Nadanie listu to skuteczne poinformowanie o zamiarze przetwarzania danych

Niejednokrotnie przedmiotem bardzo ożywionych dyskusji prawników są poszczególne słowa użyte w przeróżnych przepisach. Tak też jest w przypadku istotnym dla każdego kredytobiorcy, który przestanie spłacać kredyt, czyli w art. 105a ust. 3 prawa bankowego. Przepis ten od wielu lat jest “żywy” na wokandach sądów administracyjnych dlatego, że — w dużym skrócie — ustawodawca uzależnił m. in. od “poinformowania” takiej osoby, przetwarzanie w Biurze Informacji Kredytowej informacji o niespłacaniu kredytu. W najnowszym orzeczeniu WSA w Warszawie dotyczącym wykładni pojęcia “poinformowania” użytego przez ustawodawcę uchylił decyzję Prezesa UODO nakazującą: S. S.A., z siedzibą w […] zaprzestania przetwarzania danych osobowych M. N., dotyczących umów nr […] z dnia […] listopada 2008 r. oraz nr […] z dnia […] stycznia 2012 r., w systemie Biura Informacji Kredytowej S.A., z siedzibą w […], przetwarzanych na podstawie art. 105a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego Zdaniem organu, sporządzenie i wysłanie pism nie jest równoznaczne z udowodnieniem ich prawidłowego doręczenia, a w konsekwencji skutecznego poinformowania adresata o zamiarze przetwarzania przez Bank danych stanowiących tajemnicę bankową, bez jego zgody. Samo bowiem oświadczenie o wysłaniu korespondencji i przedstawienie jej kopii, nie stanowi dowodu na jej doręczenie (poinformowanie o jej treści adresata). Strona skarżąca wywodziła natomiast, że przesyłki polecone zawierające oświadczenia Banku zostały skierowane do M. N. na prawidłowy adres (wskazany w umowach kredytowych) i nie zostały zwrócone do nadawcy. Jej zdaniem, skoro dysponuje dowodem nadania spornych przesyłek (wydrukami z księgi nadawczej), to oznacza, w świetle wyroku SN z 17 marca 2010 r., sygn. akt II CSK 454/09, że poinformowała adresata o zamiarze przetwarzania danych w BIK, bez jego zgody, stosownie do art. 105a ust. 3 Prawa bankowego. W omawianym wyroku Sąd wskazał, że: Z akt sprawy wynika, że Bank do pisma z 10 sierpnia 2020 r. skierowanego do organu, zawierającego wyjaśnienia w niniejszej sprawie, załączył m. in. wydruki z księgi nadawczej z dnia 31 grudnia 2013 r. i z 18 lutego 2014 r., które potwierdzają, że w każdym […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.