Prezes UODO: brak odbierania korespondencji kosztuje ponad 18 000 zł

Z nieznanych mi powodów Urząd Ochrony Danych Osobowych zdecydował się opublikować, w lipcu br., decyzję organu z 31 grudnia 2021 r. Decyzja o tyle ciekawa, bo pokazuje jak dużo może kosztować administratora danych nieodbieranie korespondencji. Prezes UODO uznał, że konsekwencją takiego działania jest niezapewnienie dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji zadań. Sprawa rozpoczęła się od skargi Obywatela w przedmiocie przetwarzania danych osobowych przez pewną spółkę prawa handlowego. Nieprawidłowości te miały polegać na przetwarzaniu danych osobowych “przekazanych w celu rekrutacji po jej zakończeniu”. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w ramach wszczętego postępowania administracyjnego prowadzonego celem rozpatrzenia wniesionej skargi, zwrócił się pismem z 2 września 2020 roku do Spółki o ustosunkowanie się do treści skargi oraz złożenie wyjaśnień w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma. Pismo to było dwukrotnie awizowane i ostatecznie zwrócone nadawcy w dniu 1 października 2020 roku. W związku ze zwrotem ww. pisma w dniu 26 października 2020 roku, Prezes UODO ponownie wezwał Spółkę do złożenia wyjaśnień. Pismo to było także dwukrotnie awizowane i ostatecznie zwrócone nadawcy w dniu 18 listopada 2020 roku. Prezes UODO kierował pisma na adres Spółki wskazane w KRS. W związku z ich niepodjęciem przez Spółkę przez okres 14 dni, oba pisma zostały zwrócone do organu przez operatora pocztowego z adnotacją o ich niepodjęciu w terminie. Tym samym na podstawie art. 44 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491), dalej: „Kpa”, doręczenie powyższych pism uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu 14 dni od ich pierwszego awizowania, tj. odpowiednio 22 września 2020 roku oraz 12 listopada 2020 roku. Pracownicy Urzędu Ochrony Danych OSobowych podjeli próby kontaktu telefonicznego z biurem Spółki, co nie przyniosło pożądanego skutku. Taki sam skutek przyniosła próba kontaktu elektronicznego za pomocą wiadomości e-mai. Sukcesem nie zakończyło się także przesłania korespondencji, […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.