Nie trzeba usuwać danych po zakończeniu usługi

Wielokrotnie na łamach Judydkatura.pl poruszaliśmy temat przetwarzania danych osobowych “na zapas”. Z zebranych orzeczeń WSA w Warszawie kształtowała się już pewna linia orzecznicza: Prawnie usprawiedliwiony interes nie może prowadzić do przetwarzania na zapas Kolejny wyrok w sprawie przetwarzania danych “na zapas” Tym razem mamy uzasadnienie wyroku wskazującego na światełko w tunelu – brak nawiązania stosunku zobowiązaniowego między administratorem danych, a osobą, której dane są przetwarzane nie zobowiązuję tego administratora do usunięcia zebranych danych. Nawet w przypadku nawiązania takiego stosunku i jego zakończenia uzasadnionym jest, zdaniem WSA w Warszawie, przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami np. w zakresie okresu przedawnienia roszczeń. Orzeczenie WSA w Warszawie, o którym dziś mowa, zostało wydane w październiku 2021 r., a wczoraj opublikowano bardzo obszerne uzasadnienie. Poruszono w nim następujące kwestie: W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, analizowana pod tym kątem skarga Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w […] zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia […] grudnia 2020 r., w zaskarżonej części, a więc w zakresie, w którym organ nadzorczy nakazał skarżącemu BIK usunięcie danych osobowych M.T. przetwarzanych w związku z zapytaniem kredytowym z dnia […] marca 2019 r. przekazanych przez Bank […] z siedzibą w […] (pkt 1 zaskarżonej decyzji) narusza w sposób istotny obowiązujące przepisy prawa. Niemniej, według składu Sądu orzekającego w niniejszej sprawie, uznać należy, że niezależnie od wskazanych powyżej uchybień proceduralnych, Prezes UODO dopuścił się przede wszystkim istotnego naruszenia przepisów prawa materialnego, w tym w szczególności naruszenia art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, które polegało na ich niewłaściwym zastosowaniu i w konsekwencji nieuzasadnionym przyjęciu w zaskarżonej decyzji, że skarżący BIK nie legitymuje się przesłanką przetwarzania danych wynikającą z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, gdy tymczasem, z przepisu tego wynika obowiązek przetwarzania przez stronę skarżącą danych […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.