Przetwarzanie danych z CEIDG/KRS – prawnie uzasadniony interes strony trzeciej

W przypadku zwalniania z pracy nauczyciela Szkoła musi kierować się pewnymi kryteriami doboru takiego pracownika. Jednym z takich kryteriów są informacje dotyczące sytuacji materialnej nauczyciela poparte danymi uzyskanymi z dostępnych publicznie i jawnych rejestrów oraz w jawnym oświadczeniem … Czytaj dalej Przetwarzanie danych z CEIDG/KRS – prawnie uzasadniony interes strony trzeciej