Przetwarzanie danych na zapas

Judykatura.pl
Judykatura.pl
Przetwarzanie danych na zapas
Loading
/

Tym razem poruszamy temat prawnie uzasadnionego interesu jako podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania. Inspiracją do tego tematu były ostatnie stanowiska WSA w zakresie oceny tej podstawy przetwarzania danych. Oceny, można powiedzieć, zupełnie oderwanej od rzeczywistości.