NSA: Prezes UODO sprzeniewierzył się ślubowaniu

Zapewne Prezes UODO nie spodziewał się, że chwilę po niekorzystnym orzeczeniu NSA w sprawie uchylenia administracyjnej kary pieniężnej, przyjdzie mu zapoznawać się z tak dosadną i niespotykaną, w historii orzecznictwa administracyjnego, oceną jego działania. Zapewne pamiętają Państwo “sagę” dotyczącą próby uzyskania informacji publicznej dotyczącej nazwisk osób, które w 2018 r. poparły kandydatów na członków Krajowej Rady Sądowniczej. Warto, w dużym skrócie i uproszczeniu, przypomnieć odcinki tej “sagi”:” Osoby, których dane nie znajdują się na listach (to jest istotne dla NSA) wniosły do Szefa Kancelarii Sejmu RP o udostępnienie, jako informacji publicznej, list popracia zgłoszonych kandydatów do konkursu na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Szef Kancelarii Sejmu RP w lutym 2018 r. wydaje decyzję odmowną. WSA (wyrok z 29.08.2018 r. – II SA/Wa 484/18) uchyla zaskarżoną decyzję Szefa Kancelarii Sejmu w części odmawiającej udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa obejmujących wykazy sędziów popierających zgłoszenia. NSA (wyrok z 28.06.2019 r. – II SA/Wa 4282/18) oddala skargę kasacyjną złożoną przez Szefa Kancelarii Sejmu. I to jest moment, w którym Szef Kancelarii Sejmu RP nie ma już innej drogi działania niż udostępnienie informacji publicznej. Wydawałoby się, że po prawomocnym orzeczeniu NSA nie ma innej ścieżki działania niż udostępnienie informacji publicznej.. no oprócz wskazania, że lista została wybrakowana (zniszczona), bo upłynął okres jej przechowywania (nie znam okresów przechowywania takich dokumentów). Jednak Szefa Kancelarii Sejmu RP “ratuje” Prezes UODO, bo wydaje postanowienie na podstawie art. 70 ust. 1 u.o.d.o. zobowiązujące Kancelarię Sejmu RP do “powstrzymania się od ich upubliczniania oraz udostępniania w jakiejkolwiek formie innym podmiotom do czasu wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie”. Newsletter   Postanowienie Prezesa UODO z lipca 2019 r. skarżą do WSA, co jest istotne, trzy podmioty – osoba K. G-P. , Fundacja “F. C.A. dla R. z siedzibą w W.” (tutaj nie wiem kto jest) oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. WSA w Warszawie  (wyrok z 24.01.2020 r. – II SA/Wa 1927/19) uchyla zaskarżone postanowienie Prezesa UODO, ale co ważniejsze z praktyki spraw z ochrony danych osobowych nie neguje, że autorem […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.