Monitoring wizyjny w czasie rzeczywistym stanowi przetwarzanie danych osobowych

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z listopada 2021 r. nie ostała się w całości przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Prezes UODO, w pierwszym punkcie, swojej decyzji nakazał osobie fizycznej spełnienie obowiązku informacyjnego na rzecz innej osoby fizycznej tj. swojego sąsiada. Konieczność wykonania obowiązku informacyjnego wynika z faktu stosowania przez osobę fizyczną monitoringu wizyjnego, który obejmował część wspólną nieruchomości. W drugim punkcie decyzji Prezes UODO odmówił uwzględnienia wniosku osoby nagrywanej o to, aby nakazać zaprzestania takiego przetwarzania danych. W uzasadnieniu decyzji Prezes UODO wskazał, że: zainstalowany przez skarżącą monitoring wizyjny wykonywany jest w czasie rzeczywistym. Skarżona w swoich wyjaśnieniach podnosi, że nie przetwarza danych osobowych skarżącego, bowiem nie utrwala nagrywanego obrazu na żadnym nośniku. w ocenie organu monitoring wizyjny w czasie rzeczywistym stanowi przetwarzanie danych osobowych. w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia […] grudnia 2014 r. w sprawie […] F. R. przeciwko […] pro ochranu osobnich udaju (nie rozumiem anonimizacji daty dziennej wydania orzeczenia oraz samej sygnatury tj. 11 grudnia, C-212/13 – uwaga autora P.L.) orzecz, wskazano, że “(…) przetwarzanie danych osobowych jest objęte odstępstwem przewidzianym w art. 3 ust. 2 tiret drugie dyrektywy 95/46 jedynie w wypadku, gdy jest ono wykonywane w ramach sfery o czysto osobistym lub domowym charakterze, należącej do osoby, która dokonuje tego przetwarzania. Organ wskazał też, że podstawą przetwarzania danych osobowych z monitoringu w czasie rzeczywistym jest prawnie uzasadniony interes: zasięgiem wykonywanego przez skarżoną monitoringu wizyjnego objęta jest przestrzeń wspólna nieruchomości, tj. ogród, podwórze oraz wjazd na posesję. Wobec powyższego, w ocenie organu, dochodzi lub może dojść również do przetwarzania przez skarżoną danych osobowych osób trzecich, w tym danych osobowych skarżącego, który jest współwłaścicielem monitorowanej nieruchomości. jednocześnie zgromadzony materiał dowodowy wykazał, że pomiędzy stronami postępowania zaistniał konflikt. Monitoring został zainstalowany przez skarżącą w związku z ochroną życia, zdrowia i mienia (w tym w związku z wystąpieniem aktów wandalizmu). Zdaniem organu zagrożenie jest rzeczywiste […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.