Marketing bezpośredni a przetwarzanie danych osobowych (Wyrok)

W niepublikowanym poza zasobami Judykatura.pl wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 21.05.2021 r. doszło do oddalenia powództwa o zapłatę z tytułu wysłania jednej wiadomości sms bez posiadanej uprzedniej zgody. Co ważniejsze Sąd wskazał poprawną podstawę przetwarzania danych osobowych.  Stan faktyczny kreował się następująco: W dniu 11 września 2018 roku o godz. 16.56 D. B. otrzymał wiadomość sms od (…) Sp. z o.o. z siedzibą w W.. Wiadomość zawierała treści marketingowe – dodatkową ofertę na katalogi dla konsultantek po atrakcyjnej cenie. W systemie (…) numer telefonu, na który wysłana została wiadomość sms przypisany był do konta konsultantki I. B.. Na koncie I.B. numery telefonów zmieniały się. W imieniu konsultantki działał również jej syn D.B.. Wysłanie wiadomości sms było jednorazowe oraz spowodowane błędem ludzkim.  D.B. skontaktował się z (…) Sp. z o.o. z siedzibą w W., żądając kwoty 10 000 złotych rekompensaty w związku ze zdarzeniem z dnia 11 września 2018 roku. Odmówił przyjęcia prezentu w postaci kosmetyków marki (…) o wartości 500 złotych. Następnie, D.B. zażądał kwoty 8 000 złotych.  Powód dochodził od pozwanego (…) sp. z o.o. z siedzibą w kwoty 10 000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Powód wywodził swoje roszczenie z okoliczności, iż w dniu 11 września 2018 roku otrzymał od pozwanej wiadomość sms zawierającą treści marketingowe, zaś zgody na przesyłanie takowych treści nie wyrażał. W takim stanie rzeczy Sąd stwierdził, że w realiach sprawy brak jest podstaw do upatrywania przez powoda naruszenia RODO oraz wskazał poprawną podstawę przetwarzania danych osobowych powoda w zakresie ich wykorzystywania w celu przesyłania marketingu bezpośredniego. Sąd podkreślił, że: Stosownie do art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. W dalszej kolejności, Sąd wskazuje, iż powyższy przepis nie stanowi postawy roszczenia […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.