WSA wypowiada się w sprawie decyzji Prezesa UODO wydanej wobec PLL LOT S.A.

Wojewódzki Sąd Administracyjny na początku sierpnia 2022 r. rozpoznał skargę Polskich Lini Lotniczy LOT S.A. wobec decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydanej w październiku 2021 r.. Prezes UODO nakazał administratorowi (pracodawcy) usunięcie danych osobowych przez pracodawcę aktywności Skarżącej w mediach społecznościowych na portalu Facebook. Judykatura.pl to jedyna baza danych zawierająca przedmiotową decyzję w EDYTOWALNEJ wersji umożliwiającej jej dalsze merytoryczne wykorzystanie w sprawach dotyczących np. monitoringu zachowań pracowników! W decyzji tej Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych obszernie argumentuje powyższy nakaz usunięcia danych osobowych dotyczących jednego z pracowników PLL LOT S.A., a pozyskany w sposób nielegalny. Jeden z pracowników krajowego przewoźnika skorzystał z uprawnienia dostępu do swoich pracowniczych akt osobowych. Odkrył tam wydrukowane strony popularnego portalu społecznościowego Facebook zawierające posty napisane przez tego pracownika oraz informacje o tym jakie posty innych użytkowników serwisu, on udostępnił “dalej”. W sprawie jasnym było to, że wpisów na portalu społecznościowym pracownik nie dokonywał w czasie pracy, a wydruki z portalu dotyczyły jakiego aktywności poza godzinami pracy. Z wyjaśnień administratora danych wynikało, że: Spółka wraz z organizacjami związkowymi zawarła Porozumienie w sprawie zwolnienia grupowego. Porozumienie to zostało podane do wiadomości wszystkich pracowników. W załącznikach do Porozumienia jego strony zgodnie określiły kryteria doboru osób do zwolnienia. Jednym z takich kryteriów było „naruszenie Polityki Medialnej PLL LOT S.A. lub używanie mowy nienawiści; zamieszczanie w Internecie obraźliwych komentarzy mających prowokować inne osoby do kłótni lub znacząco obniżać samoocenę osoby obrażanej, okazywanie niechęci w stosunku od osób danych czy grup społecznych, wszelkie formy uderzenia w kogoś słowem, grafiką czy filmem; zachowanie przekraczające granice dozwolonej krytyki”. Zarządzeniem Prezesa nr D/01/2021/DH w PLL LOT „Instrukcję weryfikowania przestrzegania polityki medialnej i hejtu w spółce Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.”. W celu należytego wykonania ww. Porozumienia w zakresie weryfikacji kryteriów doboru do zwolnienia grupowego, Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr D/01/2021/DH w Spółce wprowadzono 22 stycznia 2021 r. „Instrukcję weryfikowania przestrzegania polityki […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.