NSA uznaje badanie satysfakcji klienta za marketing

W kwietniowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego odnajdujemy istotne stanowisko w zakresie dokonywania przez administratorów danych badań poziomu satysfakcji klienta. NSA uchylił wyrok WSA w Warszawie z kwietnia 2018 r.  oraz decyzję GIODO z czerwca 2017 r. (sic! – pierwsza decyzja GIODO to kwiecień 2016 r. co daje 6 lat od decyzji do jej uchylenia) i oddalił skargę. Istota sporu sprowadzała się do ustalenia, czy skarżąca Spółka jako operator sieci telefonii komórkowej była uprawniona do przekazania numer telefonu abonenta sieci innej Spółce w celu realizacji badania poziomu satysfakcji abonenta z usługi oferowanej przez Biuro Obsługi Klienta. Istotne w sprawie pozostawało również to, że abonent ten, wypełniając uprzednio kartę udostępnienia danych, nie zgodził się na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, odmawiając wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji, w tym w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, usługach, konkursach oraz innych informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przy użyciu automatycznych systemów wywołujących oraz na przetwarzanie danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych. Stan faktyczny sprawy prezentował się tak: Do M. R. zostały wykonane połączenia telefoniczne: 9 czerwca 2014 r. w ramach kampanii prowadzonej przez […] sp. z o. o. dotyczące migracji z systemu prepaid do usługi typu postpaid i 15 stycznia 2014 r. w ramach badania poziomu satysfakcji z obsługi klienta za IV kwartał 2013 r. W trakcie badania operatorzy studia telefonicznego w sposób zautomatyzowany łączeni byli z losowo z wybranym numerem i podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzali wywiad/ankietę z abonentem numeru. Jednym z takich abonentów był M. R. Próba kontaktu z wnioskodawcą została podjęta jednorazowo. Po tym jednak jak wyraził on niechęć do wzięcia udziału w badaniu, Spółka zaprzestała jakiegokolwiek dalszego kontaktu z nim i wpisała numer telefonu na tzw. Listę Robinsona, prowadzoną przez […], która zawiera zbiór numerów telefonów osób, które nie zgadzają się być respondentami w badaniach realizowanych telefonicznie. Aktualnie […] sp. z o. o. nie przetwarza numeru telefonu M. R. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w 2018 r., po rozpoznaniu […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.