Czy wizualna kontrola zaświadczenia jest objęta RODO?

W jednym z najnowszych pytań prejudycjalnych skierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czeskich Sąd zastanawia się nad wykładnią istotnego pojęcia “zautomatyzowanego” przetwarzania danych osobowych.  Wykładania tego pojęcia ma kluczowe znaczenie dla stosowania bądź też nie stosowania przepisów Rozporządzenia RODO. Czeski Sąd zastanawia się m. in. nad tym, czy “spojrzenie” na aplikację w telefonie wyświetlającą aktualne informacje o statusie szczepienia spełnia definicję pojęcia przetwarzania danych osobowych i zadaje następujące pytanie Trybunałowi: czy przy weryfikowaniu ważności interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (…), w krajowej aplikacji „čTečka” dochodzi do przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 4 pkt 2) rozporządzenia [RODO], tak że działanie to jest objęte materialnym zakresem stosowania [rozporządzenia RODO] zgodnie z art. 2 ust. 1 tego rozporządzenia? Pytanie jest bardzo ciekawe – Ministerstwo Zdrowia wskazywało, w krajowym postępowaniu sądowym, że: postępowania nie może być mowy o takiej ingerencji w prawa strony skarżącej, ponieważ może ona wykazać brak zakażenia zarówno przy pomocy zaświadczenia w formie elektronicznej, jak i fizycznej. przywołała wyrok sądu odsyłającego z dnia 28 stycznia 2022 r., sygnatura 8 Ao 29/2021–98, nr 4312/2022 Sb., zgodnie z którym zwykła kontrola wizualna zaświadczenia nie wchodzi w materialny zakres stosowania rozporządzenia RODO, ponieważ nie dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, a w przypadku niezautomatyzowanego przetwarzania nie prowadzi się zbioru danych Jednak sąd zadający pytanie prejudycjalne nie ma wątpliwości, że: dane zawarte w zaświadczeniach są danymi osobowymi w rozumieniu art. 4 pkt 1) rozporządzenia RODO. pojęcie “przetwarzanie” użyte w rozporządzenia RODO należy rozumieć tak szeroko, że obejmuje ono zeskanowanie kodu QR i wyświetlenie informacji, tj. operację na danych osobowych, podczas których są one adaptowane do postaci czytelnej dla człowieka i udostępniane w telefonie komórkowym. zdaniem sądu odsyłającego w wyroku z dnia 27 kwietnia 2022 r., Roos i in./Parlament (T-710/21, T-722/21 i T-723/21, EU:T:2022:262) Sąd uznał kontrolę zaświadczeń przez upoważnionych do tego pracowników Parlamentu Europejskiego za pomocą krajowych aplikacji „CovidScanBe” i „Covidcheck.lu”  […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.