Regulamin promocji “Judykatura.pl – 14 dni testowania wszystkich funkcjonalności serwisu z automatycznym pobraniem opłaty, o ile użytkownik nie anuluje subskrypcji”.
 1. Niniejszy regulamin (“Regulamin”) określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą “Judykatura.pl – 14 dni testowania wszystkich funkcjonalności serwisu z automatycznym pobraniem opłaty, o ile użytkownik nie anuluje subskrypcji”.
 2. Organizatorem akcji jest Piotr Liwszic prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “jawneprzezpoufne Piotr Liwszic” z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 43 (00-855 Warszawa), NIP  521-332-36-17, kontakt@judykatura.pl.
 3. Akcja trwa wyłącznie od dnia 07.12.2022 r. do dnia 21.12.2022 r.
 4. Akcją objęte są wszystkie dostępne subskrypcję – 30 dni, 180 dni, 360 dni oraz Aktualności plus.
 5. W ramach akcji Użytkownik wybierając dowolną subskrypcję wprowadza prawidłowe dane osobowe oraz dane umożliwiające dokonanie odroczonej płatności tj. dane karty płatniczej.
 6. W terminie 14 dni od założenia konta Użytkownik nie ponosi opłat z tytułu korzystania z wszystkich funkcjonalności serwisu. System transakcyjny PayU pobierze kwotę 1 zł w celu sprawdzenia prawidłowości wprowadzonych danych karty płatniczej, którą zwróci na rachunek karty w następnym dniu roboczym.
 7. W każdym momencie trwania promocji Użytkownik może dokonać anulowania Subskrypcji. 
 8. Anulowanie Subskrypcji nie powoduje braku dostępu do funkcjonalności Serwisu w okresie 14 dni od daty zarejestrowania. 
 9. Użytkownik, który nie dokona anulowania Subskrypcji otrzyma dostęp na wybrany okres subskrypcji po dokonaniu automatycznej płatności. Użytkownik otrzyma także fakturę VAT na wskazany w trakcie rejestracji adres e-mail. 
 10. Reklamacje związane z przebiegiem promocji należy kierować na adres e-mail:kontakt@judykatura.pl. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. 
 11. Do Użytkownika, który nie dokona anulowania Subskrypcji w terminie 14 dni od jej założenia stosuje się postanowienia Regulaminu serwisu Judykatura.pl dostępnego pod adresem https://judykatura.pl/regulamin/.
 12. Treść niniejszego Regulaminu udostępniania jest na stronie Judykatura.pl.