NSA wstrzymuje wykonanie decyzji Prezesa UODO w zakresie usunięcia danych

W styczniu 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił wstrzymać wykonanie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z września 2021 r.  Naczelny Sąd Administracyjny wydał przedmiotowe postanowienie na skutek wniosku Ministra Cyfryzacji, który złożył do tego sądu skargę kasacyjną od orzeczeni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z października 2022 r. Wskazanym orzeczeniem WSA w Warszawie oddalił skargę Ministra Cyfryzacji na decyzję Prezesa UODO, w której organ ten nakazał: usunięcie danych osobowych P. L. przetwarzanych za pośrednictwem aplikacji “Kwarantanna domowa” w zakresie ID Obywatela – techniczny identyfikator Obywatela; imię; nazwisko; numer telefonu; deklarowany adres pobytu; lokalizacja, w tym deklarowana lokalizacja odbywania kwarantanny oraz lokalizacja wyznaczona przez system w czasie wykonywania zadania weryfikacji; data końca kwarantanny Sprawa rozpoczęła się od skargi obywatela skierowanej do Prezesa UODO w zakresie: nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych przez Ministra Cyfryzacji, polegające na odmowie usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem aplikacji “Kwarantanna domowa” Organ nadzorczy ustalił, że: skarżący przebywał na kwarantannie w okresie od […] do […] grudnia 2020 r., korzystając w jej trakcie z aplikacji “Kwarantanna domowa”. Jako przesłankę aktualnego przetwarzania danych osobowych skarżącego w aplikacji “Kwarantanna domowa” Minister Cyfryzacji powołał przedawnienie roszczeń z upływem 6 lat, o których mowa w art. 118 Kodeksu cywilnego, który jest liczony od momentu dezaktywacji konta skarżącego w systemie, tj. […] grudnia 2020 r., a zatem art. 9 ust. 2 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy). Czyli mamy “klasyczny” przypadek przetwarzania danych osobowych “na zapas”. Nie mamy wiedzy, czy te dane się przydadzą, ale wiemy, że przez 6 lat je w razie co mamy i możemy zabezpieczyć ryzyka dotyczące dochodzenia roszczeń czy bardziej obrony przed nimi. Z nakazem usunięcia danych nie zgodził się ich administrator tj. Ministerstwo Sprawiedliwości i złożył skargę do WSA w Warszawie. Sąd oddalił skargę i wskazał, że: organ prawidłowo w przedmiotowej sprawie przyjął, że Minister Cyfryzacji przetwarza dane osobowe niejako “na zapas”, ponieważ […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.