IMY wskazuje rozsądny okres usunięcie danych

Szwedzki Urząd ds. Ochrony Prywatności (IMY) wydał decyzję, w której wskazał administratorowi danych, będącemu pośrednikiem płatności on-line, że przyjęty przez niego techniczny okres usuwania danych osobowych jest rozsądny. Sprawa zaczęła się od wniosku osoby, która dokonała płatności internetowej i skorzystała z prawa do anulowania zamówienia. Następnym krokiem tej osoby, było złożenie wniosku, do operatora płatności, o usunięcie jego danych osobowych. Administrator danych w odpowiedzi na wniosek wskazał, że dokona usunięcia danych osobowych, ale taka czynność zajmie do 90 dni.  14 lutego 2020 r. dane osobowe skarżącego zostały usunięte, w odniesieniu do żądania osoby skarżącej. Trzeba wskazać, że wniosek o usunięcie danych został złożony 17 grudnia 2019 r..Matematyka pokazuje, że administratorowi było potrzeba niecałe dwa miesiące na usunięcie danych. Według administratora danych skarżący nie przedłożył wniosku o powiadomienie go o usunięciu danych osobowych, co w konsekwencji spowodowało brak takiego zawiadomienia. Mimo usunięcie daty powiązanych z wnioskiem osoba, które dane dotyczyły poprosiła IMY  o zbadanie czy usunięcie danych w terminie do 90 dni jest “rozsądnym terminem rozpatrzenia wniosku”. Szwedzki organ nadzorczy ustalił, że: w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. do Klarna wpłynęło 753 wniosków o usunięcie danych, czyli ponad 18 dziennie. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 29 lutego 2020 r. wpłynęło do Klarna 2281 wniosków o usunięcie, czyli ponad 55 dziennie. W przypadku każdego indywidualnego wniosku sprawdza się, czy właściwa osoba złożyła wniosek, a także jakie inne kontrole wewnętrzne i środki wstępne są konieczne w odniesieniu do każdego indywidualnego wniosku Klarna wysłała powiadomienie o reklamacji dwa dni po otrzymaniu żądania. Klarna poinformowała w nim, że usuwanie zostało rozpoczęte i może potrwać do 90 dni. IMY stwierdza, że Klarna w ten sposób przekazała takie powiadomienie wymagane na podstawie art. 12 ust. 3 przy przedłużeniu maksymalnie miesięcznego terminu na obsługę żądania, gdy osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z przysługujących jej praw W konsekwencji organ nadzorczy stwierdził, że: nie ma powodu, by kwestionować postępowanie Klarny w tej sprawie administrator rozpatrzyła wniosek bez zbędnej […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.