.A. wobec decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydanej w październiku 2021 r.. Prezes UODO nakazał administratorowi (pracodawcy) usunięcie danych […]

wykup dostęp >>
WSA: specjalizacja lekarza to dane dotyczące zdrowia

WSA: specjalizacja lekarza to dane dotyczące zdrowia

Zanim przejdę do omówienia tytułowego orzeczenia WSA w Warszawie, warto zrobić krótkie wprowadzenie. W listopadzie 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych decyzją wydaną, na podstawie art. 105 § 1 i art. 104 § 1 k.p.a. […]

wykup dostęp >>
Decyzja CNIL – kara 600 000 euro za brak przejrzystości

Decyzja CNIL – kara 600 000 euro za brak przejrzystości

Kilka dni temu francuski organ nadzorczy CNIL przeprowadził wewnętrzne obrady, które zakończyły postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przepisów RODO przez globalną sieć hoteli Accor S.A. Postępowanie to toczyło się od 2021 r. i miało bardzo ciekawy […]

czytaj więcej >>
Sąd utrzymuje decyzję nakładającą 10 000 zł kary

Sąd utrzymuje decyzję nakładającą 10 000 zł kary

Na pewno pamiętam przypadek zagubienia przez kuratora sądowego pendrive z danymi osobowymi ponad 400 osób podlegających nadzorowi kuratorskiemu, bądź objętych wywiadem środowiskowym. Efektem działania tego kuratora było nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 10 […]

wykup dostęp >>
WSA uchyla decyzję Prezesa UODO dotyczącą usunięcia danych

WSA uchyla decyzję Prezesa UODO dotyczącą usunięcia danych

W marcu 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję, którą umorzył postępowanie w sprawie skargi obywatela na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych przez najpopularniejszą wyszukiwarkę internetową. Obywatel ten w uzasadnieniu swojej skargi, że: […]

czytaj więcej >>
Funkcjonalności serwisu Judykatura.pl

Funkcjonalności serwisu Judykatura.pl

Serwis Judykatura.pl pozwala na błyskawiczne odnalezienie poszukiwanych argumentów z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Praca z wynikami wyszukiwania czy treścią szukanego dokumentu jest szybka i intuicyjna. Ze względu na szereg funkcjonalności wdrożonych w serwisie Użytkownik na pierwszy rzut oka […]

czytaj więcej >>
NSA wskazuje lukę systemu prawnego

NSA wskazuje lukę systemu prawnego

Istota tego sporu polega na żądaniu przez ZUS od Politechniki udostępnienia danych osobowych studenta – D. P., dotyczących statusu studenta, w celu weryfikacji jego uprawnienia do renty rodzinnej. Politechnika odmówiła udostępnienia danych osobowych studenta, a Prezes […]

wykup dostęp >>
WSA uchyla decyzję dotyczącą biometrycznej rejestracji czasu pracy

WSA uchyla decyzję dotyczącą biometrycznej rejestracji czasu pracy

W jednej z decyzji administracyjnych Prezes UODO umorzył postępowanie w zakresie dotyczącym przetwarzania przez administratora (Uczestnikiem/Spółką) danych biometrycznych Skarżącej oraz udzielił Spółce upomnienia za przetwarzanie danych osobowych Skarżącej poprzez prowadzenie monitoringu aktywności wykorzystywania komputerów służbowych/Internetu. Do […]

wykup dostęp >>
TSEU: Pośrednie ujawnienie orientacji to przetwarzanie danych szczególnych

TSEU: Pośrednie ujawnienie orientacji to przetwarzanie danych szczególnych

Wczoraj Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w bardzo istotnej sprawie. Pytanie prejudycjalne zostało zadane przez okręgowy sąd administracyjny w Wilnie i dotyczyło wykładni przepisów RODO dotyczących podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych tj. art. 6 ust. […]

czytaj więcej >>
Zdaniem UODO Banki mają obowiązek kopiować dowód osobisty

Zdaniem UODO Banki mają obowiązek kopiować dowód osobisty

Temat związany z kopiowaniem dokumentów tożsamości został już odmieniony przez wszystkie przypadki. Znane są stanowiska czy to Związku Banków Polskich czy też Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Teraz znamy już stanowisko Prezesa UODO z 10 czerwca 2022 r., które […]

wykup dostęp >>
Pracodawca ma prawo pozyskiwać dane o praktykach

Pracodawca ma prawo pozyskiwać dane o praktykach

Pracodawca, jeden z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, podjął się sprawdzenia czy zatrudniony przez niego egzaminator prawa jazdy, na pewno odbywa aplikację radcowską w jednej z Okręgowych Izb Radców Prawnych, gdyż z tego tytułu egzaminatorowi przysługuje zwolnienie od pracy. W tym […]

czytaj więcej >>
WSA, w kilku orzeczeniach, potwierdza, że wyciek danych to ich udostępnienie

