TSUE: organ ochrony konkurencji może zbadań zgodność z RODO

W wydanym dziś wyroku Trybunał stwierdził, że, w ramach badania nadużycia przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej, konieczne może okazać się zbadanie przez organ ochrony konkurencji danego państwa członkowskiego również zgodności zachowania tego przedsiębiorstwa z normami innymi niż przepisy prawa konkurencji, takimi jak zasady ustanowione w RODO. TSUE stwierdził, że: gdy krajowe organy ochrony konkurencji są wezwane w ramach wykonywania swoich uprawnień do zbadania zgodności zachowania przedsiębiorstwa z przepisami RODO, muszą one konsultować się i lojalnie współpracować z zainteresowanymi krajowymi organami nadzoru lub z wiodącym organem nadzorczym, przy czym wszystkie te organy są wówczas zobowiązane w tym kontekście do poszanowania swoich odpowiednich uprawnień i kompetencji, tak aby obowiązki wynikające z RODO oraz cele niniejszego rozporządzenia były przestrzegane, a ich użyteczny skutek jest zachowany; badanie przez organ ochrony konkurencji zachowania przedsiębiorstwa w świetle standardów RODO może wiązać się z ryzykiem rozbieżności między nim a organami nadzorczymi co do interpretacji tego rozstrzygnięcia; w tym względzie do sądu odsyłającego będzie należało ustalenie, czy zebrane w ten sposób dane, same lub poprzez powiązanie ich z kontami danych użytkowników na Facebooku, rzeczywiście umożliwiają ujawnienie takich informacji, czy informacje te dotyczą użytkownika tej sieci lub jakiejkolwiek innej osoby fizycznej. Jednakże biorąc pod uwagę pytania postawione przez ten sąd, należy uściślić, że wydaje się, z zastrzeżeniem kontroli przeprowadzanych przez ten sąd, że przetwarzanie danych dotyczących przeglądania danych stron internetowych lub aplikacji może, w pewnych przypadkach ujawnić takie informacje bez konieczności umieszczania w nich informacji przez wspomnianych użytkowników poprzez rejestrację lub składanie zamówień online. Co bardzo istotne dla administratorów danych, którzy chcą przetwarzać dane w celach marketingowych TSUE zaznaczył, że: w tym kontekście uzasadnienia przewidziane w tym ostatnim przepisie, w zakresie, w jakim umożliwiają one legalizację przetwarzania danych osobowych dokonanego bez zgody osoby, której dane dotyczą, należy interpretować zawężająco [zob. z dnia 24 lutego 2022 r., Valsts ieņēmumu dienests (przetwarzanie danych osobowych do celów podatkowych) , C‑175/20, EU:C:2022:124, pkt 73 […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.