Ciągłe naruszenia mają swoją cenę

W opublikowanej dziś decyzji Prezesa UODO z 22.04.2021 r. widzimy, że zarządzanie seriami naruszeń ochrony danych osobowych ma swoją cenę. W tym przypadku wynosi ona 1 136 975 zł (250 000 euro).     Głównymi motywami decyzji Prezesa UODO jest: brak terminowości raportowania naruszeń ochrony danych u podmiotu przetwarzającego przekazywanie zawiadomień o wysokim ryzyku naruszenia w średnim terminie 60 dni od daty zdarzenia brak sprawowania odpowiedniego nadzoru w obszarze przetwarzania danych za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie identyfikowanie naruszenia ochrony danych osobowych po 120 dniach od ich wystąpienia zgodnie z Wytycznymi, w zależności od konkretnej sytuacji administrator może uznać przypadkowego odbiorcę, osobę trzecią za „zaufanego”, zaś fakt, że odbiorca jest zaufany może spowodować, że skutki naruszenia nie będą poważne, ale nie znaczy to, że naruszenie nie miało miejsca wskazać należy, że uznanie osoby, która faktycznie odebrała dokumentację zawierającą dane osobowe klienta Spółki, za zaufanego odbiorcę wymagałoby jednak, aby w każdym przypadku Spółka zbadała relacje łączące takiego odbiorcę z klientem, np. czy nie są w konflikcie oraz czy rzeczywiście dysponowała już ona wszystkimi danymi osobowymi klienta. Należy też podkreślić, że podnoszone przez Spółkę konsekwencje w zakresie prawa cywilnego przekładają się też na naruszenie praw lub wolności osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu 2016/679 ta kwestia, jak wynika z dokumentacji przedłożonej przez Spółkę, nie została jednak również wzięta pod uwagę przez Spółkę przy dokonywaniu oceny ryzyka związanego z naruszeniem ochrony danych osobowych objęte niniejszym postępowaniem zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych dotyczyły nieprawidłowości w dostarczaniu przesyłek zawierających dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, numer identyfikacyjny PESEL, często adres e-mail, seria i numer dowodu osobistego bądź innego dokumentu tożsamości, numer telefonu oraz inne kategorie danych dotyczące łączących strony umów (np. ID kontraktu, numer umowy, numer dokumentu, numer sprzętowy, numer i kwota faktury VAT, numer konta do wpłat). tak szeroki zakres danych osobowych ujawnianych osobom nieupoważnionym i pozostających w posiadaniu tych osób […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.