WSA, w kilku orzeczeniach, potwierdza, że wyciek danych to ich udostępnienie

W aktualnościach opisywałem już stanowisko Prezesa UODO wyartykułowane, w kilku identycznych decyzjach, a dotyczące stwierdzenia, że: doszło do udostępnienia jego danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości, NIP, obywatelstwo, miejsce urodzenia, […]

wykup dostęp >>
20 000 000 euro kary za naruszenie legalności i transparentności

20 000 000 euro kary za naruszenie legalności i transparentności

W lipcu br. Grecki Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję wobec amerykańskiej firmy Clearview AI. Organ nadzorczy zbadał doniesienie jednego z greckich obywateli, który próbował uzyskać informację o przetwarzaniu jego zdjęcia przez firmę z USA. W Judykatura.pl można […]

czytaj więcej >>
Monitoring wizyjny – WSA uchyla decyzję Prezesa UODO

Monitoring wizyjny – WSA uchyla decyzję Prezesa UODO

Ten wyrok WSA w Warszawie jest ciekawą lekturą dla wszystkich, którzy zamontowali monitoring wizyjny na swojej posiadłości, a obraz z kamer obejmuje także obszar innej nieruchomości. Prezes UODO otrzymał w czerwcu 2019 r. skarga dwóch osób na przetwarzanie […]

wykup dostęp >>
Kolejna kara za ujawnienie numerów ksiąg wieczystych

Kolejna kara za ujawnienie numerów ksiąg wieczystych

W uzasadnieniu decyzji Prezesa UODO z 6 lipca 2022 r. możemy dostrzec ślad najnowszych orzeczeń WSA uchylających niektóre poprzednie decyzję tego organu. Omawiana decyzja odnosi się do wydarzenia, o którym było głośno na branżowych forach internetowych dotyczących […]

czytaj więcej >>
CNIL –  1 mln euro kary za błędy w realizacji praw podmiotów

CNIL – 1 mln euro kary za błędy w realizacji praw podmiotów

W decyzji francuskiego organu ochrony danych z czerwca 2022 r. jasno wynika, że nie warto używać argumentów dotyczących błędów ludzkich przy realizacji prawa podmiotów danych, w sytuacji postępowania dotyczącego RODO. Z niedawno opublikowanej decyzji CNIL wynika jasno, […]

wykup dostęp >>
Decyzja nakazująca działanie KGP uchylona przez WSA

Decyzja nakazująca działanie KGP uchylona przez WSA

We wrześniu 2021 r. WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa UODO w części. W uchylonej w części decyzji, z lutego 2021 r., : Prezes UODO nakazał Komendantowi Głównemu Policji w […] wykonanie wobec B. D. obowiązku informacyjnego określonego […]

wykup dostęp >>
Aktualności PLUS – nowa usługa Judykatura.pl

Aktualności PLUS – nowa usługa Judykatura.pl

To dziś! Rozwijamy Judykatura.pl o kolejną usługę! Aktualności Plus to 30-dniowa subskrypcja najnowszych aktualności związanych z ochroną danych osobowych. Dzięki tej usłudze osoby odpowiedzialne za utrzymywanie zgodności z ochroną danych osobowych w organizacji będą na bieżąco z najnowszymi orzeczeniami, decyzjami […]

czytaj więcej >>
WSA utrzymuje karę 140 000 zł w sprawie błędnie wysłanego e-maila

WSA utrzymuje karę 140 000 zł w sprawie błędnie wysłanego e-maila

Ten wyrok jest jednym z najlepiej uzasadnionych orzeczeń jakie do tej pory omawiałem na łamach Judykatura.pl. Mimo, że nie zgadzam się, ani z decyzją Prezesa UODO, ani z orzeczeniem oddalającym skargę na tę decyzję to trzeba obiektywnie wskazać, że argumenty użyte przez Sąd […]

czytaj więcej >>
NSA o obowiązku informacyjnym

NSA o obowiązku informacyjnym

Na niektóre orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego musimy czekać latami choć zdarzają się sprawy szybko rozstrzygnięte, bo w niecałe 11 miesięcy. Tak było w sprawie dotyczącej skarg kasacyjnych złożonych przez obydwie strony postępowania – Prezesa Urzędu […]

wykup dostęp >>
TSUE o możliwości odwołania IOD’a

TSUE o możliwości odwołania IOD’a

Pod koniec czerwca 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości UE (pierwsza izba) wydał, istotny dla każdego Inspektora Ochrony Danych, wyrok. Orzeczenie w trybie pytania prejudycjalnego dotyczyło wykładni art. 38 ust. 3 zdanie drugie RODO czyli […]

wykup dostęp >>
4 lata z RODO!

4 lata z RODO!

Niedawno świętowaliśmy pierwsze urodziny serwisu Judykatura.pl, a teraz zaczynamy świętować 4 lata z RODO! Do końca czerwca 2022 r. wprowadzamy możliwość testowania serwisu Judykatura.pl przez 7 dni zupełnie bez zobowiązań! Wystarczy, że wybiorą Państwo dowolny pakiet subskrypcji […]

czytaj więcej >>
WSA uchyla nakaz usunięcia danych z bazy Banku

WSA uchyla nakaz usunięcia danych z bazy Banku

Do serii wpisów dotyczących przetwarzania danych “na zapas”, a więc po zakończeniu świadczenia usługi, warto dodać kolejnej orzeczenie WSA, a dotyczące relacji z Bankiem. Osoba składająca skargę (wnioskodawca) była do któregoś dnia lutego 2019 r. klientem Banku (nie znamy […]

wykup dostęp >>
Rejestracja w serwisie, a prawo do bycia zapomnianym

Rejestracja w serwisie, a prawo do bycia zapomnianym

W ramach orzeczeń WSA w Warszawie, które prowadzą do uchylenia decyzji Prezesa UODO zwrócić uwagę na orzeczenie dotyczące założenia konta w internetowej platformie hazardowej i wniosku uczestnika gry o usunięcie jego danych osobowych. Właśnie taki wniosek wpłynął […]

wykup dostęp >>
Czy możliwe jest roszczenie o usunięcie danych osobowych?

