NSA: niedochowanie przepisów RODO jest przesłanką materialną orzeczenia sankcji

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach od jednego z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. O sprawie pisaliśmy na początku 2021 r., gdy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z lutego 2020 r.: Błąd pracownika, a odpowiednie środki organizacyjne Zwięźle przypominając stan faktyczny: Osoba, która złożyła skargę do WINB była jego pracownikiem; W grudniu 2019 r. została ona powiadomiona przez pracodawce, że do jego danych osobowych miała dostęp osoba nieupoważniona – inny pracownik WINB; WINB wskazał, że do danych osobowych wnioskodawcy, zawartych w zeskanowanym dokumencie w systemie EZD (w tym nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL, oraz danych zawartych w dokumentach sądowych i komorniczych) miał dostęp pracownik inspektoratu, którego upoważnienie nie obejmowało dostępu do tego rodzaju danych osobowych; Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami pracodawcy dokumenty, do których miał dostęp nieupoważniony pracownik, nie powinny być zeskanowane w systemie EZD; INB podjął działania celem wyjaśnienia sprawy, także zablokował nieuprawniony dostęp do danych osobowych oraz usunął niewłaściwie zeskanowane dokumenty z folderu poczty przychodzącej w systemie EZD; WINB oświadczył, że pracownik uzyskał nieuprawniony dostęp do danych osobowych wnioskodawcy poprzez otwarcie korespondencji na swoim koncie w innym dziale inspektoratu w związku z niezadziałaniem blokady dostępu w systemie EZD; Wnioskodawca oświadczył, iż w stycznia 2019 r. złożył wyjaśnienie u Rzecznika Dyscypliny pracowników inspektoratu w sprawie uzyskania wglądu przez jednego z pracowników inspektoratu do danych osobowych zawartych w plikach utworzonych w dziale radców prawnych i dziale finansowo-księgowym. Na podstawie złożonych wyjaśnień został spisany protokół, zawierający dane osobowe wnioskodawcy. W tym samym dniu znalazł kopię tego protokołu na korytarzu inspektoratu przy kserokopiarce na 9 piętrze; WINB wskazał, że w stycznia 2019 r. u Rzecznika Dyscyplinarnego WINB nastąpiła awaria drukarki, w związku z czym drukował on dokumenty na urządzeniu wielofunkcyjnym znajdującym się w korytarzu na 9 piętrze Inspektoratu. Podczas drukowania protokołu z przesłuchania wnioskodawca nastąpiła awaria ww. urządzenia. Dokument wydrukował się z opóźnieniem, następnie został odnaleziony przez wnioskodawcę i przekazany Rzecznikowi Dyscyplinarnego WINB. W takim […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.