NSA: 5000 zł za przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa UODO

Naczelny Sąd Administracyjny opublikował uzasadnienie do orzeczenia oddalającego skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sprawa jaka zawisła przed NSA ma bardzo skomplikowaną historię. Otóż to w marcu 2017 r. R.S. występuje do Generalnego Inspektora Ochrony Danych o wszczęcie postępowania wobec spółki X w związku z: uniemożliwieniem uzyskania informacji o treści nagrania sprzedażowej rozmowy telefonicznej z […] lipca 2016 r., podczas której doszło do ustalenia danych osobowych oraz warunków umowy Osoba ta, według stanowiska administratora danych, nie chciała skorzystać z prawa do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczyły, zawartych w zbiorach danych na podstawie obowiązującego wtedy art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a jedynie wnosiła o uzyskanie kopii nagrań przedmiotowej rozmowy telefonicznej. Według administratora danych: Tego rodzaju nagrania nie są udostępniane w powyższy sposób, lecz istnieje możliwość zapoznania się z nagraniem w siedzibie spółki. W dniu marca 2018 r. organ poinformował skarżącego oraz administratora danych o zebraniu materiału wystarczającego do wydania decyzji administracyjnej, a także pouczył o treści art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 i § 1a k.p.a. Skarżący, w maju 2018 r, w odpowiedzi na to zawiadomienie, wystąpił na podstawie art. 73 k.p.a. do organu o doręczenie fotokopii wszystkich dokumentów bądź nagrań, które zostały nadesłane przez spółkę. W lipcu 2018 r. zażądał On od organu odpowiedzi na wniosek z maja 2018 r., a w sierpniu 2018 r. wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa, tj. bezczynności w rozpoznaniu jego skargi dotyczącej nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych. Skarżący, w październiku 2018 r., złożył do WSA w Warszawie skargę na bezczynność i przewlekłe postępowanie już Prezesa UODO. W skardze tej przedstawiono następujący “harmonogram” wydarzeń: dopiero po upływie 4 miesięcy i 27 dni (od daty wpływu wniosku) Skarżący został wezwany do uiszczenia opłaty skarbowej; po upływie 5 miesięcy i 5 dni od pobrania opłaty skarbowej organ nadzorczy przystąpił do czynności wyjaśniających; zaś wniosek o udostępnienie akt sprawy rozpoznał w terminie 2 miesięcy i 23 dni od złożenia tego wniosku; pomimo upływu 7 miesięcy i 1 dnia […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.