Czy możliwe jest roszczenie o usunięcie danych osobowych?

Na tak postawione pytanie Sąd Okręgowy w Łodzi wypowiedział się twierdząco, a pogląd ten skutkował uchyleniem wyroku Sądu Rejonowego i przekazaniem sprawy do rozpoznania Sądowi Okręgowemu. Omawiana sprawa miała swój początek w czerwcu 2014 r. gdy J.N., będąc w podróży […]

czytaj więcej >>
WSA uchyla karę 160 000 zł wobec Ubezpieczyciela

WSA uchyla karę 160 000 zł wobec Ubezpieczyciela

WSA w Warszawie nie tylko, w ekspresowym tempie 7 miesięcy, rozpoznał skargę na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którą to nałożono na Towarzystwo Ubezpieczeń administracyjną karę pieniężną w wysokości prawie 160 000 zł za niezawiadomienie o naruszeniu ochrony […]

wykup dostęp >>
Sąd Okręgowy o art. 82 RODO jako podstawie żądania 40 000 zł

Sąd Okręgowy o art. 82 RODO jako podstawie żądania 40 000 zł

W kolejnej sprawie z serii dotyczących zadośćuczynienia wynikającego z naruszenia przepisów ochrony danych osobowych omówimy sprawę, której stan faktyczny nadaje się na niezły odcinek serialu dramatycznego – jest tutaj i zdrada i nagrywanie z ukrycia i próba uzyskania danych […]

wykup dostęp >>
WSA kolejny raz o RODO w IPN

WSA kolejny raz o RODO w IPN

W Judykatura.pl poruszaliśmy już zagadnienie dotyczące zakresu stosowania przepisów RODO w odniesieniu do materii jaką zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej – we wrześniu 2021 r. opisywaliśmy orzeczenie WSA w Warszawie oraz orzeczeni NSA: NSA uchyla wyrok WSA […]

czytaj więcej >>
Decyzja Prezesa UODO w sprawie uprawnień

Decyzja Prezesa UODO w sprawie uprawnień

W marcu 2022 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję umarzająca postępowanie w sprawie dotyczącej zgłoszenia, w lipcu 2021 r., naruszenia ochrony danych osobowych. Naruszenie to polegało na nieautoryzowanym dostępie do systemu informatycznego spółki, która przesłała przedmiotowe zawiadomienie. […]

wykup dostęp >>
Ponad 16 500 zł zadośćuczynienia za nieusunięcie danych z BIK

Ponad 16 500 zł zadośćuczynienia za nieusunięcie danych z BIK

W kolejnym z wpisów dotyczących zadośćuczynienia związanego z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych poruszymy orzeczenie Sądu Okręgowego w Poznaniu dotyczące sytuacji, w której powód domagała się od Banku: nakazania pozwanemu usunięcia z Biura (Informacji Kredytowej – PL) nieprawdziwych informacji o istnieniu […]

wykup dostęp >>
BIK oraz SKOK z nakazem usunięcia danych z zapytania kredytowego

BIK oraz SKOK z nakazem usunięcia danych z zapytania kredytowego

W wyroku z lutego 2022 r. WSA w Warszawie oddalił skargi Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz jednej ze Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych od decyzji Prezesa UODO w przedmiocie nakazania usunięcia danych osobowych w zakresie zapytania kredytowego. Postępowanie administracyjne zainicjowała skarga […]

wykup dostęp >>
Znamy uzasadnienie WSA w sprawie 85 000 zł kary

Znamy uzasadnienie WSA w sprawie 85 000 zł kary

Dzięki systemom monitorującym wykorzystywanych w serwisie Judykatura.pl subskrybenci serwisu praktycznie “na żywo” otrzymują dostęp do najważniejszych orzeczeń związanych z RODO. I tak właśnie jest w przypadku uzasadnienia WSA w Warszawie do orzeczenia oddalającego skargę administratora danych na decyzję […]

czytaj więcej >>
Naruszenie RODO to naruszenie prawa do prywatności – art. 82 RODO

Naruszenie RODO to naruszenie prawa do prywatności – art. 82 RODO

Naruszenie ochrony danych osobowych może mieć dla administratora przeróżne konsekwencje – od utraty zaufania na rynku, a więc odejścia klientów, po postępowanie administracyjne Prezesa UODO i ewentualność jego zakończenia nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej. To nie koniec “skutków” […]

czytaj więcej >>
Przy udostępnianiu danych istotny jest sam zamiar wniesienia pozwu

Przy udostępnianiu danych istotny jest sam zamiar wniesienia pozwu

Prezes UODO wydał decyzję, w której nakazał administratorowi udostępnienie Wnioskodawcy danych osobowych wskazanego Użytkownika w zakresie nr IP komputera, z którego dokonano wpisu oraz adresu e-mail, którym posłużył się Użytkownik przy zakładaniu konta. Jak nie trudno się domyślić wpis […]

wykup dostęp >>
Decyzja Prezesa UODO na dzień złożenia wniosku?

Decyzja Prezesa UODO na dzień złożenia wniosku?

