NSA: zapowiedź złożenia pozwu nie jest podstawą do udostępnienia danych

Naczelny Sąd Administracyjny uchylając orzeczenie WSA w Warszawie z listopada 2019 r. i oddalając skargę na decyzję Prezesa UODO z marca 2019 r. poruszył kwestię przepisów intertemporalnych dotyczących skarg złożonych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych przed rozpoczęciem stosowania RODO. W tej sprawie pewien obywatel złożył swoją skargę do GIODO w październiku 2017 r. Domagał się od GIODO, aby organ ten nakazał administratorowi danych: udostępnienia imienia i nazwiska odbiorcy Internetu u tej spółki o IP […], który “w dniu 9 czerwca 2017 r. wysłał z G. pod fałszywym imieniem i nazwiskiem W. C. z adresu mailowego […] maile, w których naruszył dobra osobiste – godność osobistą i dobre imię Dyrektora P. S.A. […] P. K. poprzez porównanie go do ‘[…]’, grożąc ponadto rozpętaniem wojny o podwyżki wynagrodzeń w zakładzie pracy w mediach”. Sprawą zajął się już Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który ustalił, że: skarżący, w celu skierowania powództwa do sądu w związku z naruszeniem jego dóbr osobistych, wystąpił do spółki pismem z 16 czerwca 2017 r. o udostępnienie na jego rzecz danych w zakresie imienia i nazwiska odbiorcy Internetu w M. S.A. o ww. IP; spółka wskazała, że argumentacja skarżącego nie jest wystarczającą podstawą do ujawnienia danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną; Organ ten podjął decyzję, w której odmówił uwzględnienia wniosku skarżącego i wskazał następującą podstawę prawną swojego rozstrzygnięcia: art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze. zm.; dalej “k.p.a.”), art. 160 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE .L 119 z 4 maja 2016, str. 1 oraz Dz. Urz. L 127 z 23 maja 2018, str. 2; dalej […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.