SOKiK utrzymał kary pieniężne za marketing bezpośredni

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dwóch kwietniowych wyrokach oddalił odwołania podmiotów wobec, których Prezes UOKiK wydał decyzję nakładające kary pieniężne za bezprawne działania marketingowego. Suma kar pieniężnych w tych dwóch spraw przekroczyła łącznie 100 000 zł.  Dawno temu, bo w listopadzie 2019 r. na blogu jawneprzezpoufne.pl opisywałem jedną z dwóch decyzji administracyjnych, których dotyczą kwietniowe wyroki SOKiK: Kolejna decyzja Prezesa UOKiK związana z marketingiem bezpośrednim – tym razem… Jedna ze spraw poruszanych przez SOKiK, a ocenianych przez Prezesa UOKiK dotyczyła przedsiębiorcy, który dzwonił na losowo wybrane numery telefonów z zaproszeniem na pokazy handlowe, aż dodzwonił się dwukrotnie do delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu.  Oczywiście, ani w tym wypadku rozmowy, ani w żadnym innym badanym przez UOKiK przedsiębiorca ten nie był w stanie wylegitymować się uprzednimi zgodami na kontakt marketingowych, o których mowa w art. 172 prawa telekomunikacyjnego.  W pierwszym poruszanym orzeczeniu SOKiK (z 8.04.2021 r.) oddalił odwołanie przedsiębiorcy, który to właśnie dzwonił pod wylosowane numery telefonów.  Od czego sprawa się zaczęła? Powód A. N. (1) prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą(…) w W. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej od (…) r. Przeważającą działalność gospodarczą powoda stanowi pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. (informacja z CEiDG, k. 8 akt adm.) Od dnia 1 lutego 2016 roku powód, na podstawie umowy o współpracy, przyjmował zlecenia spółki (…) sp. z o.o. s.k. na wykonanie akcji telemarketingowej z wykorzystaniem połączeń głosowych w celu zaproszenia konsumentów na spotkania, zwane „(…), prowadzone przez ww. spółkę we wcześniej podanych lokalizacjach (umowa o współpracy k. 34 akt adm). Spółka (…) sp. z o.o. s.k. organizowała pokazy z udziałem zaproszonych przez powoda konsumentów, których celem była sprzedaż produktów – urządzeń mających służyć zdrowiu. W zakresie zapraszania na swoje prezentacje spółka (…) sp. z o.o. s.k. współpracowała z innym jeszcze przedsiębiorcą, z którym jednak współpraca zakończyła się na początku 2018 r. (wyjaśnienia prezesa spółki (…) k. 22 akt adm). Powód pobierał wynagrodzenie […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
34.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.