W tej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zademonstrował jak, w fundamentalnych sprawach, ma odmienne zdanie od organu nadzorczego. Zaprezentowane podejście WSA w Warszawie wydaje się niemożliwe do “wdrożenia”, bo jak organ nadzorczy ma dokonać badania twierdzeń skarżącego, jeśli nie ma już […]

czytaj więcej >>
WSA o podstawie przetwarzania danych z KRS’u

WSA o podstawie przetwarzania danych z KRS’u

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z marca 2022 r. uchylił decyzję Prezesa UODO dotycząca przetwarzania danych osobowych pobieranych z Krajowego Rejestru Sądowego przez pewną Fundację w celach  “komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla […]

czytaj więcej >>
NSA uznaje badanie satysfakcji klienta za marketing

NSA uznaje badanie satysfakcji klienta za marketing

W kwietniowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego odnajdujemy istotne stanowisko w zakresie dokonywania przez administratorów danych badań poziomu satysfakcji klienta. NSA uchylił wyrok WSA w Warszawie z kwietnia 2018 r.  oraz decyzję GIODO z czerwca 2017 r. (sic! – pierwsza […]

wykup dostęp >>
Nadanie listu to skuteczne poinformowanie o zamiarze przetwarzania danych

Nadanie listu to skuteczne poinformowanie o zamiarze przetwarzania danych

Niejednokrotnie przedmiotem bardzo ożywionych dyskusji prawników są poszczególne słowa użyte w przeróżnych przepisach. Tak też jest w przypadku istotnym dla każdego kredytobiorcy, który przestanie spłacać kredyt, czyli w art. 105a ust. 3 prawa bankowego. Przepis ten […]

wykup dostęp >>
WSA uchyla prawie 2 mln kary w sprawie Virgin Mobile

WSA uchyla prawie 2 mln kary w sprawie Virgin Mobile

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylając nałożoną na Virgin Mobile Polska sp. z o.o. administracyjną karę pieniężną prawie 2 mln zł wskazał Prezesowi UODO bardzo konkretne działania do realizacji z przy ponownym wydawaniu decyzji. Sprawa, jak […]

wykup dostęp >>
Wyciek danych jest ich udostępnieniem?

Wyciek danych jest ich udostępnieniem?

Tylko w serwisie Judykatura.pl można zapoznać się z treścią decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z marca 2021 r., u której podstaw leży tytułowa teza.  Do powyższej tezy dotyczącej “udostępnienia” danych osobowych pochodzących z luki bezpieczeństwa podmiotu przetwarzającego […]

czytaj więcej >>
Administratorom danych grozi fala skarg

Administratorom danych grozi fala skarg

Kilka dni temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonał wykładni przepisu RODO dotyczącego nadania, pewnych uprawnień, organizacjom, które uznają, że administrator naruszył prawa osób, których dane dotyczą. Z punktu widzenia administratorów danych najważniejszą […]

wykup dostęp >>
1 Urodziny serwisu! Promocja oraz nowości!

1 Urodziny serwisu! Promocja oraz nowości!

07.04.2021 to dla nas ważna data. Wtedy właśnie uruchomiliśmy serwis Judykatura.pl i oddaliśmy w Państwa ręce. Przez ostatnie 7 dni informowaliśmy na naszych kanałach o nowościach, które pojawią się w związku z urodzinami Judykatura.pl. Pierwszą nowością, ograniczoną do końca 30.04. […]

wykup dostęp >>
Dane osobowe na wokandzie – Sąd Rejonowy oddala powództwo

Dane osobowe na wokandzie – Sąd Rejonowy oddala powództwo

Sąd Rejonowy oddalił powództwo o zapłatę 11 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wytoczone przeciwko Skarbowi Państwa (innemu Sądowi Rejonowemu). W uzasadnieniu powódka wyjaśniła, że na skutek nieprawidłowego zachowania i postępowania pozwanego Sądu doznała krzywdy […]

czytaj więcej >>
Regulamin pracy nie może zobowiązywać do okazania certyfikatu szczepień

Regulamin pracy nie może zobowiązywać do okazania certyfikatu szczepień

Pewien pracodawca nałożył na dwóch pracowników kary porządkowe upomnienia za stawienie się w pracy bez okazania wyników “szybkiego testu antygenowego” oraz certyfikatu szczepień. W dniu 19 sierpnia 2021 roku Dyrektor (…) wydał zarządzenie nr (…), zgodnie z którym m.in. warunkiem […]

czytaj więcej >>
Administrator musi wydać fizyczną kopię nagrania?

Administrator musi wydać fizyczną kopię nagrania?

Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego administrator danych jest zobowiązany do wydania kopii nagrań na określonym nośniku. Takie stanowisko budzi pewne wątpliwości, bo jeśli pominąć dyskusję na temat samego obowiązku udostępniania nagrań, to można je udostępnić bez nośnika np. za pomocą […]

wykup dostęp >>
Sąd Okręgowy uchyla zadośćuczynienie z RODO

Sąd Okręgowy uchyla zadośćuczynienie z RODO

W marcowym wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie pojawia się bardzo istotny wątek dotyczących charakteru odpowiedzialności cywilnej administratora danych w związku z naruszeniem przetwarzania danych osobowych.  Omawiana sprawa prezentuję się następująco:  w grudniu 2017 r. dochodzi do niezgodne […]

wykup dostęp >>
Dark patterns w social media – wytyczne EROD 3/2022

Dark patterns w social media – wytyczne EROD 3/2022

EROD, w połowie marcu 2022 r., przyjął pierwszą wersję Wytycznych 3/2022 dotyczących “dark patterns” w internetowych platformach mediów społecznościowych – jak je rozpoznać i unikać. Trzeba zacząć od samej definicji “dark pattnerns” – EROD wskazuję, że uważa […]

czytaj więcej >>
Nagrywanie rozmów to odrębna czynności w RCP?

