Prezes UODO: ponad 50 000 zł kary za niezgłoszenie naruszenia

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na pewną Spółdzielnie Mieszkaniową administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 50 000 zł.  Kara ta była skutkiem stwierdzenia przez organ nadzorczy złamania przepisów RODO zobowiązujących administratora danych do zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych oraz zawiadomieniu osób, o takim naruszeniu. Nadto organ nadzorczy nakazał Spółdzielni Mieszkaniowej dokonać takiego zawiadomienia osoby. Naruszenie, które według organu nadzorczego wymagało zgłoszenia do niego oraz zawiadomienia o nim i ewentualnych skutkach osoby, której dane dotyczą, polegało na tym, że w trakcie konferencji prasowej Prezes Spółdzielni udostępnił do wglądu, osobom obecnym na konferencji, kopię dokumentu stanowiącego zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła taki dokument do prokuratury. Kserokopia dokumentu, która została udostępniona do wglądu nie została poddana anonimizacji w zakresie danych osobowych osoby “podejrzanej”. Dokument ten zawierał następujące kategorię danych: imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania O przedmiotowym naruszeniu ochrony danych osobowych organ nadzorczy został zawiadomiony przez osobę, która była na tej konferencji prasowej. Osoba ta stwierdziła, że dokument, który został udostępniony do wglądu zawiera za dużo danych osobowych i takie ich udostępnienie jest “nieuprawnione”. Prezes UODO zwrócił się do administratora danych z żądaniem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i otrzymał informację, że: Zarząd zwołał konferencję prasową tylko dla dziennikarzy, gdzie przedstawił fakty i udostępnił dziennikarzom kserokopię zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wierząc w rzetelność zawodu dziennikarza i w Prawo Prasowe (w szczególności Art. 4, 11 i 12 tego prawa) uznano, że dane osobowe są bezpieczne. odnotowano w Rejestrze Naruszeń tę czynność, Inspektor Ochrony Danych Osobowych ocenił, że ryzyko naruszenia praw i wolności osoby fizycznej, która sama upubliczniła swoje dane osobowe, jest niskie” W listopadzie 2021 r. Prezes UODO wszczął z urzędu wobec Spółdzielni Mieszkaniowej postępowanie administracyjne w tym przedmiocie oraz zwrócił się do Administratora: o przedstawienie rejestru naruszeń oraz oceny poziomu ryzyka przeprowadzonej przez Inspektora Ochrony Danych, o której mowa w piśmie Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia […] września 2021 r. W odpowiedzi na powyższe, Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazała (pismem z dnia […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.