Prezes UODO naruszył przepisy k.p.a. uznając pliki cookies za dane osobowe

Judykatura.pl
Judykatura.pl
Prezes UODO naruszył przepisy k.p.a. uznając pliki cookies za dane osobowe
/

Ten odcinek poświęcony jest orzeczeniu Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Warszawie z lipca 2022 r. dotyczącym odpowiedzi na pytanie – jakie kryteria zastosować, aby móc przypisać pewnym informacjom walor danych osobowych. Dobrze wiemy, tematu tego nie da się „wyczerpać”, a z każdym kolejnym miesiącem staje się co raz istotniejszy.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd położył duży nacisk na prawidłową wykładnię nie tylko orzecznictwa NSA czy TSUE, ale także na odczytanie definicji danych osobowych wskazanej w motywie 26 RODO i motywie 30 RODO. Omawiane orzeczenie WSA odnosi się do bardzo ważnego, a często pomijanego, elementu rozróżnienia danych osobowych od danych nimi nie będącymi, czyli do wszelkich rozsądnie prawdopodobnych sposobów, w stosunku do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, iż zostaną wykorzystane przez administratora w celu bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osoby fizycznej.