Nagrywanie rozmów to odrębna czynności w RCP?

Belgijski organ nadzorczy udzielił upomnienia administratorowi danych za niedokładne prowadzenie rejestru czynności przetwarzania (RCP), o którym mowa w art. 30 ust. 1 RODO. W decyzji z marca 2022 r. organ nadzorczy wskazał, że przepisy RODO nie zawierają konkretnych […]

wykup dostęp >>
NSA w sprawie skargi na decyzję Prezesa UODO

NSA w sprawie skargi na decyzję Prezesa UODO

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał profesjonalnemu pełnomocnikowi, że brak starannej uwagi przy tworzeniu skargi dotyczącej decyzji Prezesa UODO niesie za soba poważne konsekwencje. WSA w Warszawie odrzucił skargę jednego z Banków dotyczącą przetwarzania danych osobowych. […]

wykup dostęp >>
Domniemanie nieprawdziwości to za mało na usunięcie danych

Domniemanie nieprawdziwości to za mało na usunięcie danych

W najnowszej opinii Rzecznika Generalnego TSUE, dotyczącej pytań prejudycjalnych niemieckiego sądu federalnego, może zapoznać się nie tylko z przedstawionym podejściem do zagadnienia usuwania linków z wyników wyszukiwania, ale także z pomysłem rozwiązania istniejącego konfliktu. Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości […]

wykup dostęp >>
Prezes UODO musi zbadać rodzaj szkody

Prezes UODO musi zbadać rodzaj szkody

Nie pierwszy raz mamy do czynienia z uchyleniem przez WSA w Warszawie decyzji Prezesa UODO, ale tym razem uchylenie to jest prawomocne i stoi za nim bardzo ciekawa argumentacja. W sprawie mamy byłe małżeństwo. Pani, która jest lekarzem otrzymała decyzję […]

wykup dostęp >>
Wyrok NSA – portal o znanych lekarzach musi usunąć dane osobowe?

Wyrok NSA – portal o znanych lekarzach musi usunąć dane osobowe?

Najnowsze orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego  nie wieńczy wieloletniego sporu o przetwarzaniu danych osobowych lekarzy na popularnym portalu internetowym. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z lipca 2018 r., w którym oddalono skargę na decyzję, jeszcze GIODO, […]

czytaj więcej >>
Nie trzeba usuwać danych po zakończeniu usługi

Nie trzeba usuwać danych po zakończeniu usługi

Wielokrotnie na łamach Judydkatura.pl poruszaliśmy temat przetwarzania danych osobowych “na zapas”. Z zebranych orzeczeń WSA w Warszawie kształtowała się już pewna linia orzecznicza: Prawnie usprawiedliwiony interes nie może prowadzić do przetwarzania na zapas Kolejny wyrok w sprawie […]

wykup dostęp >>
Prawie 5 mln zł kary za błąd pracownika procesora

Prawie 5 mln zł kary za błąd pracownika procesora

Trzeba powiedzieć, że każda kolejna informacja o decyzjach administracyjnych wydawanych przez nasz krajowy organ ochrony danych osobowych pokazuje coraz większą “odwagę” w miarkowani tychże kar. Dziś Prezes UODO opublikował decyzję z połowy stycznia 2022 r., w której nałożył […]

wykup dostęp >>
Podsumowania tygodniowe dla Czytelników newslettera!

Podsumowania tygodniowe dla Czytelników newslettera!

Członkowie newslettera Judykatura.pl otrzymają dziś kolejne podsumowanie tygodnia. W każdy piątek przesyłamy, do naszych Czytelników, podsumowanie wniosków z trzech subiektywnie najważniejszych orzeczeń z bieżącego tygodnia. Podsumowania są zwięzłe i przedstawiają kwintesencję argumentów wskazanych m.in. w orzeczeniach, decyzjach czy pytaniach […]

wykup dostęp >>
Kolejny wyrok w sprawie przetwarzania danych “na zapas”

Kolejny wyrok w sprawie przetwarzania danych “na zapas”

We wrześniu 2021 r. informowaliśmy o tym, że powoli, ale skutecznie kształtuję się linia orzecznicza dotycząca braku możliwości przetwarzania danych osobowych “na zapas”, a więc na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora po wykonaniu umowy: Prawnie usprawiedliwiony interes nie może prowadzić […]

wykup dostęp >>
Zgubione dokumenty nie podlegają RODO?

Zgubione dokumenty nie podlegają RODO?

