Nagrywanie rozmów to odrębna czynności w RCP?

Belgijski organ nadzorczy udzielił upomnienia administratorowi danych za niedokładne prowadzenie rejestru czynności przetwarzania (RCP), o którym mowa w art. 30 ust. 1 RODO.

W decyzji z marca 2022 r. organ nadzorczy wskazał, że przepisy RODO nie zawierają konkretnych wymogów dotyczących poziomu szczegółowości procesów przetwarzania danych osobowych.

Jednak zgodnie z art. 30 ust. 1 lit. c) GDPR, kategorie danych osobowych muszą być ujęte w rejestrze administratora danych. W związku z tym dokonywanie nagrań audio powinno być uwzględnione w rejestrze jako odrębna kategoria danych osobowych.

Subskrypcja 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki:
129
 PLN z VAT
 • Aktualizowanej Bazy Orzeczeń Sądów i Trybunałów
 • Eksperckich tez wybranych orzeczeń
 • Decyzji Polskiego Organu Nadzorczego
 • Decyzji Europejskich Organów Nadzorczych
 • Wytycznych i Opinii EDPB oraz EDPS
 • Konkretnych argumentów w postępowaniu administracyjnym
Wybieram
Subskrypcja 360 dni
Przez 360 dni masz dostęp do wszystkich funkcjonalności subskrypcji 30 dni
1548
 PLN z VAT
 • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
 • Indywidualnych konsultacji z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (3 konsultacje w ramach obowiązującej subskrypcji)
 • Oszczędność 15% względem pozostałych pakietów
Wybieram
Subskrypcja 180 dni
Przez 180 dni masz dostęp do wszystkich elementów subskrypcji 90 dni:
774
 PLN z VAT
 • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
 • Indywidualną konsultację z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (1 konsultacja w ramach obowiązującej subskrypcji)
 • Oszczędność 10% względem pozostałych pakietów
Wybieram

W dniu 26 czerwca 2019 r. skarżący wniósł skargę do krajowego organu nadzorczego, w której sprecyzował swoje “zarzuty:

 • nieprzekazania informacji zgodnie z art. 13 RODO: skarżący uważa, że nie został wystarczająco poinformowany na temat tego, co stało się z danymi, a w szczególności, komu zostały one udostępnione;
 • brak uprzedniego poinformowania osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 13 RODO w związku z dołączeniem wyjaśnienia dotyczącego jego kandydatury;
 • brak ważnej podstawy do przetwarzania danych;
 • nieprzekazanie wszystkich danych osobowych, które zostały przetworzone;
 • nieprzekazanie informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 RODO;
 • przetwarzanie jego danych osobowych nie spełnia warunku określonego w art. 5 ust. 1 lit. c) RODO.

Skarżący sprecyzował w swojej skardze, że w dniu 29 marca 2019 r. skorzystał z przysługującego mu prawa dostępu w stosunku do pozwanego. Twierdzi, że wnosił o dostęp związany z przetwarzaniem jego danych osobowych w ramach procedury powołania zorganizowanej przez pozwanego w celu wyznaczenia członków (zarządu) GBA.

Według belgijskiego organu ochrony danych “zadania wykonywane w interesie publicznym lub przez władzę publiczną, które powierza się podmiotom przetwarzającym dane, często nie są oparte na precyzyjnie określonych obowiązkach lub normach prawnych. Operacje przetwarzania odbywają się raczej na podstawie bardziej ogólnego upoważnienia do działania, które jest niezbędne do wykonania zadania. Administratorzy danych, którzy chcą powołać się na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w oparciu o taką podstawę prawną, muszą samodzielnie wyważyć konieczność przetwarzania danych w celu realizacji zadania leżącego w interesie publicznym oraz interesy osób, których dane dotyczą”.

Subskrypcja 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki:
129
 PLN z VAT
 • Aktualizowanej Bazy Orzeczeń Sądów i Trybunałów
 • Eksperckich tez wybranych orzeczeń
 • Decyzji Polskiego Organu Nadzorczego
 • Decyzji Europejskich Organów Nadzorczych
 • Wytycznych i Opinii EDPB oraz EDPS
 • Konkretnych argumentów w postępowaniu administracyjnym
Wybieram
Subskrypcja 360 dni
Przez 360 dni masz dostęp do wszystkich funkcjonalności subskrypcji 30 dni
1548
 PLN z VAT
 • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
 • Indywidualnych konsultacji z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (3 konsultacje w ramach obowiązującej subskrypcji)
 • Oszczędność 15% względem pozostałych pakietów
Wybieram
Subskrypcja 180 dni
Przez 180 dni masz dostęp do wszystkich elementów subskrypcji 90 dni:
774
 PLN z VAT
 • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
 • Indywidualną konsultację z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (1 konsultacja w ramach obowiązującej subskrypcji)
 • Oszczędność 10% względem pozostałych pakietów
Wybieram

Izba ds. Sporów ustaliła na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach, że w rejestrze czynności przetwarzania danych przez pozwanego w momencie wniesienia skargi przez skarżącego przewidziano określone pole, w którym zgłoszono czynności przetwarzania dotyczące nagrań dźwiękowych przesłuchań kandydatów w ramach procedur nominacji .

Dokonywanie nagrań dźwiękowych stanowi zatem odrębną kategorię danych osobowych w rejestrze.

Izba Rozjemcza Urzędu Ochrony Danych postanawia, po rozpatrzeniu, na podstawie art. 58 ust. 2 lit. b) RODO oraz art. 100 ust. w związku z 15.1 RODO i 30 RODO.