Zadośćuczynienie z RODO

16.11.2021
Judykatura.pl
Judykatura.pl
Zadośćuczynienie z RODO
/

W judykaturze można odnaleźć coraz więcej przykładów orzeczeń związanych z przyznaniem bądź oddaleniem powództwa dotyczącego zadośćuczynienia na tle naruszenia przepisów RODO. W podcaście poruszam wnioski z trzech krajowych orzeczeń oraz odnoszę się do dwóch ważnych pytań prejudycjalnych zawisłych przed TSUE.