NSA potwierdza zgodność z RODO przetwarzania danych publicznie dostępnych

NSA wydał bardzo ważne orzeczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych z publicznie dostępnych baz danych. W tym przypadku NSA rozstrzygał kwestię dotyczącą funkcjonowania komercyjnej bazy danych prowadzonej przez pewną Fundację. Baza ta zawierała historyczne i aktualne dane osobowe pozyskane z Krajowego Rejestru Sądowego. W ogólnodostępnych wynikach wyszukiwania przedmiotowej bazy danych można było uzyskać wgląd do pewnych kategorii danych osobowych. Jeden z obywateli, którego dane osobowe znajdowały się, w takiej bazie, skierował skargę do Prezesa UODO wskazując, że: fundacja pozyskała dane osobowe Uczestnika ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: “KRS”). zakres pozyskanych przez Fundację danych osobowych objął: imiona, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, funkcje pełnione w organach ww. podmiotów oraz informacje o uczestnictwie w komitecie założycielskim pierwszego z ww. stowarzyszeń. zakres danych tożsamy jest z zakresem danych osobowych Uczestnika, ujawnionych w KRS; dane te są przetwarzane w ramach serwisu […] (dawniej […].pl). Uczestnik zwrócił się do Fundacji z żądaniem usunięcia swoich danych osobowych ze strony internetowej. Następnie w piśmie z […] czerwca 2018 r., powołując się na art. 21 ust. 1 i 2 RODO wskazał, że w związku tym, iż pełni funkcje non profit w ww. podmiotach, dotknęły go represje w postaci ostracyzmu społecznego. Fundacja w piśmie z […] czerwca 2018 r. wyjaśniła, że w sprawie nie zachodzi szczególna sytuacja, która mogłaby skutkować uwzględnieniem sprzeciwu i zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych Uczestnika, istnieje natomiast nadrzędny interes w udostępnianiu jego danych. Przetwarzanie jest realizowane na warunkach określonych w art. 9 ust. 2 lit e) RODO. Prezes UODO, w decyzji ze stycznia 2019 r., nakazał: Fundacji usunięcie danych osobowych Uczestnika udostępnionych w prowadzonym przez Fundację serwisie internetowym XXXX, dostępnym pod adresem XXXX. Organ uzasadnił swoją decyzję wskazując, że: nie podzielił stanowiska Fundacji, że jej działania znajdują prawne uzasadnienie w art. 9 ust. 2 lit. e) RODO. Przepis ten, zdaniem Organu, wymaga, aby fakt upublicznienia przez osobę, której dane dotyczą, był oczywisty, co rozumieć […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.