TSUE: organ nadzorczy może nakazać administratorowi usunięcie danych osobowych

W ubiegłym tygodniu Trybunał Sprawiedliwości UE wydał istotne orzeczenie dotyczące uprawnień organu nadzorczego. Trybunałowi przedstawiono sprawę, w której węgierski organ nadzorczy nakazał pewnemu urzędowi miasta usunięcie danych osobowych, które były przedmiotem niezgodnego z prawem przetwarzania.  W lutym 2020 r. administracja Újpestu podjęła decyzję o udzieleniu pomocy finansowej mieszkańcom, którzy należeli do kategorii osób szczególnie narażonych na skutki pandemii COVID-19 i którzy spełniali pewne warunki kwalifikowalności. W tym celu zwróciła się ona do Magyar Államkincstár (węgierskiego skarbu państwa) i do Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala (organu czwartego okręgu, wchodzącego w skład miasta stołecznego Budapeszt, Węgry) (zwanego dalej „organem municypalnym”) w celu uzyskania danych osobowych niezbędnych do sprawdzenia wspomnianych warunków kwalifikowalności. Dane te obejmowały w szczególności podstawowe dane identyfikacyjne i numery zabezpieczenia społecznego osób fizycznych. Węgierski skarb państwa i organ municypalny przekazały wymagane dane. W celu wypłaty pomocy finansowej administracja Újpestu przyjęła az Újpest+ Megbecsülés Program bevezetéséről szóló 16/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet [uchwałę rady miasta nr 16/2020. (IV. 30.), dotyczącą wprowadzenia programu Újpest+ Megbecsülés], która została zmieniona i uzupełniona przez 30/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelet [uchwałę rady miasta nr 30/2020. (VII. 15.)]. Uchwały ustalały kryteria kwalifikowalności do objęcia pomocą. Administracja Újpestu zgromadziła uzyskane dane w bazie danych stworzonej w celu realizacji programu pomocy i stworzyła specjalny identyfikator i kod kreskowy dla każdego zbioru danych. Węgierski organ nadzorczy nakazał administracji Újpestu, na podstawie art. 58 ust. 2 lit. d) RODO, usunięcie danych osobowych tych osób, których dane dotyczą, które na podstawie informacji przekazanych przez organ municypalny i węgierski skarb państwa były uprawnione do otrzymania pomocy, ale o nią nie wystąpiły. Organ nadzorczy uznał, że zarówno węgierski skarb państwa, jak i organ municypalny naruszyły przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych tych osób. Z tego tytułu nałożył również na administrację Újpestu i węgierski skarb państwa karę pieniężną. Sąd dla miasta stołecznego Budapesztu ma nadal wątpliwości […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.