TSUE: osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana wykazać szkodę

Końcówka 2023 r. w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej była bardzo pracowita. W kolejnym orzeczeniu z 14 grudnia 2023 r. Trybunał odpowiedział na pytanie jednego z niemieckich sądów krajowych. Pytanie dotyczyło pojęcia szkody, o której mowa w art. 82 RODO. Przepis ten brzmi następująco: każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę W tej sprawie sąd odsyłający uważa, że: sama utrata kontroli nad danymi osobowymi powodów w postępowaniu głównym nie wystarcza do stwierdzenia szkody niemajątkowej w rozumieniu art. 82 ust. 1 RODO. Stoi on na stanowisku, że do stwierdzenia istnienia szkody niemajątkowej musi zostać przekroczony „próg de minimis” i że próg taki nie został przekroczony, w sytuacji gdy osoby, których dane dotyczą, utraciły kontrolę nad swoimi danymi jedynie na krótki okres, przy czym nie spowodowało to u nich zauważalnej niedogodności i nie wykazano, by doszło do obiektywnie uchwytnego naruszenia ich osobistych interesów. W tych okolicznościach Landgericht Ravensburg (sąd krajowy w Ravensburgu) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym: „Czy pojęcie szkody niemajątkowej, o którym mowa w art. 82 ust. 1 [RODO], należy interpretować w ten sposób, że przyjęcie wystąpienia szkody niemajątkowej wymaga zauważalnej niedogodności i obiektywnie uchwytnego naruszenia interesów osobistych, czy też wystarcza do tego zwykła krótkotrwała utrata przez osobę, której dane dotyczą, suwerennego władztwa nad jej danymi z powodu opublikowania danych osobowych w Internecie przez okres kilku dni, co pozostało bez jakichkolwiek zauważalnych i niekorzystnych konsekwencji dla osoby, której dane dotyczą?”. Według Trybunału: sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 82 ust. 1 RODO należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym lub praktyce krajowej, które ustalają „próg de minimis” w celu określenia szkody niemajątkowej spowodowanej naruszeniem tego rozporządzenia. Trybunał podjął decyzję, że: z brzmienia art. 82 ust. 1 RODO, jak podkreślił Trybunał, wynika, że istnienie „szkody”, która została „poniesiona”, stanowi jedną z przesłanek przewidzianego w tym przepisie prawa do odszkodowania, podobnie jak istnienie naruszenia […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.