NSA: test równowagi na tle marketingu bezpośredniego

Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się o teście równowagi na tle prawnie uzasadnionego interesu w zakresie marketingu bezpośredniego. Sąd uchylił wyrok WSA w Warszawie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez inny skład tego sądu.  Niestety sprawa dotyczy prehistorii, gdyż skargę klienta pewnego operatora telekomunikacyjnego została skierowana do GIODO w marcu 2014 r. (sic!!). Minęło prawie 10 lat. Strona skarżąca, o ile żyje, prawdopodobnie nie pamięta o sprawie, a nadal nie jest jasne, czy działanie administratora było legalne. Wracając do sprawy GIODO decyzją z listopada 2014 r. nakazał administratorowi danych: przywrócenie stanu zgodnego z prawem w procesie przetwarzania danych osobowych P. M. poprzez zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu produktów i usług […] S.A. GIODO stwierdził, że przetwarzanie danych osobowych P. M. odbyło się z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Skarżący nie wyraził bowiem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (art. 23 ust. 1 pkt 1 u.o.d.o.), nie było to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2 u.o.d.o.), nie było to konieczne do realizacji umowy, której P. M. był stroną, ani niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie P. M. (art. 23 ust. 1 pkt 3 u.o.d.o.), nie było to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego (art. 23 ust. 1 pkt 4 u.o.d.o.), ani nie było to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych (art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o.). Organ stwierdził, że stan faktyczny jednoznacznie wskazuje na prowadzenie przez […] marketingu produktów i usług podmiotu trzeciego, świadczącego usługi ubezpieczeniowe, tj. […]. Wskazywany przez […] argument, że celem takiej oferty jest jedynie promocja własnych produktów i usług nie jest zasadny. Przedmiotowe działania marketingowe prowadzone są w jego interesie jedynie z racji potencjalnych korzyści finansowych […] wynikających z zawartej […] marca 2014 r. Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie oraz Ubezpieczenia od Następstw […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.