Rzecznik TSUE: samo wzburzenie to za mało na odszkodowanie

Poprzedni tydzień obfitował w bardzo ważne wydarzenia w “świecie” ochrony danych osobowych. Jednym z nich była opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE  Manuela Camposa Sancheza-Bordony w sprawie pewnego pytania prejudycjalnego.  Sprawa, w której wydano opinię była już odmieniana przez wszystkie przypadki ze względu na jej zasięg. Zgodnie ze złożoną skargą przez UI, który jest osobą fizyczną dowiedzieliśmy się, że Austriacka poczta (Österreichische Post AG) od 2017 r. wydając bazy adresowe zbierała także informację na temat sympatii politycznych oraz wykorzystywała algorytm komputerowy do definiowania “grup docelowych” działań marketingowych.  Osoba, która skarżyła, w swoim kraju, niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych domagała się 1000 euro odszkodowania za poniesione szkoty niemajątkowej czyli wewnętrzne poczucie dyskomfortu. Sąd pierwszej i drugiej instancji oddalił jego powództwo. Sąd Najwyższy Austrii podjął decyzję o zdaniu Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytań prejudycjalnych: 1) Czy zasądzenie odszkodowania na podstawie art. 82 RODO wymaga, oprócz naruszenia przepisów RODO, aby powód poniósł szkodę, czy też samo naruszenie przepisów RODO jest wystarczające do zasądzenia odszkodowania? 2) Czy dla ustalenia wysokości odszkodowania poza zasadami skuteczności i równoważności istnieją inne wymogi w prawie Unii? 3) Czy zgodny z prawem Unii jest pogląd, że warunkiem stwierdzenia poniesienia szkody niemajątkowej jest to, iż powstała ona w konsekwencji lub w następstwie naruszenia prawa o przynajmniej pewnej wadze, która wykracza poza poczucie wzburzenia spowodowane naruszeniem prawa? Rzecznik Generalny TSUE przygotował opinię wskazując w niej, że: przewidziany w art. 82 ust. 1 RODO środek prawny został pomyślany i uregulowany w celu spełnienia typowych funkcji odpowiedzialności cywilnej: naprawienia szkód (w odniesieniu do poszkodowanego) oraz dodatkowo zapobieżenia przyszłym szkodom (w odniesieniu do sprawcy naruszenia). utrata kontroli nad danymi nie musi nieuchronnie prowadzić do szkody. Wyrażenie to można rozumieć jako dopuszczone językowo odniesienie do szkód powstałych w następstwie takiej utraty, gdyby owe szkody wystąpiły przewidziane w art. 82 ust. 1 RODO prawo do odszkodowania nie wydaje mi się właściwym instrumentem przeciwdziałania naruszeniom w przetwarzaniu […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.