WSA wypowiada się w sprawie decyzji Prezesa UODO wydanej wobec PLL LOT S.A.

Wojewódzki Sąd Administracyjny na początku sierpnia 2022 r. rozpoznał skargę Polskich Lini Lotniczy LOT S.A. wobec decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydanej w październiku 2021 r.. Prezes UODO nakazał administratorowi (pracodawcy) usunięcie danych osobowych przez pracodawcę aktywności Skarżącej w mediach społecznościowych na portalu Facebook. Judykatura.pl to jedyna baza danych zawierająca przedmiotową decyzję w EDYTOWALNEJ wersji umożliwiającej jej dalsze merytoryczne wykorzystanie w sprawach dotyczących np. monitoringu zachowań pracowników! W decyzji tej Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych obszernie argumentuje powyższy nakaz usunięcia danych osobowych dotyczących jednego z pracowników PLL LOT S.A., a pozyskany w sposób nielegalny. Jeden z pracowników krajowego przewoźnika skorzystał z uprawnienia dostępu do swoich pracowniczych akt osobowych. Odkrył tam wydrukowane strony popularnego portalu społecznościowego Facebook zawierające posty napisane przez tego pracownika oraz informacje o tym jakie posty innych użytkowników serwisu, on udostępnił “dalej”. W sprawie jasnym było to, że wpisów na portalu społecznościowym pracownik nie dokonywał w czasie pracy, a wydruki z portalu dotyczyły jakiego aktywności poza godzinami pracy. Z wyjaśnień administratora danych wynikało, że: Spółka wraz z organizacjami związkowymi zawarła Porozumienie w sprawie zwolnienia grupowego. Porozumienie to zostało podane do wiadomości wszystkich pracowników. W załącznikach do Porozumienia jego strony zgodnie określiły kryteria doboru osób do zwolnienia. Jednym z takich kryteriów było „naruszenie Polityki Medialnej PLL LOT S.A. lub używanie mowy nienawiści; zamieszczanie w Internecie obraźliwych komentarzy mających prowokować inne osoby do kłótni lub znacząco obniżać samoocenę osoby obrażanej, okazywanie niechęci w stosunku od osób danych czy grup społecznych, wszelkie formy uderzenia w kogoś słowem, grafiką czy filmem; zachowanie przekraczające granice dozwolonej krytyki”. Zarządzeniem Prezesa nr D/01/2021/DH w PLL LOT „Instrukcję weryfikowania przestrzegania polityki medialnej i hejtu w spółce Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.”. W celu należytego wykonania ww. Porozumienia w zakresie weryfikacji kryteriów doboru do zwolnienia grupowego, Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr D/01/2021/DH w Spółce wprowadzono 22 stycznia … Czytaj dalej WSA wypowiada się w sprawie decyzji Prezesa UODO wydanej wobec PLL LOT S.A.