Nagrywanie rozmów to odrębna czynności w RCP?

Belgijski organ nadzorczy udzielił upomnienia administratorowi danych za niedokładne prowadzenie rejestru czynności przetwarzania (RCP), o którym mowa w art. 30 ust. 1 RODO. W decyzji z marca 2022 r. organ nadzorczy wskazał, że przepisy RODO nie zawierają konkretnych wymogów dotyczących poziomu szczegółowości procesów przetwarzania danych osobowych. Jednak zgodnie z art. 30 ust. 1 lit. c) GDPR, kategorie danych osobowych muszą być ujęte w rejestrze administratora danych. W związku z tym dokonywanie nagrań audio powinno być uwzględnione w rejestrze jako odrębna kategoria danych osobowych. W dniu 26 czerwca 2019 r. skarżący wniósł skargę do krajowego organu nadzorczego, w której sprecyzował swoje “zarzuty: nieprzekazania informacji zgodnie z art. 13 RODO: skarżący uważa, że nie został wystarczająco poinformowany na temat tego, co stało się z danymi, a w szczególności, komu zostały one udostępnione; brak uprzedniego poinformowania osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 13 RODO w związku z dołączeniem wyjaśnienia dotyczącego jego kandydatury; brak ważnej podstawy do przetwarzania danych; nieprzekazanie wszystkich danych osobowych, które zostały przetworzone; nieprzekazanie informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 RODO; przetwarzanie jego danych osobowych nie spełnia warunku określonego w art. 5 ust. 1 lit. c) RODO. Skarżący sprecyzował w swojej skardze, że w dniu 29 marca 2019 r. skorzystał z przysługującego mu prawa dostępu w stosunku do pozwanego. Twierdzi, że wnosił o dostęp związany z przetwarzaniem jego danych osobowych w ramach procedury powołania zorganizowanej przez pozwanego w celu wyznaczenia członków (zarządu) GBA. Według belgijskiego organu ochrony danych “zadania wykonywane w interesie publicznym lub przez władzę publiczną, które powierza się podmiotom przetwarzającym dane, często nie są oparte na precyzyjnie określonych obowiązkach lub normach prawnych. Operacje przetwarzania odbywają się raczej na podstawie bardziej ogólnego upoważnienia do działania, które jest niezbędne do wykonania zadania. Administratorzy danych, którzy chcą powołać się na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w oparciu o taką podstawę prawną, muszą samodzielnie wyważyć konieczność przetwarzania danych w celu realizacji zadania […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.