Prezes UODO: 15 000 zł kary za niezaszyfrowany laptop

Pewien administrator nie może uznać wakacji za udane. Ktoś podjął się kradzieży laptopa pozostawionego w służbowym aucie, które też próbowano ukraść, ale bez skutku.  Osoba, która zostawiła przenośny komputer w aucie była osobą “zajmującą kierownicze stanowisko”. I jak wynika z treści decyzji korzystała ona z laptopa nieposiadającego zaszyfrowanego dysku twardego. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzając naruszenie przez K., przepisów art. 5 ust. 1 lit. f), art. 5 ust. 2, art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 i 2 RODO, polegające na: 1) niezastosowaniu przez K. odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych w przypadku wykonywania pracy przez pracowników zatrudnionych w X. z wykorzystaniem przenośnych komputerów służbowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, co skutkowało utratą (na skutek kradzieży) przez pracownika X. jego przenośnego komputera wykorzystywanego na potrzeby świadczenia pracy, na którym znajdowały się dokumenty zawierające dane osobowe, które ten pracownik wykorzystywał w celach służbowych, 2) braku regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności w związku z wykorzystaniem przenośnych komputerów służbowych, które to naruszenia skutkują naruszeniem zasady „integralności i poufności” (art. 5 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679) i rozliczalności (art. 5 ust. 2 rozporządzenia 2016/679), nałożył na K. za naruszenie przepisów art. 5 ust. 1 lit. f), art. 5 ust. 2, art. 25 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 administracyjną karę pieniężną w kwocie 15 000 złotych (słownie: piętnastu tysięcy złotych). Istotne jest też to, że Prezes UODO zwrócił się do Administratora między innymi o: wskazanie, czy została opracowana i wdrożona procedura dotycząca przetwarzania danych osobowych poza siedzibą Administratora, jeśli tak, to czy po naruszeniu ochrony danych osobowych została ona poddana aktualizacji (zwrócono się o przekazanie procedury w wersji obowiązującej przed naruszeniem, jak i po wystąpieniu naruszenia). Decyzja […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.