Prawnie usprawiedliwiony interes nie może prowadzić do przetwarzania na zapas

Administratorzy danych często opierają przetwarzanie danych po zakończeniu np. świadczenia umowy na wskazaniu, że dalsze przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z ich prawnie uzasadnionych interesów. Często takimi interesami administratora jest potrzeba dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Tak też wskazał administrator wobec, którego Prezes UODO wydał decyzję nakazującą usunięcie danych osobowych M.P., a w marcu br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na tę decyzję. W postępowaniu przed Prezesem UODO, którego okrojoną wersję znamy wyłącznie z treści uzasadnienia wyroku WSA,  M.P. wniósł o to, aby administrator danych zaprzestał przetwarzania jego danych osobowych oraz usunął jego dane osobowe ze wszystkich baz danych Spółki. Prezes UODO ustalił, że “w dniu […] marca 2018 r. skarżący (M.P.) zawarł ze Spółką umowę najmu samochodu osobowego marki […]”. Skarżący korzystał z usług innej wypożyczalni samochodów, tj. B. Sp. z o.o. Skarżący kontaktował się z byłym współpracownikiem oraz pracownikami B. Sp. z o.o. w celu ustalenia kto i w jakim celu posługuje się skanem dowodu osobistego i skanem prawa jazdy skarżącego. Zgodnie z oświadczeniem pełnomocnika cyt.: “(…) skarżącemu nie udało się ustalić, kto i w jakim celu posługuje się skanami jego dowodu osobistego i prawa jazdy”. Spółka w odpowiedzi na wniosek Skarżącego oparty o art. 15 ust. 1 i 2 RODO wskazała, że “nie przetwarza danych osobowych skarżącego w kwestionowany przez niego sposób, tj. poprzez posiadanie kopii/skanu dowodu osobistego skarżącego oraz “dane osobowe skarżącego uzyskała od niego samego w związku z zawarciem umowy najmu samochodu marki […] w dniu […] marca 2018 r. w zakresie jego imienia, nazwiska, adresu, numeru dowodu osobistego, numeru prawa jazdy, numeru telefonu, które aktualnie przetwarza w systemie informatycznym, tj. w programie firm S. przeznaczonym do kompleksowej obsługi wypożyczalni samochodów (wyjaśnienia Spółki z dnia […] lutego 2019 r.)”. W uzasadnieniu swojej decyzji Prezes UODO wskazał, że: Przetwarzanie było dopuszczalne z uwagi na zawarcie i wykonywanie umowy najmu samochodu z dnia […] marca 2018 r., której stroną był skarżący. Spółka podniosła, […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
34.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.