Prezes UODO nakłada ponad 23 000 zł kary za brak szyfrowania

W decyzji Prezesa UODO dotyczącej nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na jednego z Rzeczników Dyscyplinarnych Izby Adwokackiej odnajdujemy wiele istotnych informacji odnoszących się do procedur zabezpieczających dane osobowe na zewnętrznych nośnikach oraz do tego jak powinny być przeprowadzane szkolenia pracowników dotyczące ochrony danych osobowych. Z opublikowanej decyzji organu nadzorczego wynika, że w czerwcu 2021 r. Administrator zgłosił naruszenie ochrony danych osobowych polegające na zagubieniu pendrive zawierającego nagranie rozprawy rozwodowej. Pracownicy administratora zabezpieczyli przesyłkę zawierającą pamięć zewnętrzną poprzez: nośnik został umieszczony w plastikowej koszulce, która została szczelnie zaszyta, kilka osób dokonywało sprawdzenia szczelności tejże koszulki, koszulkę przyszyto do pisma przewodniego w sposób uniemożliwiający wypadnięcie nośnika bez przerwania ww. zabezpieczeń czy folii (plastikowa koszulka). Pismo wraz z koszulką umieszczono w kopercie, którą szczelnie zaklejono i nadano za pośrednictwem X. S.A.(…)”. Organ nadzorczy dokonał także ustaleń, z których wynika: jednoznacznie, że ani plik z danymi osobowymi, ani sam nośnik danych nie zostały w żaden sposób zabezpieczone, co skutkowało bardzo wysokim prawdopodobieństwem uzyskania dostępu do danych osobowych znajdujących się na tym nośniku przez osoby nieuprawnione w przypadku utracenia przesyłki Istotnym zagadnieniem jest też to, że: w piśmie z dnia (…) kwietnia 2022 r. Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w X. wskazał, iż „(…)pendrive na którym znajdowało się nagranie i który został zagubiony był własnością obrońcy obwinionego w postępowaniu prowadzonym przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym Izby Adwokackiej w X.(…)” W zakresie szkoleń decyzja Prezesa UODO wskazuje, że: prawidłowo przeprowadzone szkolenia pozwolą osobom szkolonym na właściwe zrozumienie zasad przetwarzania danych osobowych określonych przez Administratora, a w konsekwencji przyczyniają się do ograniczenia ryzyka wystąpienia naruszeń w tym obszarze. Podnieść również należy, że przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, aby mogło zostać uznane za adekwatny środek bezpieczeństwa, musi być realizowane w sposób cykliczny, co zapewni stałe przypominanie, a w konsekwencji utrwalenie, zasad przetwarzania danych osobowych objętych szkoleniem. ponadto, w takich szkoleniach muszą brać udział wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, a samo […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.