TSUE: czy kara za naruszenie RODO ma być liczona od obrotu grupy?

Pewien Sąd z Danii wystąpił do TSUE z pytaniem, w jaki sposób liczyć całkowity roczny światowy obrót administratora – czy tylko od jego obrotu czy tez od obrotu całej grupy przedsiębiorstw, której część stanowi ten administrator. Nie trudno się domyśleć, że różnica, w potencjalnej wysokości kary, może być diametralna. I tak właśnie było w tej sprawie. W związku z tym, że w Danii nie istnieją administracyjne kary pieniężne, a organ nadzorczy z zakresu ochrony danych osobowych wnioskuje do Sądu o nałożenie grzywny na administratora danych głównym “aktorem” tego pytania prejudycjalnego jest sąd rejonowy. Sąd ten w lutym 2021 r. nałożył na spółkę grzywnę w wysokości 100 000 DKK (13 415 euro) za: naruszenia art. 5 ust. 1 lit. e) i art. 5 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) w związku z jego art. 4 pkt 1 i art. 6, które to naruszenie polegało na niewywiązywaniu się, w okresie od maja 2018 r. do stycznia 2019 r., z obowiązków, jakie spoczywały na tej spółce jako na administratorze w odniesieniu do przechowywania danych osobowych dotyczących co najmniej 350 000 byłych klientów Prokurator, działając na podstawie zalecenia Datatilsynet (komisarza ds. ochrony danych) wnosił o nałożenie grzywny w wysokości 1,5 mln DKK (201 270 euro). Taka wysokość wnioskowanej grzywny opierała się nie tylko na wysokości obrotu oskarżonego administratora lecz obrót całej grupy przedsiębiorstw. Jasnym jest, że Prokurator nie mógł być zadowolony ze wskazanego orzeczenia sądu rejonowego i wniósł środek odwoławczy do sądu apelacyjnego. I to ten sąd nabrał pewnych wątpliwości dotyczących tego, że: może się pojawić wątpliwość, czy termin „przedsiębiorstwo”, którym posłużono się w art. 83 ust. 5 RODO, należy rozumieć w ten sposób, iż przy ustalaniu grzywny za naruszenie RODO przez przedsiębiorstwo pod uwagę powinno się brać obrót grupy, do której należy spółka Prokurator argumentując swoje stanowisko wskazał, że: z prawa wtórnego w dziedzinie […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.