TSUE odpowie na pytanie, czy można sprzedać bazę danych osobowych?

Na tytułowe pytanie odpowie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zadał je polski Sąd Rejonowy w procedurze pytania prejudycjalnego.  Sprawa, w której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie postanowił zwrócić się o wykładnie prawa do TSUE dotyczy postępowania opartego na przepisach kodeksu spółek handlowych i możliwości zaspokojenia wierzyciela z majątku osoby pełniącej funkcję członka zarządu. W trakcie sprawy pozwany wniósł o oddalenie powództwa zarzucając, iż spółka NMW sp. z o. o. posiadała i posiada majątek, z którego powódka mogłaby zaspokoić swoje roszczenie tj. ruchomości (wyposażenie biura), wierzytelności wobec osób trzecich, prawa ochronne do znaków towarowych, kod źródłowy oprogramowania służącego do robienia zakupów online połączony z usługą quasi cashbacku (platforma M.), a także dwie bazy danych użytkowników tej platformy. Na czas postępowania egzekucyjnego administratorem danych osobowych, zdaniem Sądu, jest komornik sądowy gdyż to on przeprowadzi procedurę sprzedaży. To na tym podmiocie ciąży obowiązek zabezpieczenia tego składnika majątkowego, zatem jest także odpowiedzialny za przestrzeganie, aby dane były przetwarzane zgodnie z prawem (art. 5 ust. 1 lit. a i ust. 2 Rozporządzenia 2016/679). Na tym etapie Sąd Rejonowy powziął wątpliwość: czy baza danych należąca do spółki NMW’ sp. z 0. 0. może być przedmiotem egzekucji? zawiera ona dane osobowe setek tysięcy użytkowników platformy M. strona pozwana podniosła, że zbywalność tego prawa majątkowego gwarantują właściwe przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. t). z 2021 r. poz. 386). natomiast nie pojawiły w toku procesu twierdzenia i dowody, które wskazywałyby na to, że udostępniając swoje dane do bazy klienci wyrazili zgodę na ich przetwarzanie w postaci udostępniania ich podmiotom trzecim poza platformę M. W związku z powyższym Sąd Rejonowy zdecydował się zadać TSUE następujące pytanie: czy art. 5 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a), c), e) w zw. z art. 6 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 1 6/679 […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.