ETPC o zbieraniu danych osobowych przez Świadków Jehowy

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał 9 maja br. wyrok, w którym uznał, że nie doszło do naruszenia przez Finlandię artykułu 6 oraz artykułu 9 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Sprawa dotyczyła jak zwykle prehistorii, bo aż roku 2013 r. gdy krajowy organ ochrony danych osobowych: zabroniła społeczności składającej wniosek gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w związku z głoszeniem od drzwi do drzwi bez spełnienia ogólnych warunków wstępnych dotyczących przetwarzania danych osobowych i wrażliwych określonych odpowiednio w art. 8 i 12 ustawy o ochronie danych osobowych, czyli bez jednoznacznej zgody osoby, której dane dotyczą.   Rada zauważyła, że definicja danych osobowych jest szeroka. Według Rady, kiedy nazwiska, adresy i inne dane osobowe były zapisywane w związku z głoszeniem od drzwi do drzwi przez Świadków Jehowy, co służyło, jak argumentowała społeczność wnioskująca, jako pomoc w zapamiętywaniu podczas ponownego odwiedzania osób, które wykazały zainteresowanie, zbierane były dane osobowe, które można było odzyskać.  Sprawą tą zajmował się także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i w sprawie C-25/17 wydał wyrok, z którego wynika, że: wspólnotę religijną wspólnie z jej członkami głosicielami za administratora danych osobowych w odniesieniu do przetwarzania dokonywanego przez tych członków głosicieli w ramach zorganizowanej, koordynowanej i wspieranej przez wspólnotę działalności kaznodziejskiej realizowanej poprzez odwiedzanie kolejnych gospodarstw domowych, przy czym nie jest konieczne, by wspomniana wspólnota miała dostęp do danych, ani nie musi zostać ustalone, że udzielała ona swoim członkom pisemnych wytycznych lub instrukcji dotyczących tego przetwarzania. ETPC wskazał, że: skarżącej społeczności zabroniono gromadzenia i przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, w związku z głoszeniem kazań od drzwi do drzwi przez jej zwolenników w zakresie, w jakim działalność ta nie spełniała wymogów sekcji 8 i 12 ustawy o danych osobowych. W szczególności głoszenie kazań od drzwi do drzwi wymagało jednoznacznej lub wyraźnej zgody osób, których dane dotyczą Nadto Trybunał podkreślił, że: w przypadku kompilacji danych dotyczących konkretnej osoby, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych lub publikowania przedmiotowych materiałów w sposób lub w stopniu wykraczającym […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.