Prezes UODO nakłada karę pieniężną na podmiot przetwarzający (ASI)

Organ nadzorczy, z ponad miesięcznym opóźnieniem, opublikował na swoich stronach decyzję z 8 lutego 2023 r. Byłaby to jedna z wielu decyzji stwierdzających naruszenie przepisów RODO i nakładających administracyjną karę pieniężną, gdy nie to, że powyższa kontestacja dotyczy także podmiotu przetwarzającego. W serwisie Judykatura.pl znajduje się nieopublikowana przez organ nadzorczy decyzja z sierpnia 2021 r.,gdzie podmiot przetwarzający otrzymał karę upomnienia: ZSPR.440.1250.2018 Z decyzji organu nadzorczego, w której nałożono administracyjna karę pieniężną możemy wywnioskować następujący stan faktyczny. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą “związaną z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat oraz m.in. działalność brokerów ubezpieczeniowych” zgłosiła Prezesowi UODO naruszenia ochrony danych osobowych. Zgodnie z treścią zgłoszenia naruszenie polegało na: na utracie poufności danych w związku z działaniem wirusa komputerowego W (…) zidentyfikowanego jako narzędzie do (…); naruszenie zostało stwierdzone w dniu […] grudnia 2020 r. i dotyczyło danych osobowych ok. 800 osób (byłych i obecnych klientów Administratora) w zakresie ich: imion, nazwisk, dat urodzenia, adresów zamieszkania lub pobytu, numerów ewidencyjnych PESEL, adresów e-mail oraz numerów telefonów Administrator wskazał, w przesłanym do Prezesa UODO, że w przetwarzaniu danych osobowych, które dotyczyło naruszenia udział brał także inny podmiot – kojarzą na pewno Państwo pojęcie Administratora Systemów Informatycznych: w rubryce 2F formularza Nr (…), w miejscu przeznaczonym do wskazania innego podmiotu uczestniczącego w przetwarzaniu danych osobowych, których dotyczy naruszenie, Administrator wskazał dane podmiotu przetwarzającego – (…) M. H. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „(…)” z miejscem wykonywania działalności w Z. przy ul. (…), zwanego dalej „Podmiotem Przetwarzającym” lub „(…)” lub „ASI” zajmującego się (jak wskazano w tej rubryce) kompleksową obsługą informatyczną.  Prezes UODO podkreślił, że o przedmiotowym naruszeniu danych dowiedział się także z urzędu tj. z publikacji na jednej ze stron internetowych zajmujących się opisywaniem takich wydarzeń: niezależnie od powyższego, w dniu […] grudnia 2020 r. Prezes UODO powziął informację o naruszeniu ochrony danych osobowych znajdujących się m.in. w polisach ubezpieczeniowych zawieranych w okresie od maja 2015 r. […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.