TSUE odpowie na kolejne pytanie o zakres stosowania RODO

Pewien Sąd nabrał licznych wątpliwości, odnoszących się do RODO, rozpoznając wniosek krajowego organu dyscyplinarnego sądów powszechnych, dotyczący ujawnienia tajemnicy bankowej dotyczącej kilku sędziów i ich rodzin. Zgodnie z obowiązującą procedurą – w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości złożonych przez Sędziów oświadczeń majątkowych – krajowy organ dyscyplinarny ma możliwość uzyskania dostępu do tajemnicy bankowej, ale jedynie za zgodą sądu. Sąd, do którego zwrócił się krajowy organ z wnioskami o ujawnienie tajemnicy bankowej zdecydował się zadać Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej kilka pytań dotyczących zakresu stosowania RODO czy też działań jakich krajowy organ musi dokonać, aby bezpiecznie z RODO przetwarzać pozyskane dane osobowe. Sąd zadający pytanie do TSUE nabrał takich wątpliwości z tego powodu, że krajowy organ błędnie opublikował kilka lat temu oświadczenia majątkowe kilku sędziów. Na stronach tego organu można było znaleźć oświadczenia majątkowe zawierające pełne dane osobowe sędziów i ich rodzin (małżonków i niepełnoletnich dzieci) oraz adresy. Okazało się, że pracownik tego organu, odpowiedzialny za publikowanie oświadczeń majątkowych nie dokonywał “ich czyszczenia”, z danych, które nie powinny być opublikowane. Stracił on pracę, a administrator danych otrzymał “grzywnę”. Sąd odsyłający zastanawia się między innymi nad tym, czy: art. 2 ust. 2 lit. a) RODO (…) należy interpretować w ten sposób, że działalność związana z ujawnieniem tajemnicy bankowej w celu weryfikacji stanu majątkowego sędziów, który jest następnie ujawniany publicznie, stanowi działalność pozostającą poza zakresem stosowania prawa Unii Europejskiej? Czy odpowiedź na to pytanie ulega zmianie, gdy ta działalność obejmuje również ujawnienie danych dotyczących członków rodziny sędziów, którzy to członkowie nie pełnią funkcji sędziego? art. 4 pkt 7 RODO należy interpretować w ten sposób, że organ sądowy, który zezwala innemu organowi publicznemu na dostęp do danych dotyczących sald na rachunkach bankowych sędziów i członków ich rodzin, określa cele lub sposoby przetwarzania danych osobowych, w związku z czym jest „administratorem” danych osobowych? Ciekawym zagadnieniem jest też pytanie sądu […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
34.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.