Pierwsza skarga przeciwko decyzji EROD

Wczoraj opublikowano w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej skargę wniesioną do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w listopadzie 2021 r.  Autorem skargi jest WhatsApp Ireland, który zarzuca Europejskiego Radzie Ochrony Danych naruszenie szeregu przepisów prawa w związku z przyjęciem na podstawie art. 65 RODO wiążącej decyzji 1/2021 w sprawie sporu powstałego w związku z projektem decyzji irlandzkiego organu nadzorczego w sprawie WhatsApp Ireland. W judykatura.pl możesz zapoznać się z treścią skargi WhatsApp Ireland:       WhtatsApp zarzuca decyzji wiążącej, aż siedem naruszeń: 1. Zarzut pierwszy, dotyczący tego, że EROD przekroczyła uprawnienia przyznane jej w art. 65 RODO. 2. Zarzut drugi, dotyczący tego, że EROD naruszyła art. 13 ust. 1 lit. d) i art. 12 ust. 1 RODO niewłaściwie interpretując i stosując te przepisy oraz spoczywające na WhatsApp obowiązki związane z przejrzystością ze względu na to, że zwróciła się do tej spółki o informacje, które nie były od niej wymagane. 3. Zarzut trzeci, dotyczący tego, że EROD naruszyła art. 4 ust. 1 RODO niewłaściwie interpretując i stosując ten przepis oraz pojęcie „danych osobowych”. 4. Zarzut czwarty, dotyczący tego, że EROD naruszyła usankcjonowane w art. 48 Karty Praw Podstawowych UE domniemanie niewinności, niesłusznie przenosząc na WhatsApp ciężar dowodu i żądając od tej spółki wykazania, że jej środowisko przetwarzania jest tego rodzaju, że prawdopodobieństwo ponownej identyfikacji podmiotów, których dane dotyczą, jest czysto teoretyczne. 5. Zarzut piąty, dotyczący tego, że EROD naruszyła usankcjonowane w art. 41 Karty Praw Podstawowych UE prawo do dobrej administracji pomijając przysługujące WhatsApp prawo do bycia wysłuchaną i ciążący na niej samej obowiązek starannego i bezstronnego zbadania dowodów i przedstawienia odpowiedniego uzasadnienia. 6. Zarzut szósty, dotyczący tego, że EROD naruszyła art. 83 RODO i szereg ustalonych w tym rozporządzeniu zasad określania wysokości grzywien. 7. Zarzut siódmy, dotyczący tego, że EROD naruszyła zasadę pewności prawa nie przyznając, iż w swej decyzji nowatorsko zinterpretowała i zastosowała szereg przepisów RODO, efektem czego [zarzucane] naruszenie […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.