Czasami zdarzają się takie orzeczenia sądów czy decyzję organu nadzorczego, które pomimo wielokrotnej analizie pozostawiają czytelnika z jeszcze większym wątpliwościami niż przed lekturą takiego stanowiska. I tak właśnie jest w sprawie prawomocnego wyroku WSA w Warszawie […]

wykup dostęp >>
25 000 zł kary utrzymane przez WSA

25 000 zł kary utrzymane przez WSA

Na pewno pamiętają Państwo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ze stycznia 2021 r., w której organ nałożył na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach administracyjną karę pieniężną w wysokości 25 000 zł za brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych […]

czytaj więcej >>
Prezes UODO wylicza błędy Politechniki Warszawskiej

Prezes UODO wylicza błędy Politechniki Warszawskiej

W opublikowanej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajduje się bardzo dużo wartościowych wskazówek dla wszystkich administratorów danych. W przedmiotowej decyzji Prezes UODO nałożył na Politechnikę Warszawską pieniężną karę administracyjną w wysokości 45 […]

wykup dostęp >>
Utrzymano karę ponad 85 000 zł za niewykonanie decyzji Prezesa UODO

Utrzymano karę ponad 85 000 zł za niewykonanie decyzji Prezesa UODO

Dużym echem, w środowisku podmiotów odpowiedzialnych za stosowanie przepisów RODO, odbiła się decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 5.01.2020 r:, w której organ ten nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 85 588 zł:   Prezes […]

wykup dostęp >>
Pierwsza skarga przeciwko decyzji EROD

Pierwsza skarga przeciwko decyzji EROD

Wczoraj opublikowano w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej skargę wniesioną do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w listopadzie 2021 r.  Autorem skargi jest WhatsApp Ireland, który zarzuca Europejskiego Radzie Ochrony Danych naruszenie szeregu przepisów prawa w związku z przyjęciem […]

wykup dostęp >>
Brak kompetencji Prezesa UODO w “starych” sprawach

Brak kompetencji Prezesa UODO w “starych” sprawach

Czy można mówić o pewnego rodzaju “odpuszczeniu” win administratorów danych ze względu na brak regulacji materialnoprawnych, które można byłoby zastosować, gdy skarga wpłynęła już po wejściu w życie nowych przepisów, zaś dotyczy zdarzeń przeszłych – pod rządami uprzednich […]

czytaj więcej >>
Bezprawne ujawnienie danych nie zawsze podlega RODO

Bezprawne ujawnienie danych nie zawsze podlega RODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z maja 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz umorzył postępowanie prowadzone przez ten organ nadzorczy. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w swojej decyzji, wobec skargi obywatela […]

wykup dostęp >>
TSUE zbada zasady scoringu

TSUE zbada zasady scoringu

W sprawie SCHUFA Holding (C-634/21) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej opublikował wniosek Sądu Administracyjnego w Wiesbaden, w którym sformułowano dwa kluczowe pytania dotyczące tworzenia profili scoringowych. Przedmiotem postępowania jest skarga na wartość scoringu, jaką biorąca udział […]

wykup dostęp >>
Ważny wyrok NSA w sprawie podstawy przetwarzania danych z CEIDG/KRS’u

Ważny wyrok NSA w sprawie podstawy przetwarzania danych z CEIDG/KRS’u

W listopadzie 2021 r. opisywaliśmy przypadek, którym zajął się WSA w Warszawie, a dotyczący przetwarzania danych osobowych strony trzeciej (męża nauczycielki zwalnianej z pracy) i podstawy prawnej do takiego działania upatrzonej przez Sąd w prawnie uzasadnionym interesie prawnym administratora: Przetwarzanie […]

wykup dostęp >>
Nie każda wiadomość w skrzynce to e-mail

Nie każda wiadomość w skrzynce to e-mail

W bardzo ciekawej sprawie C-102/20, rozstrzygniętej niedawno przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, warto przyjrzeć się nie tylko samemu wyrokowi, ale pytaniu prejudycjalnemu oraz opinii Rzecznika Generalnego. Skargę w lutym 2020 r. złożył Federalny Trybunał Sprawiedliwości Niemiec (Bundesgerichtshof) w trakcie […]

wykup dostęp >>
KRS stwierdziła naruszenie ochrony danych osobowych

KRS stwierdziła naruszenie ochrony danych osobowych

Jako pierwsi publikujemy pełną treść Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z października 2021 r. dotyczącą naruszenia ochrony danych osobowych. Podstawą wydawania przedmiotowej uchwały przez KRS jest zarówno ustawa o KRS (art. 3 ust. 2 pkt. […]

wykup dostęp >>
RODO w pytaniach prejudycjalnych – czego będą dotyczyć kolejne wyroki TSUE

RODO w pytaniach prejudycjalnych – czego będą dotyczyć kolejne wyroki TSUE

    Już 18 listopada o godzinie 10:00 serdecznie zapraszamy na webinar online „RODO w pytaniach prejudycjalnych – czego będą dotyczyć kolejne wyroki TSUE”, który poprowadzi pomysłodawca i założyciel serwisu Judykatura.pl – Piotr Liwszic. Podczas […]

wykup dostęp >>
Judykatura.pl – Jeden dostęp do wszystkich spraw RODO!

Judykatura.pl – Jeden dostęp do wszystkich spraw RODO!

Judykatura.pl to wyszukiwarka zawierająca ponad 2500 orzeczeń, wytycznych oraz decyzji administracyjnych związanych z Ochroną Danych Osobowych (RODO). Ta unikatowa platforma łączy orzecznictwo sądów administracyjnych, sądów powszechnych, trybunałów z decyzjami administracyjnymi organów nadzorczych, opiniami oraz wytycznymi. WYBIERZ […]

czytaj więcej >>
Błąd pracownika, a odpowiednie środki organizacyjne

Błąd pracownika, a odpowiednie środki organizacyjne

W pewnym Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego doszło do naruszenia ochrony danych osobowych spowodowane udostępnieniem skanów dokumentów w systemie EZD z danymi osobowymi jednego z pracowników w/w Inspektoratu osobie do tego nieupoważnionej oraz udostępnienie jego danych osobowych zawartych […]

wykup dostęp >>
Przetwarzanie danych z CEIDG/KRS – prawnie uzasadniony interes strony trzeciej

