NSA o tym, że zgłoszenie naruszenia przemawia na korzyść

W tym podcaście omawiam sprawę dotyczącą pewnego Związku Piłki Nożnej i wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), który porusza kluczowe kwestie związane z ochroną danych osobowych i regulacjami RODO. Skupiam się na analizie orzeczenia NSA, które jasno wskazuje, że informowanie organu nadzorczego o naruszeniu ochrony danych osobowych, mimo że jest wymogiem prawnym, powinno być interpretowane na korzyść administratora danych. To stanowi ważne wytyczne dla przyszłych postępowań w podobnych sprawach. Bazą do tematu jest wyrok NSA, w którym oddalono skargę kasacyjną od orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z lutego 2020 roku. WSA w Warszawie oddalił skargę przeciwko decyzji Prezesa UODO z kwietnia 2019 roku. Wyrok NSA zwraca moją uwagę na działania administratora danych polegające na faktycznym wdrożeniu działań powodujących zaprzestanie naruszenia. Nadto NSA wskazał, że zgłoszenie Prezesowi UODO naruszenia ochrony danych osobowych, choć jest wymogiem prawnym, jest  postrzegane jako działanie przemawiające na korzyść administratora, co może wpływać na łagodniejszą ocenę jego błędnych działań. To orzeczenie może mieć istotne implikacje dla praktyk zarządzania danymi osobowymi w organizacjach i interpretacji przepisów RODO w odniesieniu do obowiązków zgłaszania naruszenia.

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.