Sąd Okręgowy uchyla zadośćuczynienie z RODO

W marcowym wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie pojawia się bardzo istotny wątek dotyczących charakteru odpowiedzialności cywilnej administratora danych w związku z naruszeniem przetwarzania danych osobowych.  Omawiana sprawa prezentuję się następująco:  w grudniu 2017 r. dochodzi do niezgodne z prawem przetwarzania danych osobowych Powoda, we wrześniu 2018 r. składa on pozew do Sądu Okręgowego w Lublinie,  w październiku 2018 r. Sąd Okręgowy w Lublinie przekazuję sprawę do Sądu Rejonowego, w grudniu 2020 r. Sąd Rejonowy wydaje wyrok, w marcu 2022 r. Sąd Okręgowy w Lublinie uchyla ten wyrok i przekazuję sprawę do Sądu właściwego, a więc do Sądu Okręgowego z pkt. 1. Obywatel, który chce skorzystać ze swojego prawa do dochodzenia zadośćuczynienia (o tym później), które w jego opinii mu się należy, jest w tym samym miejscu, w którym był na początku, ale jest starszy o 5 lat (sic!). Choć powyższy, tragiczny jak dla mnie, obraz wymiaru sprawiedliwości nie jest wyłącznie spowodowany “pracą” sądu, ale też byle jaką legislacją – w tym przypadku dotyczącą nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w zakresie właściwości sądów okręgowych. Rzucając trochę więcej światła na sprawę warto wskazać, że: W pozwie z dnia 21 września 2018 roku, wniesionym do Sądu Okręgowego w L., powód M. K. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego K. O. kwoty 12 000 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 lipca 2018 roku tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.   W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że do naruszenia dóbr osobistych powoda miało dojść na skutek bezprawnego posłużenia się przez pozwanego danymi osobowymi powoda poprzez użycie danych osobowych powoda (imię i nazwisko, adres zamieszkania) oraz podrobienie jego podpisu w umowie sprzedaży telefonu komórkowego datowanej na dzień 7 grudnia 2017 roku, której powód nie zawierał z pozwanym, nie upoważniał do jej zawarcia ani o niej nie wiedział. Powód dodał, że czyn pozwanego wyczerpuje znamiona przestępstw z art. 190a § 2 k.k. oraz art. 270 § 1 k.k. a ponadto powód nie wyraził zgody na przetwarzanie przez pozwanego jego danych osobowych, czego wymaga art. […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
34.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.