Przetwarzanie danych z CEIDG/KRS – prawnie uzasadniony interes strony trzeciej

W przypadku zwalniania z pracy nauczyciela Szkoła musi kierować się pewnymi kryteriami doboru takiego pracownika. Jednym z takich kryteriów są informacje dotyczące sytuacji materialnej nauczyciela poparte danymi uzyskanymi z dostępnych publicznie i jawnych rejestrów oraz w jawnym oświadczeniem […]

wykup dostęp >>
Judykatura.pl – Webinar – Prawnie uzasadniony interes w najnowszym orzecznictwie 

Judykatura.pl – Webinar – Prawnie uzasadniony interes w najnowszym orzecznictwie 

  Już 19 października o godzinie 10:00 serdecznie zapraszamy na webinar online „Judykatura.pl – Prawnie uzasadniony interes w najnowszym orzecznictwie”, który poprowadzi pomysłodawca i założyciel serwisu Judykatura.pl – Piotr Liwszic. Podczas webinaru dowiesz się więcej […]

wykup dostęp >>
Prawnie usprawiedliwiony interes nie może prowadzić do przetwarzania na zapas

Prawnie usprawiedliwiony interes nie może prowadzić do przetwarzania na zapas

Administratorzy danych często opierają przetwarzanie danych po zakończeniu np. świadczenia umowy na wskazaniu, że dalsze przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z ich prawnie uzasadnionych interesów. Często takimi interesami administratora jest potrzeba dochodzenia lub obrony […]

wykup dostęp >>
Zbywając “wierzytelność” możesz naruszyć dobra osobiste

Zbywając “wierzytelność” możesz naruszyć dobra osobiste

Na początku bieżącego roku Sąd Rejonowy w Gdyni zasądził kwotę prawie 1500 zł w związku z naruszeniem dobra osobistego powoda w postaci prawa do ochrony danych osobowych, a także prawa do niezakłóconego życia prywatnego (prawa do prywatności). Sąd powyższej […]

wykup dostęp >>
NSA uchyla wyrok WSA w sprawie IPN

NSA uchyla wyrok WSA w sprawie IPN

We wrześniu 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym oddalił skargę obywatela na postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Postanowieniem tym Prezes UODO odmówił wszczęcia postępowania w sprawie skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Prezesa Instytutu […]

wykup dostęp >>
Wytyczne SOKiK w sprawie marketingu bezpośredniego

Wytyczne SOKiK w sprawie marketingu bezpośredniego

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmienił zaskarżoną decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 2016 r. obniżając wymierzoną karę pieniężnej do kwoty 216 000 zł, z 270 000 zł, a w pozostałej części oddalił odwołanie w sprawie marketingu bezpośredniego […]

wykup dostęp >>
Judykatura.pl – must have każdego, kto zajmuje się RODO

Judykatura.pl – must have każdego, kto zajmuje się RODO

        Już 9 września o godzinie 10:00 serdecznie zapraszamy na webinar online „Judykatura.pl – must have każdego, kto zajmuje się RODO”, który poprowadzi pomysłodawca i założyciel serwisu Judykatura.pl – Piotr Liwszic. […]

czytaj więcej >>
Sąd utrzymał karę za brak współpracy z UODO

Sąd utrzymał karę za brak współpracy z UODO

W maju 2020 r. Prezes UODO nałożył na spółke z Jeleniej Góry administracyjna karę pieniężną w kwocie 15 000 zł za niezapewnienie dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych organowi nadzorczemu w trakcie rozpatrywania skargi. Spółka nie opowiadała na początkowe […]

czytaj więcej >>
Marketing bezpośredni a przetwarzanie danych osobowych (Wyrok)

Marketing bezpośredni a przetwarzanie danych osobowych (Wyrok)

W niepublikowanym poza zasobami Judykatura.pl wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 21.05.2021 r. doszło do oddalenia powództwa o zapłatę z tytułu wysłania jednej wiadomości sms bez posiadanej uprzedniej zgody. Co ważniejsze Sąd wskazał poprawną podstawę przetwarzania danych osobowych.  Stan […]

wykup dostęp >>
Przesłanki roszczenia odszkodowawczego z RODO

Przesłanki roszczenia odszkodowawczego z RODO

W marcu 2021 r. Sąd drugiej instancji w Stuttgarcie oddalił apelację od wyroku Sądu Okręgowego, który oddalił powództwo związane z naruszeniem ochrony danych osobowych.  Sprawa ta zaczęła się w sierpniu 2019 r., gdy w wyniku ataku hackerskiego dane osobowe powoda zostały […]

wykup dostęp >>
Francuski organ nadzorczy wskazuje odpowiednie środki bezpieczeństwa

Francuski organ nadzorczy wskazuje odpowiednie środki bezpieczeństwa

W jednej z decyzji Francuskiego organu nadzorczego (CNIL) administratorzy danych znajdą wartościowe wskazówki dotyczące odpowiednich środków bezpieczeństwa, które należy zastosować przy umożliwieniu klientom zakładania internetowego konta klienta.  Organizacja, w której CNIL przeprowadził postępowanie kontrolne […]

czytaj więcej >>
Cypryjski organ nadzorczy: warunki wyrażenia zgody pracownika

Cypryjski organ nadzorczy: warunki wyrażenia zgody pracownika

W styczniu 2021 r. Cypryjski organ nadzorczy (Commissioner for Personal Data Protection) wydał decyzję odnoszącą się do armatora statków Sea Chefs Cruises Ltd., który pozyskiwał uprzednie zgody pracowników na udostępnianie danych medycznych pracodawcy oraz wielu innym […]

wykup dostęp >>
WSA wypowiada się w temacie uprawnień UODO po zaprzestaniu naruszenia

