NSA w sprawie skargi na decyzję Prezesa UODO

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał profesjonalnemu pełnomocnikowi, że brak starannej uwagi przy tworzeniu skargi dotyczącej decyzji Prezesa UODO niesie za soba poważne konsekwencje. WSA w Warszawie odrzucił skargę jednego z Banków dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Przyczyną wydania postanowienia przez Sąd I instancji było to, że adwokat reprezentujący Bank nie podołał wezwaniu w zakresie uzupełnienia braków formalnych skargi, a polegających na nadesłaniu do Sądu dwóch odpisów skargi oraz odpisu z KRS’u. To ostatnie adwokat uzupełnił w terminie, jednakże w kopercie znalazły się odpisy innej skargi niż ta wobec, której tym razem Bank składał skargę. NSA wskazała, że: W pierwszej kolejności należy wskazać, iż Sąd pierwszej instancji – wbrew twierdzeniu Banku […] – prawidłowo wezwał skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia, przez nadesłanie dwóch egzemplarzy odpisów skargi, wraz z załącznikami, celem doręczenia uczestnikom postępowania. Spółka do skargi dołączyła jedynie jej dwa odpisy, natomiast uczestnikami na prawach strony w niniejszej sprawie – w oparciu o art. 33 § 1 P.p.s.a. – są: B.S., Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Związek Banków Polskich. Wszystkie w/w podmioty brały udział w postępowaniu administracyjnym zakończonym zaskarżoną decyzją, nie wniosły skargi do sądu administracyjnego, zaś wynik postępowania sądowego dotyczy ich interesu prawnego. Złożona do organu skarga B.S. dotyczy bowiem przetwarzania jej danych osobowych przez Bank […], w tym ich udostępniania na rzecz Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Związku Banków Polskich. Nadto: Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, powyższe uprawniało Sąd pierwszej instancji do uznania, że skarżąca Spółka (co istotne w tej sprawie – reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika) nie wykonała wezwania Sądu w zakreślonym terminie, co z kolei w konsekwencji musiało skutkować odrzuceniem skargi w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 47 § 1 P.p.s.a. Argumentacja […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.