Decyzja Prezesa UODO w sprawie GPS narusza przepisy prawa materialnego

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych decyzją z grudnia 2020r. nakazał usunięcie danych osobowych Uczestnika w zakresie danych o lokalizacji, pozyskanych za pośrednictwem monitoringu GPS. Decyzja ta została wydana po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi E. M. na przetwarzanie danych osobowych przez byłego pracodawcę polegające na przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w wykorzystaniem stosowanego w zakładzie pracy monitoringu GPS bez jego wiedzy i zgody. W podstawie prawnej powołano m.in. art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 oraz art. 58 ust. 2 lit. b) i lit. g) w zw. z art. 17 ust. 1 lit. d) RODO. Prezes UODO ustalił, na podstawie wyjaśnień Spółki i po zgromadzeniu materiału dowodowego, że Skarżący był zatrudniony w Spółce od […] stycznia 2015r. do 1 lipca 2019r., a jego głównym miejscem wykonywania czynności zawodowych była […] i miejscowości ościenne. Uczestnikowi, przebywającemu na zwolnieniu lekarskim, wręczono wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie art. 52 K.p.). Podstawą wypowiedzenia było stwierdzenie rażącego nadużycia zaufania pracodawcy i obowiązków pracowniczych polegające na wykazywaniu przez Uczestnika w raportach danych niezgodnych ze wskazaniami monitoringu GPS. Spółka wyjaśniła 5 czerwca 2020r., że monitoring (oparty na umowie obowiązującej od stycznia 2010r.) dotyczył ustalenia miejsca pobytu Uczestnika w godzinach pracy, identyfikowanego wyłącznie przez osobę wyznaczoną przez Spółkę. Korzystanie z monitoringu miało miejsce jedynie w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności danych podawanych przez pracownika w składanych sprawozdaniach z odbytych wyjazdów służbowych. Spółka dołączyła raporty Uczestnika od stycznia do maja 2019r. i wskazała, że dokonała w tym okresie porównywania odległości deklarowanych przez Uczestnika z faktycznie przebytymi, działając na mocy art. 100 § 1 i § 2 pkt 1 i 2 Kodeksu pracy i zapisów regulaminu pracy, które stanowią o obowiązkach pracownika, które pracodawca może i powinien egzekwować. Spółka poinformowała, że dane osobowe Uczestnika pozyskane za pośrednictwem monitoringu GPS zamierza […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
34.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.