WSA wypowiada się w temacie uprawnień UODO po zaprzestaniu naruszenia

W marcu bieżącego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał bardzo interesujący wyrok w zakresie dotyczącym granic postępowania administracyjnego przeprowadzanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sąd uchylił decyzję Prezesa UODO w przedmiocie udzielenia Bankowi upomnienia […]

wykup dostęp >>
SOKiK utrzymał kary pieniężne za marketing bezpośredni

SOKiK utrzymał kary pieniężne za marketing bezpośredni

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dwóch kwietniowych wyrokach oddalił odwołania podmiotów wobec, których Prezes UOKiK wydał decyzję nakładające kary pieniężne za bezprawne działania marketingowego. Suma kar pieniężnych w tych dwóch spraw przekroczyła łącznie 100 […]

wykup dostęp >>
Prezes UODO nie może wierzyć na słowo administratorowi

Prezes UODO nie może wierzyć na słowo administratorowi

Kolejny wyrok WSA pokazuje jak ważne jest prawidłowe przeprowadzanie dowodów w postępowaniu administracyjnym. W wyroku z kwietnia 2021 r. wskazany Sąd stwierdził, że Prezes UODO dopuścił się naruszenia przepisów procedury administracyjnej poprzez przyjęcie: “iż spółka […]

wykup dostęp >>
Sąd wypowiada się w zakres odpowiedzialności z art. 82 RODO

Sąd wypowiada się w zakres odpowiedzialności z art. 82 RODO

Sąd Okręgowy w Warszawie w opublikowanym w maju 2021 r. wyroku wskazał bardzo ciekawe zapatrywanie w zakresie powiązania naruszenia ochrony danych z odpowiedzialnością administratora danych wynikającą z art. 82 RODO. Jednak zanim przejdę do wskazania poglądu Sądu w przedmiotowym […]

wykup dostęp >>
Umieszczasz dane osobowe na Facebooku – podlegasz RODO

Umieszczasz dane osobowe na Facebooku – podlegasz RODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznając skargę obywatela na decyzję Prezesa UODO uchylił ją wskazując naruszenie przepisów procedury administracyjnej. Organ nadzorczy błędnie przyjął, że udostępnienie danych osobowych skarżącej na Facebooku było dokonane, przez inną osobę, w ramach jej […]

wykup dostęp >>
Kwietniowy wyrok WSA – sam numer telefonu nie jest daną osobową

Kwietniowy wyrok WSA – sam numer telefonu nie jest daną osobową

W wyroku WSA z 13.04.2021 r. Sąd uchylił decyzję Prezesa UODO wydaną w lipcu 2020 r.     We wskazanej decyzji Prezes UODO udzielił Spółce upomnienia za naruszenie art. 15 ust. 1 lit. g i art. 15 […]

wykup dostęp >>
Ciągłe naruszenia mają swoją cenę

Ciągłe naruszenia mają swoją cenę

W opublikowanej dziś decyzji Prezesa UODO z 22.04.2021 r. widzimy, że zarządzanie seriami naruszeń ochrony danych osobowych ma swoją cenę. W tym przypadku wynosi ona 1 136 975 zł (250 000 euro).     Głównymi […]

wykup dostęp >>
W kwietniowym wyroku NSA wskazuje warunki łączenia zgód marketingowych

W kwietniowym wyroku NSA wskazuje warunki łączenia zgód marketingowych

Sprawa rozpoznawana przez NSA miała swój początek w kontroli przeprowadzonej przez Inspektorów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych we wrześniu 2015 roku (!).  Kontrola ta doprowadziła do wszczęcie z urzędu przez GIODO postępowania administracyjnego w sprawie przetwarzania danych osobowych przez spółkę […]

wykup dostęp >>
Sąd oddalił odwołanie Orange od decyzji Prezesa UKE

Sąd oddalił odwołanie Orange od decyzji Prezesa UKE

Osoby interesujące się zagadnieniem marketingu bezpośredniego na pewno kojarzą komunikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z listopada 2018 r. dotyczący nałożenia na Orange S.A. administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 9,1 mln zł za “wysyłanie smsów marketingowych bez posiadania […]

czytaj więcej >>
Jako udziałowiec spółki piszesz list…

Jako udziałowiec spółki piszesz list…

Czy RODO będzie miało zastosowanie w sytuacji, w której wysyłasz list do współudziałowców chcąc przekazać swoje spostrzeżenia co do kondycji spółki? Z poniższej decyzji Prezesa UODO wynika, że nie każdy kontakt udziałowców odbywa się w celach gospodarczych: We wskazanej decyzji możemy […]

wykup dostęp >>
Piszesz “anonimowo” w sieci – Prezes UODO…

Piszesz “anonimowo” w sieci – Prezes UODO…

Ktoś napisał w sieci anonimowo komentarz, który może naruszać Twoje dobra osobiste, a usługodawca odmówił udostępnienia posiadanych informacji o osobie dokonującej takiego wpisu? W takiej sytuacji osoba fizyczna zwróciła się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych […]

wykup dostęp >>