TSUE odpowie na pytanie, czy zbieranie danych o płci jest adekwatne

Francuski sąd zadał Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej dwa pytania odnoszące się do interpretacji zasady minimalizacji przetwarzanych danych osobowych.  Pytania, które zdecydował się zadać francuski sąd dotyczą sytuacji, w której pewien administrator: wymagał obowiązkowego wskazania zwrotu grzecznościowego Pan/Pani przy wypełnianiu formularza zakupowego czy to biletu, czy karty zniżkowej lub abonamentowej Pewne stowarzyszenie wskazywało, w swojej skardze do organu nadzorczego, że taki obowiązek wybrania jednego z tylko dwóch pól nie spełnia wymogów zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości określonych w art. 5 ust. 1 lit. a)  RODO. Krajowy organ nadzorczy (CNIL) umorzył postępowanie w przedmiocie skargi wskazując, że: ramach świadczenia usług transportowych przez spółkę podstawę prawną przetwarzania stanowi umowa zawarta z jej klientem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zbieranie danych na temat płci klientów można uznać za konieczne w świetle celów przetwarzania w rozumieniu art. 5 lit. c), a zatem za zgodne z wymogiem minimalizacji danych, ponieważ zwracanie się do klientów z wykorzystaniem ich danych na temat płci odpowiada zwyczajom panującym w dziedzinie korespondencji prywatnej, handlowej i administracyjnej przetwarzanie danych na temat płci można ponadto uznać za konieczne do celów prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i że w takim przypadku zainteresowane osoby mogą powoływać się na prawo sprzeciwu ze względu na ich szczególną sytuację, przysługujące im na podstawie art. 21. Francuski sąd zadał następujące pytania TSUE: czy przy ocenie adekwatności i stosowności gromadzenia danych oraz ograniczenia go do tego, co niezbędne, w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. c) RODO oraz niezbędności przetwarzania tych danych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO można wziąć pod uwagę powszechnie przyjęte zwyczaje w korespondencji prywatnej, handlowej i administracyjnej, w związku z czym gromadzenie danych na temat płci klientów w zakresie ograniczonym do określeń „pan” lub „pani” można uznać za niezbędne i zgodne z zasadą minimalizacji danych?   czy przy ocenie niezbędności obowiązkowego gromadzenia […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
34.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.