Prezes UODO nakazuje udostępnienie nagrania z infolinii

Ostatnimi dniami Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował kila ciekawych decyzji, które wydał na przełomie 2022 r. To, że publikuje je pod koniec września 2023 r. pominę milczeniem. W omawianej decyzji Prezes UODO nakazał pewnej spółce akcyjnej: spełnienie wobec Pani M. G., zam. w W., obowiązku informacyjnego określonego w art. 15 ust. 3 rozporządzenia 2016/679 poprzez dostarczenie kopii jej danych osobowych utrwalonych w nagraniach rozmów telefonicznych z konsultantem, uwzględniającej głos Pani M. G. Organ przedstawił następującą stan faktyczny: Skarżąca wskazała, że zwróciła się do Spółki z żądaniem udostępnienia jej kopii danych osobowych w postaci nagrań rozmów telefonicznych z konsultantami Spółki. Ponieważ odmówiono jej realizacji ww. żądania, zwróciła się z prośbą o interwencję do Prezesa UODO (dowód: pismo Skarżącej z […] września 2020 r.). Spółka oświadczyła, że pozyskała dane Skarżącej bezpośrednio od niej w związku zawarciem w dniu […] marca 2018 r. umowy w sprawie współpracy dotyczącej obsługi  i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (dowód: wyjaśnienia Spółki  z […] marca 2021 r.). Skarżąca pismem z […] marca 2020 r. zwróciła się do Spółki o udostępnienie nagrania jej rozmowy z konsultantem Spółki z dnia […] września 2019 r. Spółka odpowiedział na ww. wniosek w dniu […] kwietnia 2020 r. wskazując, cyt.: „nie odnajdujemy rozmowy telefonicznej, z numeru telefonu […], przeprowadzonej z Centrum Obsługi Klienta F. D. P. w dniu […].09.2019 r., na którą powołuje się Pani w zgłoszeniu z […].03.2020 r. W związku z tym prosimy o informację, z jakiego numeru telefonu oraz na jaki numer telefonu wykonywała Pani połączenie w dniu […].09.2019 r. w celu uzyskania informacji o sposobie wypowiedzenia umowy”. W związku z powyższym Skarżąca pismem z […] maja 2020 r. ponownie zwróciła się o udostępnienie ww. nagrania (nie wskazując żądanych przez Spółkę informacji dodatkowych). Spółka odpowiedziała na ww. korespondencję […] lipca 2020 r. ponownie informując, że nie odnajduje ww. rozmowy oraz ponownie żądając od Skarżącej wskazania dodatkowych informacji. Skarżąca pismem z […] lipca 2020 r. zwróciła się do Spółki z następującym żądaniem: „proszę o udostępnienie nagrań […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.